Pendelbåtar kan avlasta nya Slussen under byggtiden

Under ombyggnaden av nya Slussen kommer en redan hårt belastad bussterminal bli än mer ansträngd. Bussterminalen vid Slussen kan avlastas genom att en del av bussarna från Orminge och Värmdö går till Telegrafberget för vidare färd med pendelbåt mot Frihamnen, eller till Nacka Strand, där byte kan ske till pendelbåt mot Nybroviken, Frihamnen, Ropsten eller Gamla Stan, säger Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

För att ge framtidens pendelbåtstrafik förutsättningar behöver även bergbanan i Nacka Strand ersättas med en rulltrappa så att snabba och smidiga byten mellan buss och pendelbåt blir möjliga, fortsätter Michael Stjernström.

SjöVägen, pilotprojektet med pendelbåtarna som redan idag trafikerar Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybroviken har blivit en stor succé. För att kunna hantera resandet under ombyggnaden av nya Slussen behöver trafiken förstärkas med nya pendelbåtslinjer. Alla möjligheter måste prövas, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Framtidens nya Slussen planeras att stå färdig år 2020. Den byggs för att bli en mer effektiv och trygg knutpunkt, men också en attraktiv mötesplats där det unika läget mellan Mälaren och Saltsjön tas tillvara. Beslutet om Slussen ger möjlighet till förbättrade kommunikationer för både bussar, spårtrafik, cyklar och pendelbåtstrafik, samtidigt som möjligheterna för gångtrafikanter förbättras avsevärt.

För mer information:

Michael Stjernström
Mobil: 070-377 58 80~

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Mobil: 070 -737 41 51


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin