Oönskad eutanasi

Diskussionen om läkarassisterat självmord pågår just nu. Jag tycker det är bra att vi luftar olika åsikter. Min ingång är att vi människor har rätt till liv och vi har också rätt till vår död när den infinner sig men vi har inte rätt att bli dödade av någon annan.
Jag träffade en kvinna för några år sedan som argumenterade starkt för att det borde vara en självklarhet att tillåta eutanasi i Sverige. Hon berättade vidare om en kommande kampanj i Sverige för att på olika sätt väcka den frågan till liv.

Jag bestämde mig då för att om jag får politisk möjlighet skulle jag se till att det finns god tillgång till den palliativa kunskapen och vården i Stockholms län, så här i efterhand var det ju tur att hon och jag träffades. Jag kan idag konstatera att det i Stockholms län nu finns en god tillgång till palliativa enheter, team och hospice. Det finns också pengar avsatta för att de som bor på särskilda boenden och som är döende inte ska behöva åka in till sjukhuset när de ska dö, om de själva inte vill.

Det handlar om smärtlindring och finns den kunskapen och den omsorgen blir debatten om eutanasi överflödig. Det är en utmaning. Tillgång till palliativ vård och bra smärtlindring kommer att gälla alla, även de som dör på våra sjukhus.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer