Oönskad eutanasi

Diskussionen om läkarassisterat självmord pågår just nu. Jag tycker det är bra att vi luftar olika åsikter. Min ingång är att vi människor har rätt till liv och vi har också rätt till vår död när den infinner sig men vi har inte rätt att bli dödade av någon annan.
Jag träffade en kvinna för några år sedan som argumenterade starkt för att det borde vara en självklarhet att tillåta eutanasi i Sverige. Hon berättade vidare om en kommande kampanj i Sverige för att på olika sätt väcka den frågan till liv.

Jag bestämde mig då för att om jag får politisk möjlighet skulle jag se till att det finns god tillgång till den palliativa kunskapen och vården i Stockholms län, så här i efterhand var det ju tur att hon och jag träffades. Jag kan idag konstatera att det i Stockholms län nu finns en god tillgång till palliativa enheter, team och hospice. Det finns också pengar avsatta för att de som bor på särskilda boenden och som är döende inte ska behöva åka in till sjukhuset när de ska dö, om de själva inte vill.

Det handlar om smärtlindring och finns den kunskapen och den omsorgen blir debatten om eutanasi överflödig. Det är en utmaning. Tillgång till palliativ vård och bra smärtlindring kommer att gälla alla, även de som dör på våra sjukhus.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin