Om det vore val idag…

… så skulle det med all sannolikhet inte bli som opinionsmätningarna säger sig visa. I någon av de senaste så ligger kristdemokraterna klart över spärren till riksdagsval, i andra precis på gränsen och den här veckan under i ett par mätningar. Enligt Synnovates senaste ligger fyra partier under riksdagens spärrgräns. Finns det någon som helst trovärdighet i mätningarna? Tävlingen om väljarnas gunst pågår hela mandatperioden, men kommentarerna kring mätningarna formuleras som om finalen låg nära – eller redan hade avgjorts. Finalen går om tre år och en månad. Jag erinrar mig igen Rolle Stoltz, som vid något tillfälle som ”expertkommentator” i ishockey sa: ”Det är målen som räknas, inte snacket innan matchen.”

Med lite tillbakablick så ser den noggranne iakttagaren, att få ministrar levererat så flitigt och framåtsyftande och vallöfteskonsekvent som kristdemokraterna. Men det räknas inte och vi kristdemokrater är dåliga på att berätta om det. Tänk om någon seriöst grävande journalist ville göra en granskning. Alliansregeringen och kristdemokraterna i den tål en sådan.
Att patienter och personer i behov av samhällets stöd och insatser fått en radikalt ökad tillgänglighet, en patientsäkerhetslag och möjlighet att välja vård- och omsorgsgivare alldeles oberoende av plånbokens tjocklek är epokgörande och går rimligen inte att backa ifrån. Detta faktum borde kunna betyda mer för det parti som svarat för tillkomsten av reformerna.
I dagarna avgörs om kristdemokraternas krav på skattesänkning för pensionärer är mindre viktigt för regeringen än sänkt krogmoms. Den som överlever får se…

Reformerat ersättningssystem i SLL från 2012
I slutet på juni skrev jag bl.a. i mina reflexioner så här: ”För medborgarnas och patienternas skull behövs reformerade ersättningsformer i Vårdval Stockholm när det gäller primärvården.” Jag hänvisade också till ett uttalande av hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt i Stockholm City och skrev: ” I samma tidning uttalar sig hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt att beslutet om ett eventuellt nytt ersättningssystem sannolikt kommer i höst.”

Och nu gäller det, hösten är här. Jag kommer att arbeta för att sannolikheten byter skepnad till reformbeslut, helst så att det kan fungera från årsskiftet eller tidig vår 2012. Politiskt sett borde ingenting kunna bromsa. Personer med de största vårdbehoven måste kunna garanteras tillräcklig tid hos doktorn för undersökning, diagnos och behandling. Ett reformerat ersättningssystem kan bidra på ett vitalt sätt till att säkra vården för våra gamla och personer med kroniska sjukdomar.

Tänkvärt citat:
”Ju mer man tänker, desto mer inser man att det inte finns något enkelt svar.”
Nalle Puh – A.A. Milne

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin