Oönskad eutanasi

Diskussionen om läkarassisterat självmord pågår just nu. Jag tycker det är bra att vi luftar olika åsikter. Min ingång är att vi människor har rätt till liv och vi har också rätt till vår död när den infinner sig men vi har inte rätt att bli dödade av någon annan.
Jag träffade en kvinna för några år sedan som argumenterade starkt för att det borde vara en självklarhet att tillåta eutanasi i Sverige. Hon berättade vidare om en kommande kampanj i Sverige för att på olika sätt väcka den frågan till liv.

Jag bestämde mig då för att om jag får politisk möjlighet skulle jag se till att det finns god tillgång till den palliativa kunskapen och vården i Stockholms län, så här i efterhand var det ju tur att hon och jag träffades. Jag kan idag konstatera att det i Stockholms län nu finns en god tillgång till palliativa enheter, team och hospice. Det finns också pengar avsatta för att de som bor på särskilda boenden och som är döende inte ska behöva åka in till sjukhuset när de ska dö, om de själva inte vill.

Det handlar om smärtlindring och finns den kunskapen och den omsorgen blir debatten om eutanasi överflödig. Det är en utmaning. Tillgång till palliativ vård och bra smärtlindring kommer att gälla alla, även de som dör på våra sjukhus.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin