Patientnämnden har presenterat sin årsrapport

I dag har patientnämnden presenterat sin årsrapport för 2014. Efter uppmaningar till patienter att berätta för nämnden hur de har upplevt vården har antalet anmälningar inom cancervården ökat kraftigt.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare– Vi vet att patientnämnden har arbetat hårt för att fler ska veta att den finns och att få fler missnöjda patienter att anmäla. Det har flera fördelar. Dels lönar det sig för enskilda patienter eftersom 26 procent av anmälningarna till patientnämnden leder till förbättringsåtgärder i vården, dels får vi beslutsfattare ett bättre underlag att utgå från, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Patientnämndens ordförande Eva Lannerö (KD) presenterade årsrapporten i förmiddags och kunde konstatera att det är oklart vad som gör att antalet anmälningar ökar. Befolkningsökningen, fler besök hos hälso- och sjukvården och mer informerade patienter är några av förklaringarna.

Eva Lannerö (KD).– Allt fler patienter hör av sig till oss. Om man ställer det i relation till alla de tillfällen då patienterna möter vården är det fortfarande en mycket liten andel som leder fram till ett klagomål hos patientnämnden. Därför kan man inte dra någon generell slutsats om ett direkt samband mellan antalet anmälningar och utvecklingen inom vården, säger Eva Lannerö.

Cancervården skiljer ut sig i patientnämndens statistik. Där ökade antalet anmälningar med 44 procent jämfört med 2013 och 76 procent jämfört med 2010. Alliansen i Stockholms läns landsting har bjudit in till en presskonferens på torsdag den 20 mars för att presentera förändringar i cancervården.

– Patienternas upplevelser är ett viktigt underlag för utvecklingen av cancervården. I vårt arbete tar vi med oss synpunkter som har framkommit genom patientnämnden, eftersom de ger oss och vården kunskap om vad som kan göras bättre, säger landstingsrådet Ella Bohlin.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin