Patientsäkerhet igen

2010-12-17
Reflexioner
2010:33

Patientsäkerheten igen: Tack för stödet, regeringen!
Vi vet att hundratusentals människor skadas varje år i vården. Så många som uppemot 3.000 dör en ”undvikbar” död, inte på grund av sjukdomen, utan just på grund av det faktum att man vistas i svenskt sjukhus. Svenska sjukhus måst få bli den tryggaste och säkraste platsen på jorden. Alliansregeringen har jobbat beslutsamt med frågan om patientsäkerhet och nu erbjuds landstingen en patientsäkerhetspremie i en ädel tävlan om förbättrad patientsäkerhet. Det handlar om 400 miljoner nästa år.

Nu har vi en budget
Landstingsfullmäktige har beslutat om budget för 2011 och plan för åren därefter. Många debattinlägg blir det under de sammanlagt 18 timmarna vi hade på oss från tisdag morgon till onsdag kväll den här veckan.Vårt lands alliansregering och en landstingsmajoritet med likartad politisk sammansättning och inriktning är bästa tänkbara grund och utgångspunkt för en framgångsrik mandatperiod. Väljarna har sagt sitt och nu är valet vårt, som fått väljarnas förtroende att leda landstinget de närmaste åren. Alla är välkomna att medverka, politiskt förtroendevalda av olika chatteringar, medarbetare och chefer på alla nivåer. Jag lovar lyhördhet och öppen attityd frän kristdemokraterna.I ett av mina inlägg vågade jag mig på en framtidsbild, en liten berättelse. Jag sa bl.a. så här: När valåret 2014 inleds kommer Stockholms läns landsting att kunna erbjuda Europas högsta patientsäkerhet. För att noll-visionen, dvs. en vision utan undvikbara patientskador, skall uppnås behövs ytterligare ett par tre år efter 2014 – resultaten så långt är dock imponerande och används som global förebild för beslutsamt och resultatinriktat patientsäkerhetsarbete. Före valet 2018 är SLL föremål för studiebesök och avhandlingar i en omfattning som vi idag, den 15 december 2010, bara kan drömma om. De stora vinnarna är patienterna och deras närstående. Den nya Patientsäkerhetslagen är en succé.

Ett tänkvärt citat:“What if we focused on the high priorities and were able to sweep aside the time wasters that seem to consume each day? What if we learned separate the high value tasks, goals, and objectives from those that merely seemed urgent?”Og Mandino

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin