Opposition utan egen mening

Stigs reflexioner
2013:15

I landstingsfullmäktige i onsdags debatterades bland annat frågan om tilläggsavtal till Projektavtalet för Nya Karolinska, NKS. Det handlar om en påbyggnad av behandlingsenheten med fyra våningsplan och som kommer att erbjuda 80 nya vårdplatser.

Behovet av detta tillägg och att behålla Astrid Lindgrens Barnsjukhus för vård är inga överraskningar får någon som kunnat följa arbetet med NKS liksom Framtidsplanen för hälso- och sjukvården de senaste fem-sex åren. Befolkningstillväxten är nu omkring dubbelt så stor som den som angavs i den förra regionplanen. Det medför konsekvenser, stora konsekvenser för hälso- och sjukvården i vårt landsting. Tisdagens beslut i den här frågan är en av konsekvenserna.

Utan egna förslag, men med ett så kallat särskilt uttalande, valde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att inte delta i beslutet.

”Vad vilja socialdemokraterna…?” Jag tycker att det är fegt och ett sätt att undandra sig normalt politiskt ansvar, även om man agerar i opposition.

Oppositionens företrädare i den tidigare NKS-beredningen och numera i landstingsstyrelsens arbetsutskott har och har haft lika möjligheter som någon annan person i beslutande funktion att skaffa sig nödvändig information om överväganden och steg i förändring och tillägg för att nå en optimal lösning av de olika frågeställningar som vi kunde förvänta oss uppstå på vägen från beslutet om anbudstilldelning i juni och avtal i juni 2010 till dess att bygget fullföljs.

 

Välkommen Per Båtelson!

Ett annat beslut som togs i tisdagens landstingsfullmäktige var att utse Per Båtelson till ny ordförande i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset. Bakom förslaget stod alla gruppledare utom Vänsterpartiets.

I debatten serverade Birgitta Sevefjord, tidigare landstingsråd, ett antal skäl mot förslaget. Hennes farhågor för vad som skulle komma att ske med Karolinska Universitetssjukhuset anser jag vara helt grundlösa, enbart spekulativa. Hon hade inget förslag till alternativ kandidat, men lovade att rösta nej och det i en sluten omröstning, som gäller vid personval.

Debatten mellan Birgitta Sevefjord och mig kan man hitta under ärende 26, Valärenden, på den här länken.

Jag vill hälsa Per Båtelson varmt välkommen till det nya uppdraget.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Forsknings- och äldrelandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat – jag erbjuder en repris:

”The care needed, needs a vision!”

Okänd källa


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin