Pendelbåtar kan avlasta nya Slussen under byggtiden

Under ombyggnaden av nya Slussen kommer en redan hårt belastad bussterminal bli än mer ansträngd. Bussterminalen vid Slussen kan avlastas genom att en del av bussarna från Orminge och Värmdö går till Telegrafberget för vidare färd med pendelbåt mot Frihamnen, eller till Nacka Strand, där byte kan ske till pendelbåt mot Nybroviken, Frihamnen, Ropsten eller Gamla Stan, säger Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

För att ge framtidens pendelbåtstrafik förutsättningar behöver även bergbanan i Nacka Strand ersättas med en rulltrappa så att snabba och smidiga byten mellan buss och pendelbåt blir möjliga, fortsätter Michael Stjernström.

SjöVägen, pilotprojektet med pendelbåtarna som redan idag trafikerar Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybroviken har blivit en stor succé. För att kunna hantera resandet under ombyggnaden av nya Slussen behöver trafiken förstärkas med nya pendelbåtslinjer. Alla möjligheter måste prövas, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Framtidens nya Slussen planeras att stå färdig år 2020. Den byggs för att bli en mer effektiv och trygg knutpunkt, men också en attraktiv mötesplats där det unika läget mellan Mälaren och Saltsjön tas tillvara. Beslutet om Slussen ger möjlighet till förbättrade kommunikationer för både bussar, spårtrafik, cyklar och pendelbåtstrafik, samtidigt som möjligheterna för gångtrafikanter förbättras avsevärt.

För mer information:

Michael Stjernström
Mobil: 070-377 58 80~

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Mobil: 070 -737 41 51


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer