På rätt spår

– Flera städer i Europa har anammat spårvägen som fått en renässans. Det är dags att Stockholm inspireras av dem, vi ligger långt efter nu, säger Michael Stjernström, gruppledare i trafiknämnden för Kristdemokraterna, det parti som vid budgetförhandlingarna 2009 initierade arbetet med den nya strategin.

Kristdemokraterna spår en ljus framtid för elvagnar genom länet.

DN


Färdtjänstupphandling avgjord!

Taxi 020 och Taxi Kurir blev de stora vinnarna i den upphandling av färdtjänsttaxi som SL nyligen genomfört. De vann upphandlingen i 72 av 75 områden i länet. Övriga områden vanns av Roslagstaxi respektive Haninge & Nynäshamns Taxi. Anbud inkom från 12 olika anbudsgivare. De nya avtalen ska gälla i två år från den 1 februari 2012 med möjlighet till upp till två års förlängning.
– Jag är glad över att alla viktiga aktörer på marknaden valde att delta i upphandlingen, både de stora taxiföretagen och de regionala bolagen. Det var ett viktigt mål för oss. En bra konkurrens är bra för färdtjänsten. Vi har ställt tuffa kvalitetskrav och det ekonomiska utfallet av upphandlingen är bättre än väntat, säger Karl Henriksson ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.

– Vi kommer självklart att följa upp så att utförarna verkligen lever upp till kvalitetskraven. I avtalen finns både bonus för den som lyckas bra och kvalitetsavgifter som kan bli kännbara ifall man inte lever upp till kraven. Utgångspunkten i upphandlingen har varit förbättrad kvalitet inom färdtjänsten. Att vi fått bra priser är en välkommen bonus, konstaterar Karl Henriksson.

Fakta:
Varje år genomförs cirka 3 miljoner resor med färdtjänsttaxi till en kostnad om drygt 700 miljoner kronor. Resandet har ökat de senaste åren, bland annat till följd av ökad resetilldelning och de snörika vintrarna.

För mer information:
Karl Henriksson
ordf. färdtjänst och
tillgänglighetsberedningen
tel. 08-535 301 69
mobil. 0708-28 24 62

Robertho Settergren
landstingsrådssekreterare
mobil 070-737 41 51Nymat för Nyman

Stockholms läns landsting som aviserar att de överger industritillagad mat inom vården. Vid genomförandet av industrimat i Stockholm som drevs igenom av socialdemkraterna togs en mängd tillagningskök bort och när man inrättade nya Karolinska sjukhuset gjorde man detta utan ett tillagningskök. Nu ändrar vi oss inom Alliansen inom Stockholms läns landsting, överenskommelsen sätter dessutom stop för stora upphandlingar av sjukhusmaten samt att vi istället ska fokusera på själva matupplevelsen.
Läs mer i SvD.

Husläkarbesök i Stockholms län ökar

Antalet husläkarbesök i Stockholms län fortsätter att öka. Sedan vårdvalet infördes i länet 2008 har ökningen varit i genomsnitt 5 procent per år, visar en rapport som Karolinska Institutet gjort på uppdrag av Stockholms läns landsting.
Läs mer i DN.


Tunneltrovärdighet

Vice ordförande i Trafiknämnden Michael Stjärnström och hans kollegor skriver i dagens Svenska Dagbladet om hur Socialdemokratins löften om mer tunnelbana inte är trovärdiga. Läs hela artikeln här.


Budgetdebatt och beslut om framtidsplaner

2011-06-10
Reflexioner
2011:15

Nu på tisdag och onsdag kommer ledamöterna i vårt landstingsfullmäktige att debattera och besluta om verksamhetsförutsättningarna för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken för de närmaste åren.
Jag tror inte att mitt landsting någon gång tidigare satsat så beslutsamt om framtidsinriktning inom landstingets ansvarsområden som i det föreliggande budgetförslaget.

Utmaningarna är stora, spännande och begränsas inte enbart till finansieringsfrågor. ”Framtidens hälso- och sjukvård” är en del av budgetbeslutet, Nya Karolinskas innehåll och funktion är en del av budgetbeslutet och vi skall under året formulera en investeringsplan för hälso- och sjukvården och en för kollektivtrafiken.
I allt väsentligt tycker jag mig kunna se att socialdemokraterna instämmer i alliansens förslag. Numera är man för vårdval som kvalitets- och ersättningssystem, man har tillsammans med alla andra partier ställt upp bakom besluten om Nya Karolinska och den nyligen antagna Forsknings- och utvecklingsstrategin. Det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som avviker mest och som bidrar till en uppenbar splittring i oppositionen.
Aktiv hälsostyrning – ett framgångsreceptVid socialminister Göran Hägglunds överläggning med landstingsalliansens gruppledare i onsdags fick han en inblick i projektet ”Aktiv hälsostyrning” som pågått något år i vårt landsting. Erfarenheterna är fantastiska. Med inriktning på regelbundna kontakter bl.a. med personer som är ”mångbesökare” i vårdens akutmottagningar har i flera fall antalet inläggningar kunnat reduceras med trettio procent och hälsan stabiliserats för den enskilda. Snacka om ”Win-Win”. Onödigt upptagna vårdplatser idag kan erbjudas morgondagens patienter till gagn för enskilda och med stärkt patientsäkerhet. Och det blir en vinst för skattebetalarna också.

Tänkvärt citat, som jag tackar Per-Axel Svalander för:
” Strive not to be a success, but rather to be of value.”
Albert Einstein

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


KD lanserar ny kampanj!

Sjövägen är en ny tvärförbindelse där du kan resa mellan Lidingö, Nacka och Stockholm på ditt SL-kort.
Sjövägen är ett exempel på framtidens smarta kollektivtrafik som förkortar restiden mellan Lidingö och Nacka med upp till 40 minuter.

Sjövägen är ett pilotprojekt i samverkan mellan bl.a. SL, Vasakronan och Nacka Kommun som startat på Kristdemokraternas initiativ.

Varför resa runt Saltsjön när man kan resa rakt över?

Kristdemokraterna vill:
• Permentera och vidarutveckla projektet Sjövägen
• Utveckla fler smarta pendelbåtslinjer


Närsjukhusen föreslås få fler platser

Närsjukhusen i länet föreslås få 700 nya vårdplatser till 2015. Det är ett av förslagen som Alliansen har att ta ställning till i framtidsrapporten som nu presenteras för alla och envar. Läs hela förslaget här på landstingets webbplats.
Tjänstemännen i landsitnget har rangordnat i vilken ordning investeringar ska ske de närmaste tio åren. Där hamnar närsjukhusen högst, medan Södertälje sjukhus, Norrtälje Sjukhus och S:t Eriks Sjukhus ligger längst ner på listan. Förslaget framtidsplan lämnas till politikerna i Hälso-och sjukvårdsnämnden i landstinget, som ska diskutera det den 10 maj.

Framtidsplanen föreslås genomföras i tre större steg:
1. Investera i närsjukhusen för att skapa vårdplatser där och kunna erbjuda fler patienter vård närmare hem och anhöriga. Totalt kan det skapas ytterligare ca 700 vårdplatser vid närsjukhusen till 2015.

2. Satsning på akutsjukhusen i länets norra delar för att dels kunna kompensera för att befolkningsökningen är större i norra länsdelen och dels för att Nya Karolinska Solna fokuserar på mer avancerad vård och därför kommer kunna behandla färre patienter.
3. Det tredje större steget handlar om satsningar på akutsjukhusen i länets södra delar.

Parallellt med dessa satsningar ska Vårdguiden och dess e-hälsotjänster utvecklas, Nya Karolinska Solna byggas och barnsjukvården få en samlad översyn.


Veronica Palm sprider lögner om vården i Stockholm

Veronica Palm, sossarnas nya ordförande i Stockholm öppnar starkt med att sprida lögner om vårdvalet i Stockholm. Hon skriver i Metro att ”Nationellt minskar vårdköerna, men inte i Stockholm. Här stimulerar man privata alternativ, där bara de som kan betala fullpris får plats” vilket inte är sant.

Alla patienter betalar samma avgift. Vården är solidariskt finansierad. Den gäller alla. Ingen lämnas utanför. Att insinuera något annat är falskt, dumdristigt och faller tillbaka på den som yttrat det. För socialdemokraterna är det naturligtvis besvärligt att vi i alliansen lyckats genomföra en reform som på så kort tid och med så positivt gensvar hos medborgarna.