Pendelbåtar kan avlasta nya Slussen under byggtiden

Under ombyggnaden av nya Slussen kommer en redan hårt belastad bussterminal bli än mer ansträngd. Bussterminalen vid Slussen kan avlastas genom att en del av bussarna från Orminge och Värmdö går till Telegrafberget för vidare färd med pendelbåt mot Frihamnen, eller till Nacka Strand, där byte kan ske till pendelbåt mot Nybroviken, Frihamnen, Ropsten eller Gamla Stan, säger Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

För att ge framtidens pendelbåtstrafik förutsättningar behöver även bergbanan i Nacka Strand ersättas med en rulltrappa så att snabba och smidiga byten mellan buss och pendelbåt blir möjliga, fortsätter Michael Stjernström.

SjöVägen, pilotprojektet med pendelbåtarna som redan idag trafikerar Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybroviken har blivit en stor succé. För att kunna hantera resandet under ombyggnaden av nya Slussen behöver trafiken förstärkas med nya pendelbåtslinjer. Alla möjligheter måste prövas, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Framtidens nya Slussen planeras att stå färdig år 2020. Den byggs för att bli en mer effektiv och trygg knutpunkt, men också en attraktiv mötesplats där det unika läget mellan Mälaren och Saltsjön tas tillvara. Beslutet om Slussen ger möjlighet till förbättrade kommunikationer för både bussar, spårtrafik, cyklar och pendelbåtstrafik, samtidigt som möjligheterna för gångtrafikanter förbättras avsevärt.

För mer information:

Michael Stjernström
Mobil: 070-377 58 80~

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Mobil: 070 -737 41 51


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin