Pendelbåtar är lönsamma och miljövänliga

I går beslutade trafiknämnden om att påbörja arbetet med pendelbåtslinjer mellan Ekerö och Gamla stan respektive Ulvsunda och Södersjukhuset. Kristdemokraternas förslag blir därmed verklighet. Flera medier har i dagarna berättat om det här, bland annat TV4, Metro, SVT:s ABC-nyheter (7 minuter in i sändningen) och Res- och Trafikforum.

På Svenska Dagbladets ledarsida skriver Per Gudmundson att Kristdemokraterna kan ha hittat en ”liten vinnarfråga”. Helt riktigt påpekar han att båtarna kan komma igen. Däremot faller han i samma fälla som den utredning som genomfördes i våras, nämligen att göra bedömningen att pendelbåtstrafiken är olönsam.

De som drar slutsatser om olönsamma pendelbåtar räknar med långsamgående fartyg, hastighetsbegränsningar på Mälaren som utformades i en tid när sjön var fylld av småbåtar, täta turer och fartyg som klarar att gå även när det är is. Det säger sig självt att dessa faktorer påverkar effektiviteten och kostnaderna negativt.

Kristdemokraterna vill gå ifrån förlegade tankesätt när det gäller hur människor ska pendla till sina jobb. Vi vill se moderna båtar som håller så höga hastigheter så att de går snabbare än resor på land – gärna katamaraner som ger mindre svallvågor. Vi vill se regler som är anpassade till dagens trafiksituation på Mälaren och till moderna båtar. Vi vill se anpassade kajer som underlättar på- och avstigning. På vintern behövs färre men isgående fartyg för att upprätthålla trafiken, alternativt en översyn av kraven om åretrunttrafik när det handlar om områden där kollektivtrafiken på land under vintertid kan vara ett komplement.

I beslutet finns det nu med att utreda vilka möjligheter som finns att köra pendelbåtar med höjda hastigheter samt att påbörja arbetet med att upphandla moderna, miljövänliga båtar. Vi kan konstatera att framtidens pendelbåtar drivs med miljövänligare drivmedel än dagens. Det är för Kristdemokraterna en förutsättning för en utvecklad pendelbåtstrafik.

veckobrev_karlKarl Henriksson
Trafiknämnden
Stockholms läns landsting


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin