Pendelbåtar är lönsamma och miljövänliga

I går beslutade trafiknämnden om att påbörja arbetet med pendelbåtslinjer mellan Ekerö och Gamla stan respektive Ulvsunda och Södersjukhuset. Kristdemokraternas förslag blir därmed verklighet. Flera medier har i dagarna berättat om det här, bland annat TV4, Metro, SVT:s ABC-nyheter (7 minuter in i sändningen) och Res- och Trafikforum.

På Svenska Dagbladets ledarsida skriver Per Gudmundson att Kristdemokraterna kan ha hittat en ”liten vinnarfråga”. Helt riktigt påpekar han att båtarna kan komma igen. Däremot faller han i samma fälla som den utredning som genomfördes i våras, nämligen att göra bedömningen att pendelbåtstrafiken är olönsam.

De som drar slutsatser om olönsamma pendelbåtar räknar med långsamgående fartyg, hastighetsbegränsningar på Mälaren som utformades i en tid när sjön var fylld av småbåtar, täta turer och fartyg som klarar att gå även när det är is. Det säger sig självt att dessa faktorer påverkar effektiviteten och kostnaderna negativt.

Kristdemokraterna vill gå ifrån förlegade tankesätt när det gäller hur människor ska pendla till sina jobb. Vi vill se moderna båtar som håller så höga hastigheter så att de går snabbare än resor på land – gärna katamaraner som ger mindre svallvågor. Vi vill se regler som är anpassade till dagens trafiksituation på Mälaren och till moderna båtar. Vi vill se anpassade kajer som underlättar på- och avstigning. På vintern behövs färre men isgående fartyg för att upprätthålla trafiken, alternativt en översyn av kraven om åretrunttrafik när det handlar om områden där kollektivtrafiken på land under vintertid kan vara ett komplement.

I beslutet finns det nu med att utreda vilka möjligheter som finns att köra pendelbåtar med höjda hastigheter samt att påbörja arbetet med att upphandla moderna, miljövänliga båtar. Vi kan konstatera att framtidens pendelbåtar drivs med miljövänligare drivmedel än dagens. Det är för Kristdemokraterna en förutsättning för en utvecklad pendelbåtstrafik.

veckobrev_karlKarl Henriksson
Trafiknämnden
Stockholms läns landsting


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin