Patientnämnden har presenterat sin årsrapport

I dag har patientnämnden presenterat sin årsrapport för 2014. Efter uppmaningar till patienter att berätta för nämnden hur de har upplevt vården har antalet anmälningar inom cancervården ökat kraftigt.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare– Vi vet att patientnämnden har arbetat hårt för att fler ska veta att den finns och att få fler missnöjda patienter att anmäla. Det har flera fördelar. Dels lönar det sig för enskilda patienter eftersom 26 procent av anmälningarna till patientnämnden leder till förbättringsåtgärder i vården, dels får vi beslutsfattare ett bättre underlag att utgå från, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Patientnämndens ordförande Eva Lannerö (KD) presenterade årsrapporten i förmiddags och kunde konstatera att det är oklart vad som gör att antalet anmälningar ökar. Befolkningsökningen, fler besök hos hälso- och sjukvården och mer informerade patienter är några av förklaringarna.

Eva Lannerö (KD).– Allt fler patienter hör av sig till oss. Om man ställer det i relation till alla de tillfällen då patienterna möter vården är det fortfarande en mycket liten andel som leder fram till ett klagomål hos patientnämnden. Därför kan man inte dra någon generell slutsats om ett direkt samband mellan antalet anmälningar och utvecklingen inom vården, säger Eva Lannerö.

Cancervården skiljer ut sig i patientnämndens statistik. Där ökade antalet anmälningar med 44 procent jämfört med 2013 och 76 procent jämfört med 2010. Alliansen i Stockholms läns landsting har bjudit in till en presskonferens på torsdag den 20 mars för att presentera förändringar i cancervården.

– Patienternas upplevelser är ett viktigt underlag för utvecklingen av cancervården. I vårt arbete tar vi med oss synpunkter som har framkommit genom patientnämnden, eftersom de ger oss och vården kunskap om vad som kan göras bättre, säger landstingsrådet Ella Bohlin.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer