Påbörja spårvagnsbygget under ombyggnaden av Slussen

– Det är mycket glädjande att beslut äntligen fattats om Slussen. Nu börjar det viktiga arbetet att dels se till att ombyggnationsfasen går så smidigt som möjligt, och att på lång sikt hitta bästa möjliga lösning för att kollektivtrafik ska flyta så smidigt som möjligt under ombyggnationen säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i trafiknämnden.

– När Slussen byggs om måste den framtida spårtrafiken som är planerad få bästa möjliga förutsättningar. Den planerade stombanan med buss eller spårvagn som ska gå från Slussen och därmed avlasta tunnelbanesträckningen är ett viktigt steg i rätt riktning. I och med att Stockholmsregionen växer snabbare än tidigare beräkningar, inte minst i Nacka och i Slakthusområdet så vore det klokt att välja det mer kapacitetsstarka alternativet; spårvagn från Slussen.

– Det vore oklokt att ett år efter Nya Slussens invigning 2020 behöva inleda ett nytt projekt för att bygga spårvagn. I stället bör den spårvägslinjen prioriteras så att bygget av spårvagnen kan samordnas med de övriga byggprojekten. Det ideala vore om den nya Spårvagnslinje 2 kan invigas en månad efter att de första bilisterna, cyklisterna och gångtrafikanterna passerar nya Slussen någon gång senhösten 2020.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin