Översyn av vårdval – inget hot mot kvinnovården

Den 13 augusti skriver Eva Franchell en ledarsida på Aftonbladet och dammar av gamla artiklar. Med en vänsterregering och ett vänsterstyre i Stadshuset finns det inte så många fler att veva mot och Kristdemokraterna tillsammans med Alliansen är tyvärr en alltför enkel måltavla.

Aborträtten är inte hotad på något vis. Det har förklarats förr och tål att göras igen. Det är olyckligt att all kraft riktas mot Kristdemokraterna när det handlar om att försvara abortlagstiftningen. Vi står bakom den lika mycket idag som vi har gjort i snart 20 år. Det finns andra krafter som arbetar emot den och bättre vore om fokus och energi riktades mot dessa.

Den senaste tidens debatt handlar om vårdval gynekologi, en översyn av vårdval sker kontinuerligt och är alls ingen ny företeelse – och är inte ett hot mot kvinnovården. En förhöjd ersättning infördes för att komma till rätta med en alldeles för låg andel medicinska aborter. När vi nu har uppnått en nivå på 90 procent är det befogat att återgå till en ersättning som ligger på en normalnivå. Det är inte rimligt att en kirurgisk abort, utförd av läkare med mer resurser, ska kosta lika mycket som en medicinsk abort, som innefattar ett besök hos en barnmorska och i hög utsträckning egenvård.

Som ansvarstagande politiker måste vi tillåta revideringar, inom alla vårdval även gynekologi, för att få ersättningar som på bästa vis reflekterar vad det är som faktiskt utförs. När Eva Franchell kallar skattemedel som landstinget förvaltar och varsamt fördelar för kaffepengar visar det bara på en stor oaktsamhet inför Stockholmarnas sjukvård och utmaningar. Patientens bästa ska alltid vara i första rum och vi förutsätter att alla vårdgivare oavsett utövare agerar utifrån detta.

En sak är vi dock helt överens om och det är att abortbeslutet är svårt nog utan inskränkningar i abortfrågan. Men att fördumma debatten med en ohederlig retorik skrämmer just de kvinnor som står inför svåra val.

Vi förväntar oss att yrkesutövarna väljer abortmetod på professionella grunder, och det är väl känt att vi som styr Stockholms läns landsting värnar valfriheten i högre utsträckning än andra delar av landet. Alla kvinnor har i dag, och kommer att fortsätta ha, möjlighet att genomgå trygga och säkra aborter i Stockholms läns landsting. Det finns heller inget som tyder på att vi skulle få längre köer för att göra abort på grund av en minskad ersättning.

Det är inte utan att vi noga följer effekterna av förändringen för att vara säkra på att förhållandet mellan medicinska och kirurgiska aborter kvarstår. Patientsäkerheten och kvinnors hälsa är vår främsta prioritering i det här arbetet. Vi har kommit långt för rätten till abort och som kristdemokrater fortsätter vi att värna den. Med Alliansen i Stockholms läns landsting kombineras denna strävan med en ansvarstagande politik för en ekonomi i balans.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin