Patienterna i Stockholm har råd med läkarbesöken

Enligt International health policy survey för 2011 anser sig 96 % av patienterna i Stockholm ha råd att besöka läkaren. Endast 4 % hade under 2011, på grund av kostnaden, valt att inte besöka en läkare trots att de hade ett medicinskt problem?

 

Vårdval Stockholm är alltså inte bara tillgänglighetssuccé utan även ett system som ha rätt avgifter.

 

Det är patientens behov av omsorg och vård som styr och inte företagsekonomiska kalkyler där mänskligt lidande anses vara förlustbringande.

 
Utan att minska marginalerna för landstinget och omöjliggöra framtidssatsningar, anser patienterna idag att de betalar ett rimligt pris för tillgänglig vård och en förbättrad hälsa.
 
 
Fakta:
I Sverige och ytterligare tio länder genomförs årligen undersökningen The Commonwealth Fund International Health Policy Survey (IHP-studien).
Studien bygger på telefonintervjuer som omfattar flera olika aspekter på hälso- och sjukvårdssystemet.

Studiens målgrupp, sicker adults, är personer som uppfyller något av följande kriterier:

  • Anser sig ha dålig eller mycket dålig hälsa
  • Har fått medicinsk vård för någon allvarlig eller kronisk sjukdom, skada eller funktionsnedsättning det senaste året
  • Har vårdats på sjukhus någon gång under de senaste två åren
  • Har genomgått en operation någon gång under de senaste två åren
  • Studien har i Sverige genomförts av Ramböll Management Consulting.

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin