Översyn av vårdval – inget hot mot kvinnovården

Den 13 augusti skriver Eva Franchell en ledarsida på Aftonbladet och dammar av gamla artiklar. Med en vänsterregering och ett vänsterstyre i Stadshuset finns det inte så många fler att veva mot och Kristdemokraterna tillsammans med Alliansen är tyvärr en alltför enkel måltavla.

Aborträtten är inte hotad på något vis. Det har förklarats förr och tål att göras igen. Det är olyckligt att all kraft riktas mot Kristdemokraterna när det handlar om att försvara abortlagstiftningen. Vi står bakom den lika mycket idag som vi har gjort i snart 20 år. Det finns andra krafter som arbetar emot den och bättre vore om fokus och energi riktades mot dessa.

Den senaste tidens debatt handlar om vårdval gynekologi, en översyn av vårdval sker kontinuerligt och är alls ingen ny företeelse – och är inte ett hot mot kvinnovården. En förhöjd ersättning infördes för att komma till rätta med en alldeles för låg andel medicinska aborter. När vi nu har uppnått en nivå på 90 procent är det befogat att återgå till en ersättning som ligger på en normalnivå. Det är inte rimligt att en kirurgisk abort, utförd av läkare med mer resurser, ska kosta lika mycket som en medicinsk abort, som innefattar ett besök hos en barnmorska och i hög utsträckning egenvård.

Som ansvarstagande politiker måste vi tillåta revideringar, inom alla vårdval även gynekologi, för att få ersättningar som på bästa vis reflekterar vad det är som faktiskt utförs. När Eva Franchell kallar skattemedel som landstinget förvaltar och varsamt fördelar för kaffepengar visar det bara på en stor oaktsamhet inför Stockholmarnas sjukvård och utmaningar. Patientens bästa ska alltid vara i första rum och vi förutsätter att alla vårdgivare oavsett utövare agerar utifrån detta.

En sak är vi dock helt överens om och det är att abortbeslutet är svårt nog utan inskränkningar i abortfrågan. Men att fördumma debatten med en ohederlig retorik skrämmer just de kvinnor som står inför svåra val.

Vi förväntar oss att yrkesutövarna väljer abortmetod på professionella grunder, och det är väl känt att vi som styr Stockholms läns landsting värnar valfriheten i högre utsträckning än andra delar av landet. Alla kvinnor har i dag, och kommer att fortsätta ha, möjlighet att genomgå trygga och säkra aborter i Stockholms läns landsting. Det finns heller inget som tyder på att vi skulle få längre köer för att göra abort på grund av en minskad ersättning.

Det är inte utan att vi noga följer effekterna av förändringen för att vara säkra på att förhållandet mellan medicinska och kirurgiska aborter kvarstår. Patientsäkerheten och kvinnors hälsa är vår främsta prioritering i det här arbetet. Vi har kommit långt för rätten till abort och som kristdemokrater fortsätter vi att värna den. Med Alliansen i Stockholms läns landsting kombineras denna strävan med en ansvarstagande politik för en ekonomi i balans.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin