Nytt förslag för Södertälje sjukhus

Alliansen kan idag stolt presentera visionen för det nya Södertälje sjukhus! Ledningen för Södertälje sjukhus har tagit fram ett nytt förslag till ny- och ombyggnad av sjukhuset. Genom att skilja akutsjukvård och närsjukvård skapas goda förutsättningar för att klara kapacitet och arbetsmiljö. Samtidigt blir investeringskostnaden 25-30 procent lägre, vilket ger lägre framtida hyror. En enig sjukhusstyrelse står bakom förslaget.

Landstinget ska nu jobba vidare med det nya förslaget i ett programarbete som väntas bli klart under 2011.

– Sjukhusledningen har visat på kreativitet och kommit med ett mycket intressant förslag för sjukhusets framtid. Viktigast för mig är att bygga ett bättre akutsjukhus, som även i framtiden ger Södertäljeborna en god sjukvård, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M).

– Det nya förslaget från sjukhusledningen kommer att ligga till grund för det fortsatta programarbetet för ett nytt sjukhus och jag hoppas att programarbetet kan vara klarat i år. I landstingets investeringsbudget finns pengar avsatt för ny- och ombyggnad, säger LOCUMs styrelseordförande landstingsrådet Charlotte Broberg (M).

– Vi är glada för beskedet från landstingsledningen att programarbetet nu genomförs enligt vårt nya förslag, som innebär många fördelar. Vi får flexibla lokaler och enkelrum som skapar en god arbetsmiljö och tillräcklig med vårdplatser. Det underlättar kompetensförsörjning och kvalitetsutveckling. Samtidigt kommer vi att få lägre hyreskostnader i framtiden jämfört med tidigare förslag, säger Mikael Runsiö, VD för Södertälje sjukhus.

Formellt väntas landstingsstyrelsen fatta beslut den 21 juni.

Förslaget i sin helhet kan ni se nedan:


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin