Oljudsförebyggande

Stress kopplas till tinnitus
JESSICA BALKSJÖ
Svenska Dagbladet
6 Sep 2011

Utmattade personer löper dubbelt så hög risk att lida av tinnitus jämfört med normalstressade kolleger, visar en ny svensk studie. Ju närmare utbrändhet försökspersonen var, desto vanligare var hörselproblemen. SvD har tagit del av en ännu opublicerad…read more…

Det finns säkert skäl att granska vad vi i Stockholms läns landsting gör för att hjälpa, förebygga och undvika att människor drabbas av tinnitus. Det är självfallet viktigt att just det vårdande arbetet fungerar väl. Vad gör våra vårdcentraler? Sköter de uppdraget och har de kunskaperna som krävs?
Men inte bara det, det finns otroligt många barn och ungdomar som lider av hög ljudnivå i skolan. Som får huvudvärk, stressnivåer som höjs, tjut i öronen när de kommer hem från skolan, alla faroframkallare för tinnitus, frågan jag kan ställa är måste barn få symptom innan vi reagerar?

Även de generella ljudnivåerna i stadsmiljön är idag för höga. Men det förebyggande arbetet glöms bort. Kristdemokraterna i landstinget kan se till att vården för patienter med tinnitus blir bra, men det förebyggande arbetet behöver vi hjälp med att klara av.

Margaretha Åkerberg
Viceordförande i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård
SvD


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin