Om det vore val idag…

… så skulle det med all sannolikhet inte bli som opinionsmätningarna säger sig visa. I någon av de senaste så ligger kristdemokraterna klart över spärren till riksdagsval, i andra precis på gränsen och den här veckan under i ett par mätningar. Enligt Synnovates senaste ligger fyra partier under riksdagens spärrgräns. Finns det någon som helst trovärdighet i mätningarna? Tävlingen om väljarnas gunst pågår hela mandatperioden, men kommentarerna kring mätningarna formuleras som om finalen låg nära – eller redan hade avgjorts. Finalen går om tre år och en månad. Jag erinrar mig igen Rolle Stoltz, som vid något tillfälle som ”expertkommentator” i ishockey sa: ”Det är målen som räknas, inte snacket innan matchen.”

Med lite tillbakablick så ser den noggranne iakttagaren, att få ministrar levererat så flitigt och framåtsyftande och vallöfteskonsekvent som kristdemokraterna. Men det räknas inte och vi kristdemokrater är dåliga på att berätta om det. Tänk om någon seriöst grävande journalist ville göra en granskning. Alliansregeringen och kristdemokraterna i den tål en sådan.
Att patienter och personer i behov av samhällets stöd och insatser fått en radikalt ökad tillgänglighet, en patientsäkerhetslag och möjlighet att välja vård- och omsorgsgivare alldeles oberoende av plånbokens tjocklek är epokgörande och går rimligen inte att backa ifrån. Detta faktum borde kunna betyda mer för det parti som svarat för tillkomsten av reformerna.
I dagarna avgörs om kristdemokraternas krav på skattesänkning för pensionärer är mindre viktigt för regeringen än sänkt krogmoms. Den som överlever får se…

Reformerat ersättningssystem i SLL från 2012
I slutet på juni skrev jag bl.a. i mina reflexioner så här: ”För medborgarnas och patienternas skull behövs reformerade ersättningsformer i Vårdval Stockholm när det gäller primärvården.” Jag hänvisade också till ett uttalande av hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt i Stockholm City och skrev: ” I samma tidning uttalar sig hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt att beslutet om ett eventuellt nytt ersättningssystem sannolikt kommer i höst.”

Och nu gäller det, hösten är här. Jag kommer att arbeta för att sannolikheten byter skepnad till reformbeslut, helst så att det kan fungera från årsskiftet eller tidig vår 2012. Politiskt sett borde ingenting kunna bromsa. Personer med de största vårdbehoven måste kunna garanteras tillräcklig tid hos doktorn för undersökning, diagnos och behandling. Ett reformerat ersättningssystem kan bidra på ett vitalt sätt till att säkra vården för våra gamla och personer med kroniska sjukdomar.

Tänkvärt citat:
”Ju mer man tänker, desto mer inser man att det inte finns något enkelt svar.”
Nalle Puh – A.A. Milne

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin