Patientsäkerhet igen

2010-12-17
Reflexioner
2010:33

Patientsäkerheten igen: Tack för stödet, regeringen!
Vi vet att hundratusentals människor skadas varje år i vården. Så många som uppemot 3.000 dör en ”undvikbar” död, inte på grund av sjukdomen, utan just på grund av det faktum att man vistas i svenskt sjukhus. Svenska sjukhus måst få bli den tryggaste och säkraste platsen på jorden. Alliansregeringen har jobbat beslutsamt med frågan om patientsäkerhet och nu erbjuds landstingen en patientsäkerhetspremie i en ädel tävlan om förbättrad patientsäkerhet. Det handlar om 400 miljoner nästa år.

Nu har vi en budget
Landstingsfullmäktige har beslutat om budget för 2011 och plan för åren därefter. Många debattinlägg blir det under de sammanlagt 18 timmarna vi hade på oss från tisdag morgon till onsdag kväll den här veckan.Vårt lands alliansregering och en landstingsmajoritet med likartad politisk sammansättning och inriktning är bästa tänkbara grund och utgångspunkt för en framgångsrik mandatperiod. Väljarna har sagt sitt och nu är valet vårt, som fått väljarnas förtroende att leda landstinget de närmaste åren. Alla är välkomna att medverka, politiskt förtroendevalda av olika chatteringar, medarbetare och chefer på alla nivåer. Jag lovar lyhördhet och öppen attityd frän kristdemokraterna.I ett av mina inlägg vågade jag mig på en framtidsbild, en liten berättelse. Jag sa bl.a. så här: När valåret 2014 inleds kommer Stockholms läns landsting att kunna erbjuda Europas högsta patientsäkerhet. För att noll-visionen, dvs. en vision utan undvikbara patientskador, skall uppnås behövs ytterligare ett par tre år efter 2014 – resultaten så långt är dock imponerande och används som global förebild för beslutsamt och resultatinriktat patientsäkerhetsarbete. Före valet 2018 är SLL föremål för studiebesök och avhandlingar i en omfattning som vi idag, den 15 december 2010, bara kan drömma om. De stora vinnarna är patienterna och deras närstående. Den nya Patientsäkerhetslagen är en succé.

Ett tänkvärt citat:“What if we focused on the high priorities and were able to sweep aside the time wasters that seem to consume each day? What if we learned separate the high value tasks, goals, and objectives from those that merely seemed urgent?”Og Mandino

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin