Oljudsförebyggande

Stress kopplas till tinnitus
JESSICA BALKSJÖ
Svenska Dagbladet
6 Sep 2011

Utmattade personer löper dubbelt så hög risk att lida av tinnitus jämfört med normalstressade kolleger, visar en ny svensk studie. Ju närmare utbrändhet försökspersonen var, desto vanligare var hörselproblemen. SvD har tagit del av en ännu opublicerad…read more…

Det finns säkert skäl att granska vad vi i Stockholms läns landsting gör för att hjälpa, förebygga och undvika att människor drabbas av tinnitus. Det är självfallet viktigt att just det vårdande arbetet fungerar väl. Vad gör våra vårdcentraler? Sköter de uppdraget och har de kunskaperna som krävs?
Men inte bara det, det finns otroligt många barn och ungdomar som lider av hög ljudnivå i skolan. Som får huvudvärk, stressnivåer som höjs, tjut i öronen när de kommer hem från skolan, alla faroframkallare för tinnitus, frågan jag kan ställa är måste barn få symptom innan vi reagerar?

Även de generella ljudnivåerna i stadsmiljön är idag för höga. Men det förebyggande arbetet glöms bort. Kristdemokraterna i landstinget kan se till att vården för patienter med tinnitus blir bra, men det förebyggande arbetet behöver vi hjälp med att klara av.

Margaretha Åkerberg
Viceordförande i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård
SvD


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin