Om framtiden – nu är det 2013

2013-01-11
Reflexioner
2013:01

Elva dagar av 2013 och ett helt nytt år ligger framför. Hur tänker jag då? Jo, bland annat så här.

Tiden fram till nästa val krymper med en dag i sänder. Spekulationerna i massmedia om hur det kommer att gå förefaller öka och handlar nästan enbart om hur det ser ut i opinionsmätningarna. Siffrorna visar i bästa fall hur de för de allt flera opinionsinstituten olika urvalen i befolkningen såg på partierna för några veckor sedan. Men de säger faktiskt ingenting om läget i början av september 2014. Valresultat är faktiska, opinionsmätningstolkningarna är spekulativa. Varför ägnar massmedia så lite av utrymmet år vad som faktiskt uträttas i svensk politik av regeringen, av landstingens och kommunernas politiska ledningar? Det kräver mycket mer arbete, men det skulle innebära en större respekt för den demokratiska debatten och framför allt ge väljarna bättre underlag för sina ställningstaganden.

Och så tänker jag naturligtvis på vad som kan uträttas i mitt eget landsting. De närmaste veckorna vill jag återkomma med en del reflexioner i ämnet.

Forskning och utveckling
I mars 2011 antogs i politisk enighet en FoUU-strategi för Stockholms läns landsting. Lite stolthet kan jag känna för att den kom till efter ett par års beredande arbete. Nu behöver vi ägna energi åt att revidera, komplettera, förnya och utveckla strategin. Forskningsfrågorna har fått särskilt uppmärksamhet efter ett pressmeddelande från Astra Zeneca i början av februari förra året. Det uppvaknandet och den uppmärksamheten är viktig och då i synnerhet inom det medicinska och, vill jag tillägga, det medicintekniska området. Landstinget satsar ganska stora resurser på det som är vårt primära ansvar, klinisk eller patientnära forskning och utveckling. För att nämna tre inriktningar eller verksamheter som fått särskild aktualitet under det senaste året, så vill jag framhålla Innovationsplatsen (http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Administration/Utveckling-och-Innovation/Innovationsplatsen/ , 4D (http://internwebben.ki.se/sv/projekt-4d) och SLL Innovation (http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=61442).

Akuten!?
Omkring de stora helgerna och sommaren tillhör situationen på våra akutmottagningar de säkraste nyhetsinslagen. Och det är alltid en negativ prägel på dom. Jag är väl medveten om att det finns stora behov av utbyggnad, renoveringar och andra satsningar samt att det har varit ett uttalat behov sedan flera år. Men jag är samtidigt oerhört imponerad av de insatser medarbetarna gör på våra akutmottagningar. Det är till och med så att jag skulle vilja beteckna deras insatser som fantastiska i den mest positiva mening. Man klarar att i trängsel och stress från patienter och deras närmaste möta behoven på ettt bra sätt. Medarbetarna ska ha all heder av sina insatser.
Ett tänkvärt citat:

”Optimismen är till sitt väsen inte en åsikt om den aktuella situationen utan en livskraft, en kraft att hoppas där andra resignerar, en kraft att bära bakslag, en kraft som inte släpper ifrån sig framtiden till pessimisten utan tar den i anspråk för hoppet.”
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer