Patientsäkerhet igen

2010-12-17
Reflexioner
2010:33

Patientsäkerheten igen: Tack för stödet, regeringen!
Vi vet att hundratusentals människor skadas varje år i vården. Så många som uppemot 3.000 dör en ”undvikbar” död, inte på grund av sjukdomen, utan just på grund av det faktum att man vistas i svenskt sjukhus. Svenska sjukhus måst få bli den tryggaste och säkraste platsen på jorden. Alliansregeringen har jobbat beslutsamt med frågan om patientsäkerhet och nu erbjuds landstingen en patientsäkerhetspremie i en ädel tävlan om förbättrad patientsäkerhet. Det handlar om 400 miljoner nästa år.

Nu har vi en budget
Landstingsfullmäktige har beslutat om budget för 2011 och plan för åren därefter. Många debattinlägg blir det under de sammanlagt 18 timmarna vi hade på oss från tisdag morgon till onsdag kväll den här veckan.Vårt lands alliansregering och en landstingsmajoritet med likartad politisk sammansättning och inriktning är bästa tänkbara grund och utgångspunkt för en framgångsrik mandatperiod. Väljarna har sagt sitt och nu är valet vårt, som fått väljarnas förtroende att leda landstinget de närmaste åren. Alla är välkomna att medverka, politiskt förtroendevalda av olika chatteringar, medarbetare och chefer på alla nivåer. Jag lovar lyhördhet och öppen attityd frän kristdemokraterna.I ett av mina inlägg vågade jag mig på en framtidsbild, en liten berättelse. Jag sa bl.a. så här: När valåret 2014 inleds kommer Stockholms läns landsting att kunna erbjuda Europas högsta patientsäkerhet. För att noll-visionen, dvs. en vision utan undvikbara patientskador, skall uppnås behövs ytterligare ett par tre år efter 2014 – resultaten så långt är dock imponerande och används som global förebild för beslutsamt och resultatinriktat patientsäkerhetsarbete. Före valet 2018 är SLL föremål för studiebesök och avhandlingar i en omfattning som vi idag, den 15 december 2010, bara kan drömma om. De stora vinnarna är patienterna och deras närstående. Den nya Patientsäkerhetslagen är en succé.

Ett tänkvärt citat:“What if we focused on the high priorities and were able to sweep aside the time wasters that seem to consume each day? What if we learned separate the high value tasks, goals, and objectives from those that merely seemed urgent?”Og Mandino

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer