Patientnämnden har presenterat sin årsrapport

I dag har patientnämnden presenterat sin årsrapport för 2014. Efter uppmaningar till patienter att berätta för nämnden hur de har upplevt vården har antalet anmälningar inom cancervården ökat kraftigt.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare– Vi vet att patientnämnden har arbetat hårt för att fler ska veta att den finns och att få fler missnöjda patienter att anmäla. Det har flera fördelar. Dels lönar det sig för enskilda patienter eftersom 26 procent av anmälningarna till patientnämnden leder till förbättringsåtgärder i vården, dels får vi beslutsfattare ett bättre underlag att utgå från, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Patientnämndens ordförande Eva Lannerö (KD) presenterade årsrapporten i förmiddags och kunde konstatera att det är oklart vad som gör att antalet anmälningar ökar. Befolkningsökningen, fler besök hos hälso- och sjukvården och mer informerade patienter är några av förklaringarna.

Eva Lannerö (KD).– Allt fler patienter hör av sig till oss. Om man ställer det i relation till alla de tillfällen då patienterna möter vården är det fortfarande en mycket liten andel som leder fram till ett klagomål hos patientnämnden. Därför kan man inte dra någon generell slutsats om ett direkt samband mellan antalet anmälningar och utvecklingen inom vården, säger Eva Lannerö.

Cancervården skiljer ut sig i patientnämndens statistik. Där ökade antalet anmälningar med 44 procent jämfört med 2013 och 76 procent jämfört med 2010. Alliansen i Stockholms läns landsting har bjudit in till en presskonferens på torsdag den 20 mars för att presentera förändringar i cancervården.

– Patienternas upplevelser är ett viktigt underlag för utvecklingen av cancervården. I vårt arbete tar vi med oss synpunkter som har framkommit genom patientnämnden, eftersom de ger oss och vården kunskap om vad som kan göras bättre, säger landstingsrådet Ella Bohlin.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin