Översyn av vårdval – inget hot mot kvinnovården

Den 13 augusti skriver Eva Franchell en ledarsida på Aftonbladet och dammar av gamla artiklar. Med en vänsterregering och ett vänsterstyre i Stadshuset finns det inte så många fler att veva mot och Kristdemokraterna tillsammans med Alliansen är tyvärr en alltför enkel måltavla.

Aborträtten är inte hotad på något vis. Det har förklarats förr och tål att göras igen. Det är olyckligt att all kraft riktas mot Kristdemokraterna när det handlar om att försvara abortlagstiftningen. Vi står bakom den lika mycket idag som vi har gjort i snart 20 år. Det finns andra krafter som arbetar emot den och bättre vore om fokus och energi riktades mot dessa.

Den senaste tidens debatt handlar om vårdval gynekologi, en översyn av vårdval sker kontinuerligt och är alls ingen ny företeelse – och är inte ett hot mot kvinnovården. En förhöjd ersättning infördes för att komma till rätta med en alldeles för låg andel medicinska aborter. När vi nu har uppnått en nivå på 90 procent är det befogat att återgå till en ersättning som ligger på en normalnivå. Det är inte rimligt att en kirurgisk abort, utförd av läkare med mer resurser, ska kosta lika mycket som en medicinsk abort, som innefattar ett besök hos en barnmorska och i hög utsträckning egenvård.

Som ansvarstagande politiker måste vi tillåta revideringar, inom alla vårdval även gynekologi, för att få ersättningar som på bästa vis reflekterar vad det är som faktiskt utförs. När Eva Franchell kallar skattemedel som landstinget förvaltar och varsamt fördelar för kaffepengar visar det bara på en stor oaktsamhet inför Stockholmarnas sjukvård och utmaningar. Patientens bästa ska alltid vara i första rum och vi förutsätter att alla vårdgivare oavsett utövare agerar utifrån detta.

En sak är vi dock helt överens om och det är att abortbeslutet är svårt nog utan inskränkningar i abortfrågan. Men att fördumma debatten med en ohederlig retorik skrämmer just de kvinnor som står inför svåra val.

Vi förväntar oss att yrkesutövarna väljer abortmetod på professionella grunder, och det är väl känt att vi som styr Stockholms läns landsting värnar valfriheten i högre utsträckning än andra delar av landet. Alla kvinnor har i dag, och kommer att fortsätta ha, möjlighet att genomgå trygga och säkra aborter i Stockholms läns landsting. Det finns heller inget som tyder på att vi skulle få längre köer för att göra abort på grund av en minskad ersättning.

Det är inte utan att vi noga följer effekterna av förändringen för att vara säkra på att förhållandet mellan medicinska och kirurgiska aborter kvarstår. Patientsäkerheten och kvinnors hälsa är vår främsta prioritering i det här arbetet. Vi har kommit långt för rätten till abort och som kristdemokrater fortsätter vi att värna den. Med Alliansen i Stockholms läns landsting kombineras denna strävan med en ansvarstagande politik för en ekonomi i balans.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin