”Patienter måste betala dubbelt för läkarvård”

Det är en rubrik i dagens DN.STHLM. Bakgrunden påstås vara att läkare väljer att bolla patienter vidare för att slippa dyra undersökningskostnader. Får man ta sig för pannan? Jag gör det. Precis som chefläkaren Henrik Almkvist vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen reagerar jag så här: Jag förutsätter att patienter som behöver en undersökning faktiskt får den. Annars är det upprörande.
För några veckor sedan läste jag uttalande från läkare som kritiserade ersättningssystemet inom primärvården i vårt landsting. Det skulle göra att man prioriterar lätta åkommor före de som skall prioriteras. Skulle detta vara ett par exempel på vardagstillämpningen av gällande läkaretik och de åtaganden man har i avtal eller överenskommelser med landstinget, då finns skäl för starka reaktioner. Att resonemangen från några läkare visar upp en konflikt är uppenbart och då är det enkelt att få med sig massmedia.
Uttalandena öppnar för angelägenheten att skärpa en redan väl fungerande uppföljning från landstingets sida. Jag har svårt att ta till mig läkaruttalandena som allmängiltiga. Men alldeles oavsett det så bör inte uttalanden av den här typen tålas av oss som värnar som god vård med hög patientsäkerhet.

Vi är på väg
För varje vecka kan vi iaktta bygget av Nya Karolinska Solna och lab- och aulabygget på ömse sidor av Solnavägen på gränsen till Stockholm. Vi är på väg, långt på väg i arbetet med att etablera ett av världens främsta kluster av avancerad och säker sjukvård i kombination med moderna och framtidsinriktade forskningsfaciliteter.
Det kan ha framgått av tidigare reflexioner från min sida, men det finns alltid anledning att påminna om visionerna.
På senaste tiden har jag återvänt till en av våra förebilder via dess hemsida, nämligen Cleveland Clinic. Här har vi hämtat lärdomar, inte bara av organisationen utan även från de erfarenheter de kunnat böra i moderniseringen av sin vård. Här är en länk: http://my.clevelandclinic.org/about-cleveland-clinic/overview/who-we-are/default.aspx

Ett tänkvärt citat:
”Framtiden är ursäkten för den som inte vill göra något i nuet.”
Harold Pinter 
Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin