Nytt förslag för Södertälje sjukhus

Alliansen kan idag stolt presentera visionen för det nya Södertälje sjukhus! Ledningen för Södertälje sjukhus har tagit fram ett nytt förslag till ny- och ombyggnad av sjukhuset. Genom att skilja akutsjukvård och närsjukvård skapas goda förutsättningar för att klara kapacitet och arbetsmiljö. Samtidigt blir investeringskostnaden 25-30 procent lägre, vilket ger lägre framtida hyror. En enig sjukhusstyrelse står bakom förslaget.

Landstinget ska nu jobba vidare med det nya förslaget i ett programarbete som väntas bli klart under 2011.

– Sjukhusledningen har visat på kreativitet och kommit med ett mycket intressant förslag för sjukhusets framtid. Viktigast för mig är att bygga ett bättre akutsjukhus, som även i framtiden ger Södertäljeborna en god sjukvård, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M).

– Det nya förslaget från sjukhusledningen kommer att ligga till grund för det fortsatta programarbetet för ett nytt sjukhus och jag hoppas att programarbetet kan vara klarat i år. I landstingets investeringsbudget finns pengar avsatt för ny- och ombyggnad, säger LOCUMs styrelseordförande landstingsrådet Charlotte Broberg (M).

– Vi är glada för beskedet från landstingsledningen att programarbetet nu genomförs enligt vårt nya förslag, som innebär många fördelar. Vi får flexibla lokaler och enkelrum som skapar en god arbetsmiljö och tillräcklig med vårdplatser. Det underlättar kompetensförsörjning och kvalitetsutveckling. Samtidigt kommer vi att få lägre hyreskostnader i framtiden jämfört med tidigare förslag, säger Mikael Runsiö, VD för Södertälje sjukhus.

Formellt väntas landstingsstyrelsen fatta beslut den 21 juni.

Förslaget i sin helhet kan ni se nedan:


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer