Pendelbåtar kan lösa trafikproppar

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 29 juli.

 

Stockholm behöver ett helt nytt tänk när det gäller hur människor ska pendla till och från sina jobb. Det förlegade tankesätt som ligger bakom många beslut kring trafiken i dag kommer att straffa sig om vi inte inser att framtiden innebär många innovationer som, om de tas i bruk, kommer att underlätta vardagen för miljoner människor i Mälardalen.

En del av lösningen på de trafikproblem som Stockholms läns trafikansvariga sliter sitt hår över heter pendelbåtar. Det är djupt beklagligt att den utredning som i våras hade möjligheten att ta fram förslag på pendelbåtslinjer satt så fast i gamla rännor att utredarna inte förmådde blicka bortom långsamgående fartyg och andra komplikationer som enligt dokumentet gjorde att samhällsnyttan med båtpendlandet försvann.

Stockholm måste dock för att möta framtidens utmaningar överge en del traditionella föreställningar om vad pendelbåtstrafik innebär. Moderna båtar håller hastigheter som utklassar den till lands gående busstrafiken, samtidigt som de kör en betydligt genare väg, och drivs med miljövänligare drivmedel än dagens. Moderna kajer har flytpontoner, vilket innebär höjdanpassning till båtarna oavsett vattenstånd. Med moderna regler, anpassade till såväl de nya båtmodellerna som krav på trafiksäkerhet på Mälaren, får stockholmarna förutsättningar på plats för att ha en pendelbåtsflotta som är samhällsekonomiskt lönsam, attraktiv, snabb och bekväm. Genom att dessutom se över turtätheten och kraven på att båtarna ska vara åretruntgående kan pendelbåtstrafiken göra ännu större samhällsekonomisk nytta.

Moderna pendelbåtar är katamaraner, som med hög komfort kan gå i hastigheter runt 30 knop (50–60 km/h) och som ger nästintill obefintliga svallvågor. Med den här typen av båtar har man i Göteborg halverat restiden med pendelbåt till Vrångö, så att resan nu tar 28 minuter.

Stockholm har en unik geografisk position. Nordens Venedig är inte bara en av världens vackraste huvudstäder, utan har också genom sitt vatten naturliga, glest trafikerade transportsträckor. När Stockholm växer och byggs ut – jämförelsen ”ett Skellefteå om året” brukar lyftas fram – finns de nästintill oanvända vattenvägarna alltjämt där.

Ekerö bör ha första prioritet för snabbgående pendelbåtar. Kristdemokraterna har länge drivit kravet på pendelbåtstrafik dit, inte minst utifrån det faktum att Brommaplan kommer att byggas om och Ekerövägen renoveras. Alliansen i Stockholms läns landsting står enig om betydelsen av en pendelbåtslinje till Ekerö, och har gett SL i uppdrag att inleda förhandlingar för att komma i gång med trafik så snart som möjligt.

Kristdemokraterna föreslår i dag att linjen från Ekerö går till Hägerstenshamnen, Kungsholmstorg och Gamla stan. Vi vill se en modern pendelbåtslinje som för de boende på Ekerö till arbeten i centrala Stockholm på kort tid. Vi vill genom att pendelbåten lägger till vid Gamla stans tunnelbanestation ge en god koppling till övrig kollektivtrafik. Och vi vill införa tvärförbindelser för två snabbväxande områden – Hägersten och Kungsholmen.

Succén med pendelbåtslinjen Sjövägen visar att det finns ett behov av att nyttja genvägarna över vattnet. Vi kan bara bekymrat konstatera att utredningen från i våras tog avstamp i en svunnen tid. I framtidens Stockholm finns både tid och resurser att vinna genom att använda vattnet som transportväg i stället för att åka runt det.

Vi bör inte låta vattnet fortsätta vara så underutnyttjat som kollektivtrafikresurs som det är i dag. Pendelbåtsmotståndare vill gärna måla upp en bild av välbeställda borgare som unnar sig sjöutsikt på sin makliga färd mot arbetet. Nog för att båtarna har ett attraktionsvärde i sig, men argumentationen visar åter upp en dåligt uppdaterad syn på modernt resande. Pendelbåtarna handlar om snabba genvägar som underlättar arbetspendling för människor som i dag åker omvägar med buss, tunnelbana och pendeltåg. Det är vad framtidens Stockholm behöver.

STIG NYMAN (KD)
landstingsråd, gruppledare Stockholms läns landsting

MICHAEL STJERNSTRÖM (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

KARL HENRIKSSON (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

 

Mer information:
Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) har bloggat om förslaget
Sveriges televisions ABC intervjuade förra veckan Karl Henriksson om förslaget


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin