Påbörja spårvagnsbygget under ombyggnaden av Slussen

– Det är mycket glädjande att beslut äntligen fattats om Slussen. Nu börjar det viktiga arbetet att dels se till att ombyggnationsfasen går så smidigt som möjligt, och att på lång sikt hitta bästa möjliga lösning för att kollektivtrafik ska flyta så smidigt som möjligt under ombyggnationen säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i trafiknämnden.

– När Slussen byggs om måste den framtida spårtrafiken som är planerad få bästa möjliga förutsättningar. Den planerade stombanan med buss eller spårvagn som ska gå från Slussen och därmed avlasta tunnelbanesträckningen är ett viktigt steg i rätt riktning. I och med att Stockholmsregionen växer snabbare än tidigare beräkningar, inte minst i Nacka och i Slakthusområdet så vore det klokt att välja det mer kapacitetsstarka alternativet; spårvagn från Slussen.

– Det vore oklokt att ett år efter Nya Slussens invigning 2020 behöva inleda ett nytt projekt för att bygga spårvagn. I stället bör den spårvägslinjen prioriteras så att bygget av spårvagnen kan samordnas med de övriga byggprojekten. Det ideala vore om den nya Spårvagnslinje 2 kan invigas en månad efter att de första bilisterna, cyklisterna och gångtrafikanterna passerar nya Slussen någon gång senhösten 2020.


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin