Patienterna i Stockholm har råd med läkarbesöken

Enligt International health policy survey för 2011 anser sig 96 % av patienterna i Stockholm ha råd att besöka läkaren. Endast 4 % hade under 2011, på grund av kostnaden, valt att inte besöka en läkare trots att de hade ett medicinskt problem?

 

Vårdval Stockholm är alltså inte bara tillgänglighetssuccé utan även ett system som ha rätt avgifter.

 

Det är patientens behov av omsorg och vård som styr och inte företagsekonomiska kalkyler där mänskligt lidande anses vara förlustbringande.

 
Utan att minska marginalerna för landstinget och omöjliggöra framtidssatsningar, anser patienterna idag att de betalar ett rimligt pris för tillgänglig vård och en förbättrad hälsa.
 
 
Fakta:
I Sverige och ytterligare tio länder genomförs årligen undersökningen The Commonwealth Fund International Health Policy Survey (IHP-studien).
Studien bygger på telefonintervjuer som omfattar flera olika aspekter på hälso- och sjukvårdssystemet.

Studiens målgrupp, sicker adults, är personer som uppfyller något av följande kriterier:

  • Anser sig ha dålig eller mycket dålig hälsa
  • Har fått medicinsk vård för någon allvarlig eller kronisk sjukdom, skada eller funktionsnedsättning det senaste året
  • Har vårdats på sjukhus någon gång under de senaste två åren
  • Har genomgått en operation någon gång under de senaste två åren
  • Studien har i Sverige genomförts av Ramböll Management Consulting.

Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin