Partnerbyte

Nu väljer näringslivet i form av The Carlyle Group, som köpt Nacka Strad, gå in istället för Vasakronan och tillsammans med kommunerna och SL fortsätta utveckla pendelbåtstrafiken mellan Lidingö, Nacka och Slussen. Detta är en viktigt förutsättning för att Stockholms inre vatten ska kunna fortsätta att växa och utbyggnaden av bostäder ska kunna ske i framförallt Nacka. För de människor som väljer att flytta till de nya bostadsområdena i både Nacka Strand, Kvarnholmen eller Larsberg på Lidingö är pendelbåtstrafiken en viktig service. Att miljövänlig pendelbåtstrafik finns på plats redan från start när nya områden etableras är av vikt för att resenärerna även i fortsättningen ska välja att resa med kollektivtrafiken istället för att börja ta den egna bilen. Sjövägen är ett lyssnade exempel på när flera samhällsaktörer tar ett aktivt ansvar för att förbättra nyttjandet av Stockholms vattenvägar och försköna staden genom att minska biltrafiken.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin