Pendelbåtar är lönsamma och miljövänliga

I går beslutade trafiknämnden om att påbörja arbetet med pendelbåtslinjer mellan Ekerö och Gamla stan respektive Ulvsunda och Södersjukhuset. Kristdemokraternas förslag blir därmed verklighet. Flera medier har i dagarna berättat om det här, bland annat TV4, Metro, SVT:s ABC-nyheter (7 minuter in i sändningen) och Res- och Trafikforum.

På Svenska Dagbladets ledarsida skriver Per Gudmundson att Kristdemokraterna kan ha hittat en ”liten vinnarfråga”. Helt riktigt påpekar han att båtarna kan komma igen. Däremot faller han i samma fälla som den utredning som genomfördes i våras, nämligen att göra bedömningen att pendelbåtstrafiken är olönsam.

De som drar slutsatser om olönsamma pendelbåtar räknar med långsamgående fartyg, hastighetsbegränsningar på Mälaren som utformades i en tid när sjön var fylld av småbåtar, täta turer och fartyg som klarar att gå även när det är is. Det säger sig självt att dessa faktorer påverkar effektiviteten och kostnaderna negativt.

Kristdemokraterna vill gå ifrån förlegade tankesätt när det gäller hur människor ska pendla till sina jobb. Vi vill se moderna båtar som håller så höga hastigheter så att de går snabbare än resor på land – gärna katamaraner som ger mindre svallvågor. Vi vill se regler som är anpassade till dagens trafiksituation på Mälaren och till moderna båtar. Vi vill se anpassade kajer som underlättar på- och avstigning. På vintern behövs färre men isgående fartyg för att upprätthålla trafiken, alternativt en översyn av kraven om åretrunttrafik när det handlar om områden där kollektivtrafiken på land under vintertid kan vara ett komplement.

I beslutet finns det nu med att utreda vilka möjligheter som finns att köra pendelbåtar med höjda hastigheter samt att påbörja arbetet med att upphandla moderna, miljövänliga båtar. Vi kan konstatera att framtidens pendelbåtar drivs med miljövänligare drivmedel än dagens. Det är för Kristdemokraterna en förutsättning för en utvecklad pendelbåtstrafik.

veckobrev_karlKarl Henriksson
Trafiknämnden
Stockholms läns landsting


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer