Om framtiden – nu är det 2013

2013-01-11
Reflexioner
2013:01

Elva dagar av 2013 och ett helt nytt år ligger framför. Hur tänker jag då? Jo, bland annat så här.

Tiden fram till nästa val krymper med en dag i sänder. Spekulationerna i massmedia om hur det kommer att gå förefaller öka och handlar nästan enbart om hur det ser ut i opinionsmätningarna. Siffrorna visar i bästa fall hur de för de allt flera opinionsinstituten olika urvalen i befolkningen såg på partierna för några veckor sedan. Men de säger faktiskt ingenting om läget i början av september 2014. Valresultat är faktiska, opinionsmätningstolkningarna är spekulativa. Varför ägnar massmedia så lite av utrymmet år vad som faktiskt uträttas i svensk politik av regeringen, av landstingens och kommunernas politiska ledningar? Det kräver mycket mer arbete, men det skulle innebära en större respekt för den demokratiska debatten och framför allt ge väljarna bättre underlag för sina ställningstaganden.

Och så tänker jag naturligtvis på vad som kan uträttas i mitt eget landsting. De närmaste veckorna vill jag återkomma med en del reflexioner i ämnet.

Forskning och utveckling
I mars 2011 antogs i politisk enighet en FoUU-strategi för Stockholms läns landsting. Lite stolthet kan jag känna för att den kom till efter ett par års beredande arbete. Nu behöver vi ägna energi åt att revidera, komplettera, förnya och utveckla strategin. Forskningsfrågorna har fått särskilt uppmärksamhet efter ett pressmeddelande från Astra Zeneca i början av februari förra året. Det uppvaknandet och den uppmärksamheten är viktig och då i synnerhet inom det medicinska och, vill jag tillägga, det medicintekniska området. Landstinget satsar ganska stora resurser på det som är vårt primära ansvar, klinisk eller patientnära forskning och utveckling. För att nämna tre inriktningar eller verksamheter som fått särskild aktualitet under det senaste året, så vill jag framhålla Innovationsplatsen (http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Administration/Utveckling-och-Innovation/Innovationsplatsen/ , 4D (http://internwebben.ki.se/sv/projekt-4d) och SLL Innovation (http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=61442).

Akuten!?
Omkring de stora helgerna och sommaren tillhör situationen på våra akutmottagningar de säkraste nyhetsinslagen. Och det är alltid en negativ prägel på dom. Jag är väl medveten om att det finns stora behov av utbyggnad, renoveringar och andra satsningar samt att det har varit ett uttalat behov sedan flera år. Men jag är samtidigt oerhört imponerad av de insatser medarbetarna gör på våra akutmottagningar. Det är till och med så att jag skulle vilja beteckna deras insatser som fantastiska i den mest positiva mening. Man klarar att i trängsel och stress från patienter och deras närmaste möta behoven på ettt bra sätt. Medarbetarna ska ha all heder av sina insatser.
Ett tänkvärt citat:

”Optimismen är till sitt väsen inte en åsikt om den aktuella situationen utan en livskraft, en kraft att hoppas där andra resignerar, en kraft att bära bakslag, en kraft som inte släpper ifrån sig framtiden till pessimisten utan tar den i anspråk för hoppet.”
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin