Patientsäkerhet igen

2010-12-17
Reflexioner
2010:33

Patientsäkerheten igen: Tack för stödet, regeringen!
Vi vet att hundratusentals människor skadas varje år i vården. Så många som uppemot 3.000 dör en ”undvikbar” död, inte på grund av sjukdomen, utan just på grund av det faktum att man vistas i svenskt sjukhus. Svenska sjukhus måst få bli den tryggaste och säkraste platsen på jorden. Alliansregeringen har jobbat beslutsamt med frågan om patientsäkerhet och nu erbjuds landstingen en patientsäkerhetspremie i en ädel tävlan om förbättrad patientsäkerhet. Det handlar om 400 miljoner nästa år.

Nu har vi en budget
Landstingsfullmäktige har beslutat om budget för 2011 och plan för åren därefter. Många debattinlägg blir det under de sammanlagt 18 timmarna vi hade på oss från tisdag morgon till onsdag kväll den här veckan.Vårt lands alliansregering och en landstingsmajoritet med likartad politisk sammansättning och inriktning är bästa tänkbara grund och utgångspunkt för en framgångsrik mandatperiod. Väljarna har sagt sitt och nu är valet vårt, som fått väljarnas förtroende att leda landstinget de närmaste åren. Alla är välkomna att medverka, politiskt förtroendevalda av olika chatteringar, medarbetare och chefer på alla nivåer. Jag lovar lyhördhet och öppen attityd frän kristdemokraterna.I ett av mina inlägg vågade jag mig på en framtidsbild, en liten berättelse. Jag sa bl.a. så här: När valåret 2014 inleds kommer Stockholms läns landsting att kunna erbjuda Europas högsta patientsäkerhet. För att noll-visionen, dvs. en vision utan undvikbara patientskador, skall uppnås behövs ytterligare ett par tre år efter 2014 – resultaten så långt är dock imponerande och används som global förebild för beslutsamt och resultatinriktat patientsäkerhetsarbete. Före valet 2018 är SLL föremål för studiebesök och avhandlingar i en omfattning som vi idag, den 15 december 2010, bara kan drömma om. De stora vinnarna är patienterna och deras närstående. Den nya Patientsäkerhetslagen är en succé.

Ett tänkvärt citat:“What if we focused on the high priorities and were able to sweep aside the time wasters that seem to consume each day? What if we learned separate the high value tasks, goals, and objectives from those that merely seemed urgent?”Og Mandino

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin