Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade att införa dem inför valet 2014 och är ansvariga för äldresjukvården.

– Vårt arbete ger resultat. Vi förbättrar hälso- och sjukvården för äldre patienter samtidigt som vi ställer om hela vårdapparaten inför framtiden för över två miljoner människor. Jag är glad att äldre patienter tack vare vårt vallöfte kan få ett bättre omhändertagande på husläkarmottagningarna i Stockholms län, säger Ella Bohlin (KD), äldrelandstingsråd.  

 

Alliansen möjliggör äldrevårdscentraler i Stockholm >>

Nu startar äldrevårdscentraler i Stockholms län >>

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten i Stockholms län på Huddinge sjukhus, som när allt är klart ska kunna ta hand om 44 procent fler födande kvinnor per år. Läs mer


Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvården i Stockholms län arbetar hon nu för att drabbade kvinnor ska kunna få hjälp och behandling. Läs mer


tai iwin