Oansvarig skuggbudget av Socialdemokraterna

I dag presenterade Socialdemokraterna i landstinget sin skuggbudget och meddelade att de tänker finansiera SL genom att chockbanta upprustningen av Roslagsbanan med 4 miljarder kronor. Kristdemokraterna konstaterar att det är en oansvarig budget som riskerar att försena utbyggnaden av tunnelbanan.

Karl Henriksson (KD)– Den som stoppar utbyggnaden av Roslagsbanan behöver ta fram en annan lösning för trafiken i Täby, Danderyd, Vallentuna och Åkersberga. Bussar är dyrare att driva än välbelagda tåg, så jag har svårt att se att Socialdemokraterna kan spara särskilt mycket pengar på att stoppa upprustningen av Roslagsbanan under 2016. Redan i dag ligger vi på gränsen för vad vi klarar av med Roslagsbanan. De nya vagnarna är det stora lyftet och ger den stora trafiknyttan, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden och ordförande för beredningen för trafikplanering.

Enligt nya studier har Roslagsbanan visat sig vara snabbare, effektivare och billigare än tunnelbana. Kristdemokraterna har föreslagit att Roslagsbanan ska förlängas till Stockholms Central. Men Socialdemokraternas budget dras också med andra problem. Den slakt som partiet föreslår på konsulter är så omfattande, 600 miljoner kronor, att de innebär att den historiska utbyggnaden av tunnelbanan försenas.

– Att minska konsultkostnader innebär att spara miljoner på att få sämre beslutsunderlag för att fatta beslut om miljarder. Det är att äventyra SL:s framtida ekonomi. Visst behöver SL minska konsultkostnaderna, men det arbete de utför är oftast helt nödvändigt för att vi ska kunna bygga ut kollektivtrafiken. En så vårdslös besparing är oansvarig, säger Karl Henriksson.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen har presenterat ett åttapunktsprogram för att minska kostnadsökningstakten inom SL och göra det möjligt att investera i ett hållbart resande i Stockholmsregionen.

– Om jag ska säga något till Socialdemokraternas fördel är det att de verkar inse att en skattehöjning inte kommer att lösa problem i det här läget. Men när Stockholm växer behöver vi höja intäkterna för rekordinvesteringarna i tunnelbana, Citybanan med mera. Höjningen av SL-taxan är nödvändig för att bygga ut SL-trafiken, och det tror jag att även oppositionspartierna inser, säger Karl Henriksson.

 


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin