Nytt förslag för Södertälje sjukhus

Alliansen kan idag stolt presentera visionen för det nya Södertälje sjukhus! Ledningen för Södertälje sjukhus har tagit fram ett nytt förslag till ny- och ombyggnad av sjukhuset. Genom att skilja akutsjukvård och närsjukvård skapas goda förutsättningar för att klara kapacitet och arbetsmiljö. Samtidigt blir investeringskostnaden 25-30 procent lägre, vilket ger lägre framtida hyror. En enig sjukhusstyrelse står bakom förslaget.

Landstinget ska nu jobba vidare med det nya förslaget i ett programarbete som väntas bli klart under 2011.

– Sjukhusledningen har visat på kreativitet och kommit med ett mycket intressant förslag för sjukhusets framtid. Viktigast för mig är att bygga ett bättre akutsjukhus, som även i framtiden ger Södertäljeborna en god sjukvård, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M).

– Det nya förslaget från sjukhusledningen kommer att ligga till grund för det fortsatta programarbetet för ett nytt sjukhus och jag hoppas att programarbetet kan vara klarat i år. I landstingets investeringsbudget finns pengar avsatt för ny- och ombyggnad, säger LOCUMs styrelseordförande landstingsrådet Charlotte Broberg (M).

– Vi är glada för beskedet från landstingsledningen att programarbetet nu genomförs enligt vårt nya förslag, som innebär många fördelar. Vi får flexibla lokaler och enkelrum som skapar en god arbetsmiljö och tillräcklig med vårdplatser. Det underlättar kompetensförsörjning och kvalitetsutveckling. Samtidigt kommer vi att få lägre hyreskostnader i framtiden jämfört med tidigare förslag, säger Mikael Runsiö, VD för Södertälje sjukhus.

Formellt väntas landstingsstyrelsen fatta beslut den 21 juni.

Förslaget i sin helhet kan ni se nedan:


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin