Oansvarig skuggbudget av Socialdemokraterna

I dag presenterade Socialdemokraterna i landstinget sin skuggbudget och meddelade att de tänker finansiera SL genom att chockbanta upprustningen av Roslagsbanan med 4 miljarder kronor. Kristdemokraterna konstaterar att det är en oansvarig budget som riskerar att försena utbyggnaden av tunnelbanan.

Karl Henriksson (KD)– Den som stoppar utbyggnaden av Roslagsbanan behöver ta fram en annan lösning för trafiken i Täby, Danderyd, Vallentuna och Åkersberga. Bussar är dyrare att driva än välbelagda tåg, så jag har svårt att se att Socialdemokraterna kan spara särskilt mycket pengar på att stoppa upprustningen av Roslagsbanan under 2016. Redan i dag ligger vi på gränsen för vad vi klarar av med Roslagsbanan. De nya vagnarna är det stora lyftet och ger den stora trafiknyttan, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden och ordförande för beredningen för trafikplanering.

Enligt nya studier har Roslagsbanan visat sig vara snabbare, effektivare och billigare än tunnelbana. Kristdemokraterna har föreslagit att Roslagsbanan ska förlängas till Stockholms Central. Men Socialdemokraternas budget dras också med andra problem. Den slakt som partiet föreslår på konsulter är så omfattande, 600 miljoner kronor, att de innebär att den historiska utbyggnaden av tunnelbanan försenas.

– Att minska konsultkostnader innebär att spara miljoner på att få sämre beslutsunderlag för att fatta beslut om miljarder. Det är att äventyra SL:s framtida ekonomi. Visst behöver SL minska konsultkostnaderna, men det arbete de utför är oftast helt nödvändigt för att vi ska kunna bygga ut kollektivtrafiken. En så vårdslös besparing är oansvarig, säger Karl Henriksson.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen har presenterat ett åttapunktsprogram för att minska kostnadsökningstakten inom SL och göra det möjligt att investera i ett hållbart resande i Stockholmsregionen.

– Om jag ska säga något till Socialdemokraternas fördel är det att de verkar inse att en skattehöjning inte kommer att lösa problem i det här läget. Men när Stockholm växer behöver vi höja intäkterna för rekordinvesteringarna i tunnelbana, Citybanan med mera. Höjningen av SL-taxan är nödvändig för att bygga ut SL-trafiken, och det tror jag att även oppositionspartierna inser, säger Karl Henriksson.

 


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin