Översyn av vårdval – inget hot mot kvinnovården

Den 13 augusti skriver Eva Franchell en ledarsida på Aftonbladet och dammar av gamla artiklar. Med en vänsterregering och ett vänsterstyre i Stadshuset finns det inte så många fler att veva mot och Kristdemokraterna tillsammans med Alliansen är tyvärr en alltför enkel måltavla.

Aborträtten är inte hotad på något vis. Det har förklarats förr och tål att göras igen. Det är olyckligt att all kraft riktas mot Kristdemokraterna när det handlar om att försvara abortlagstiftningen. Vi står bakom den lika mycket idag som vi har gjort i snart 20 år. Det finns andra krafter som arbetar emot den och bättre vore om fokus och energi riktades mot dessa.

Den senaste tidens debatt handlar om vårdval gynekologi, en översyn av vårdval sker kontinuerligt och är alls ingen ny företeelse – och är inte ett hot mot kvinnovården. En förhöjd ersättning infördes för att komma till rätta med en alldeles för låg andel medicinska aborter. När vi nu har uppnått en nivå på 90 procent är det befogat att återgå till en ersättning som ligger på en normalnivå. Det är inte rimligt att en kirurgisk abort, utförd av läkare med mer resurser, ska kosta lika mycket som en medicinsk abort, som innefattar ett besök hos en barnmorska och i hög utsträckning egenvård.

Som ansvarstagande politiker måste vi tillåta revideringar, inom alla vårdval även gynekologi, för att få ersättningar som på bästa vis reflekterar vad det är som faktiskt utförs. När Eva Franchell kallar skattemedel som landstinget förvaltar och varsamt fördelar för kaffepengar visar det bara på en stor oaktsamhet inför Stockholmarnas sjukvård och utmaningar. Patientens bästa ska alltid vara i första rum och vi förutsätter att alla vårdgivare oavsett utövare agerar utifrån detta.

En sak är vi dock helt överens om och det är att abortbeslutet är svårt nog utan inskränkningar i abortfrågan. Men att fördumma debatten med en ohederlig retorik skrämmer just de kvinnor som står inför svåra val.

Vi förväntar oss att yrkesutövarna väljer abortmetod på professionella grunder, och det är väl känt att vi som styr Stockholms läns landsting värnar valfriheten i högre utsträckning än andra delar av landet. Alla kvinnor har i dag, och kommer att fortsätta ha, möjlighet att genomgå trygga och säkra aborter i Stockholms läns landsting. Det finns heller inget som tyder på att vi skulle få längre köer för att göra abort på grund av en minskad ersättning.

Det är inte utan att vi noga följer effekterna av förändringen för att vara säkra på att förhållandet mellan medicinska och kirurgiska aborter kvarstår. Patientsäkerheten och kvinnors hälsa är vår främsta prioritering i det här arbetet. Vi har kommit långt för rätten till abort och som kristdemokrater fortsätter vi att värna den. Med Alliansen i Stockholms läns landsting kombineras denna strävan med en ansvarstagande politik för en ekonomi i balans.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer