Pendelbåtar är lönsamma och miljövänliga

I går beslutade trafiknämnden om att påbörja arbetet med pendelbåtslinjer mellan Ekerö och Gamla stan respektive Ulvsunda och Södersjukhuset. Kristdemokraternas förslag blir därmed verklighet. Flera medier har i dagarna berättat om det här, bland annat TV4, Metro, SVT:s ABC-nyheter (7 minuter in i sändningen) och Res- och Trafikforum.

På Svenska Dagbladets ledarsida skriver Per Gudmundson att Kristdemokraterna kan ha hittat en ”liten vinnarfråga”. Helt riktigt påpekar han att båtarna kan komma igen. Däremot faller han i samma fälla som den utredning som genomfördes i våras, nämligen att göra bedömningen att pendelbåtstrafiken är olönsam.

De som drar slutsatser om olönsamma pendelbåtar räknar med långsamgående fartyg, hastighetsbegränsningar på Mälaren som utformades i en tid när sjön var fylld av småbåtar, täta turer och fartyg som klarar att gå även när det är is. Det säger sig självt att dessa faktorer påverkar effektiviteten och kostnaderna negativt.

Kristdemokraterna vill gå ifrån förlegade tankesätt när det gäller hur människor ska pendla till sina jobb. Vi vill se moderna båtar som håller så höga hastigheter så att de går snabbare än resor på land – gärna katamaraner som ger mindre svallvågor. Vi vill se regler som är anpassade till dagens trafiksituation på Mälaren och till moderna båtar. Vi vill se anpassade kajer som underlättar på- och avstigning. På vintern behövs färre men isgående fartyg för att upprätthålla trafiken, alternativt en översyn av kraven om åretrunttrafik när det handlar om områden där kollektivtrafiken på land under vintertid kan vara ett komplement.

I beslutet finns det nu med att utreda vilka möjligheter som finns att köra pendelbåtar med höjda hastigheter samt att påbörja arbetet med att upphandla moderna, miljövänliga båtar. Vi kan konstatera att framtidens pendelbåtar drivs med miljövänligare drivmedel än dagens. Det är för Kristdemokraterna en förutsättning för en utvecklad pendelbåtstrafik.

veckobrev_karlKarl Henriksson
Trafiknämnden
Stockholms läns landsting


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin