”Patienter måste betala dubbelt för läkarvård”

Det är en rubrik i dagens DN.STHLM. Bakgrunden påstås vara att läkare väljer att bolla patienter vidare för att slippa dyra undersökningskostnader. Får man ta sig för pannan? Jag gör det. Precis som chefläkaren Henrik Almkvist vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen reagerar jag så här: Jag förutsätter att patienter som behöver en undersökning faktiskt får den. Annars är det upprörande.
För några veckor sedan läste jag uttalande från läkare som kritiserade ersättningssystemet inom primärvården i vårt landsting. Det skulle göra att man prioriterar lätta åkommor före de som skall prioriteras. Skulle detta vara ett par exempel på vardagstillämpningen av gällande läkaretik och de åtaganden man har i avtal eller överenskommelser med landstinget, då finns skäl för starka reaktioner. Att resonemangen från några läkare visar upp en konflikt är uppenbart och då är det enkelt att få med sig massmedia.
Uttalandena öppnar för angelägenheten att skärpa en redan väl fungerande uppföljning från landstingets sida. Jag har svårt att ta till mig läkaruttalandena som allmängiltiga. Men alldeles oavsett det så bör inte uttalanden av den här typen tålas av oss som värnar som god vård med hög patientsäkerhet.

Vi är på väg
För varje vecka kan vi iaktta bygget av Nya Karolinska Solna och lab- och aulabygget på ömse sidor av Solnavägen på gränsen till Stockholm. Vi är på väg, långt på väg i arbetet med att etablera ett av världens främsta kluster av avancerad och säker sjukvård i kombination med moderna och framtidsinriktade forskningsfaciliteter.
Det kan ha framgått av tidigare reflexioner från min sida, men det finns alltid anledning att påminna om visionerna.
På senaste tiden har jag återvänt till en av våra förebilder via dess hemsida, nämligen Cleveland Clinic. Här har vi hämtat lärdomar, inte bara av organisationen utan även från de erfarenheter de kunnat böra i moderniseringen av sin vård. Här är en länk: http://my.clevelandclinic.org/about-cleveland-clinic/overview/who-we-are/default.aspx

Ett tänkvärt citat:
”Framtiden är ursäkten för den som inte vill göra något i nuet.”
Harold Pinter 
Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin