De yngre vann Kristdemokraternas provval i Stockholms stad

Kristdemokraterna i Stockholms stads provval inför riksdag-, landstings- och kommunvalet 2014 är genomfört. Riksdagsledamoten Caroline Szyber vann provvalet till riksdagen, politisk sakkunnig Ella Bohlin vann provvalet till landstinget, och vice gruppledare i stadshuset Erik Slottner vann provvalet till kommunen.

– Resultatet visar på en föryngring. De sedan tidigare etablerade namnen blandas med yngre förmågor. Det ger en bra åldersspridning och vi kan även konstatera att provvalsresultatet har en jämn könsfördelning, säger nomineringskommitténs ordförande Anders Broberg.

Provvalet är rådgivande för nomineringskommitténs arbete med att ta fram förslag på valsedlar för riksdagsval, landstingsval och kommunval till nomineringsstämman i november 2013. Den kandidat som fått placering som nummer ett har fått tio poäng, nummer två har fått nio poäng och så vidare ned till en poäng för plats nummer tio. Av de drygt 1000 medlemmarna deltog knappt 20 procent i provvalet.

Caroline Szyber vann provvalet för riksdagen med 108 röster och 779 poäng. Lars Adaktusson, kom på andra plats med 98 röster och 682 poäng.

Ella Bohlin vann provvalet för landstingsvalet med 86 röster och 651 poäng. Jonas Vikman kom på andra plats med 70 röster och 442 poäng.

Erik Slottner vann provvalet för kommunen med 92 röster och 718. Ella Bohlin kom på andra plats med 81 röster och 548 poäng.

Provvalsresultat Riksdagsval
(Antal röster/Antal poäng)
1. Caroline Szyber 108/779
2. Lars Adaktusson 98/682
3. Désirée Pethrus 87/571
4. Emma Henriksson 80/506
5. Aron Modig 77/413
6. Erik Slottner 66/343
7. Andreas Carlsson 51/318
8. Sofia Modigh 65/312
9. Jakob Forssmed 50/309
10. Maria Fälth 43/244
11. Ewa Samuelsson 45/238
12. Fredrik Wallén 40/224
13. Sara Skyttedal 46/205
14. Henrik Ehrenberg 38/204
15. Christian Carlsson 37/182

Provvalsresultat Landstingsval
(Antal röster/Antal poäng)
1. Ella Bohlin 86/651
2. Jonas Vikman 70/442
3. Margaretha Åkerberg 59/380
4. Aron Modig 60/366
5. Malin Appelgren 51/317
6. Eva Lannerö 50/286
7. Karl Henriksson 46/269
8. Torbjörn Larsson 44/258
9. Fredrik Wallén 43/227
10. Magda Ayoub 42/219
11. Helena Piensoho 43/203
12. Henrik Ehrenberg 38/203
13. Carina Franke 38/201
14. Inger Strömbom 41/200
15. Madeleine Stjernström 40/196

Provvalsresultat Kommunval
(Antal röster/Antal poäng)
1. Erik Slottner 92/718
2. Ella Bohlin 81/548
3. Ewa Samuelsson 64/475
4. Fredrik Wallén 66/360
5. Sofia Modigh 62/332
6. Sara Skyttedal 54/295
7. Christian Carlsson 47/295
8. Michaela Hollis 51/286
9. Maurice Forslund 47/220
10. Bertil Fredriksson 34/205
11. Göran Sydhage 43/198
12. Henrik Ehrenberg 36/181
13. Mikael Valier 32/177
14. Mejke Runström 29/175
15. Madeleine Stjernström 28/165

Anders Broberg, ordförande i nomineringskommittén 08-50830218

Sedan tidigare är provvalet till Stockholms län klart. Se resultatet här.


Besök på Tele2 Arena

Tele2 5

Idag besökte 15 kristdemokrater från Stockholms stad Tele2 Arena. Arenan kommer att tas i bruk den 20 juli och kommer att rymma 30 000 personer vid fotbollsmatcher och ännu fler vid konserter. Arenan kommer bland annat att vara ny hemmaarena för Hammarby IF och Djurgårdens IF.

Tele2 3Ändra valkretsarna i Stockholm

Vid valen till Stockholms kommunfullmäktige krävs helt olika antal röster för de mandat som respektive parti erhåller. Vid valet till Stockholms kommunfullmäktige 2010 krävdes 4 633 röster för varje mandat Miljöpartiet fick mot 18 705 röster för kristdemokraternas mandat. I kommunvalet 2006 var det Centerpartiet som drabbades av den bristande valkretsindelningen och i andra val har andra partier drabbats.

− För att uppnå en mandatfördelning som faktiskt återspeglar hur stockholmarna har röstat krävs en ändring av den nuvarande indelningen av staden i valkretsar. Stockholms stad är indelat i sex valkretsar. Kristdemokraternas distriktsstyrelse anser att staden i god tid innan valet 2014 ska delas in i två eller tre valkretsar. Därmed kommer mandatfördelningen att bli mer rättvis. Detta är en grundläggande demokratifråga, säger Caroline Szyber, riksdagsledamot och ordförande i Kristdemokraterna i Stockholm stad.

För att ändra valkretsindelningen krävs att Stockholms kommunfullmäktige fattar beslut i frågan och att Länsstyrelsen därefter godkänner beslutet.

Vallagskommittén har lämnat ett delbetänkande om proportionalitet i val och beskrivit hur kommunala utjämningsmandat kommer att ge mer rättvisa valresultat. Vallagskommitténs förändringar gäller dock först 2018.

Caroline Szyber
Distriktsordförande
Kristdemokraterna Stockholms stad
Tel: 070-818 14 21


Stockholmarna är generösa!

Ewa Samuelsson, bild
Foto: Yanan Li, Fou nu

Ewa Samuelsson (KD) och Caroline Szyber (KD) skriver i SvD 8/5 om att avdragsrätten för gåvor har använts av många Stockholmare:

Skatteverket har för 2012 fått in kontrolluppgifter för gåvor från över 600 000 svenskar. I Stockholms län är det 157769 personer som sammanlagt har skänkt över 284 miljoner kronor. Därmed är invånarna i Stockholms län med god marginal generösast i landet, med närmare 135 kronor per person i gåvor till ideella organisationer.

Läs hela artikeln: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stockholmarna-ar-generosast_8154714.svd

Direktpress och tidningen Dagen skriver om denna nyhet:
http://www.direktpress.se/sodermalmsnytt/Nyheter/Stockholmarna-bast-pa-att-deklarera-gavor/ 

http://www.dagen.se/nyheter/bra-genomslag-for-avdragsratt-for-gavor/

Pressmeddelande från Ewa Samuelsson och Caroline Szyber i frågan:
mynewsdesk.com/se/pressroom/kristdemokraterna_i_stadshuset/pressrelease/view/stockholmarna-generoesast-i-landet-863630FN prisar Stockholms lekplatser

Förenta Nationerna har utsett Stockholms arbete med att göra lekplatser tillgängliga för barn med funktionsnedsättning som ett exempel på ”best practice” för hur FN-länderna kan arbeta med tillgänglighetsfrågor. Det framgår av en rapport FN publicerat om hur olika länder i världen arbetar med tillgänglighetsfrågor.

− Att FN ser Stockholm som en förebild i tillgänglighetsarbetet är glädjande och hedrande. I budget 2013 fastslår staden att alla nya lekplatser ska utformas så att barn med funktionsnedsättning kan använda dem, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor. 

− Stadens nämnder och styrelser är i full färd med att tillämpa Stockholms stads nya program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Under 2013 kommer vi att ta ytterligare steg framåt i arbetet med att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad, säger Ewa Samuelsson (KD).   

Övrigt
En stor del av arbetet med att göra lekplatser tillgängliga genomfördes som en del av Stockholms tillgänglighetsprojekt som pågick 1999-2010. Tillgänglighetsprojektets totala budget för att anpassa lekplatser var cirka 80,7 miljoner kronor. Staden har sedan tillgänglighetsprojektet avslutades satsat ytterligare på lekplatser. Totalt har över 40 lekplatser tillgänglighetsanpassats.  

Stockholm kom den 3 december 2012 på delad andraplats tillsammans med franska Nantes i EU-kommissionens ”City Access Award”, ett årligt pris som går till Europas mest tillgängliga stad.


Utnyttja Stockholms kajer

Erik Slottner

Den första april drog uteserveringssäsongen igång. Antalet uteserveringar i Stockholm har ökat från 780 år 2000 till 1 829 år 2012. Men det finns fortfarande attraktiva platser i Stockholm som skulle kunna förgyllas med folkliv och uteserveringar. Inte minst Stockholms kajer, exempelvis Söder Mälarstrand, Norr Mälarstrand och Munkbrokajen.

Det säger Erik Slottner (KD), som intervjuas i ABC om frågan (1/4):

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/#./startskott-for-uteserveringarna?&_suid=136489379260003438590551687521


Ökat samhällsansvar vid upphandlingar

Kommunalråd Ewa Samuelsson (kd). BIlden är fri för publicering i samband som rör Kristdemokraterna. Fotograf ska anges. Foto: Magnus Fröderberg

Alliansen i Stockholms stad har enats om att ändra stadens upphandlingspolicy genom att ställa större krav på samhällsansvar vid upphandlingar. Förslaget presenteras i en debattartikel i Dagens Samhälle av stadshusalliansens gruppledare. Artikeln finns tillgänglig här: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/samhaellsansvaret-oekar-i-stockholms-upphandlingar-5035 

Kristdemokraterna har länge förespråkat att Stockholms stad, som största upphandlare bland Sveriges kommuner, ska gå i bräschen och vara en förebild genom att ställa tydliga sociala och etiska krav vid upphandlingar. Ewa Samuelsson (KD) har bland annat tidigare skrivit om frågan i en debattartikel i Aftonbladet som du kan läsa här: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article14728462.ab


Grön + Blå = sant

För över Skarpnäcksgrenen på blå linjen

Svenska Dagbladet
23 Dec 2012

Eftersom Stockholmsregionen årligen växer med omkring 40 000 nya invånare varje år behöver en ny våg av tunnelbaneutbyggnad påbörjas samtidigt som kollektivtrafiken moderniseras och anpassas för att matcha framtidens resandebehov. Nytt signalsystem,…read more…

Tech Tags:

Karl Henriksson och Erik Slottner presenterar idag Kristdemokraternas idé kring tunnelbanan mot Nacka.