Pendelbåtar kan lösa trafikproppar

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 29 juli.

 

Stockholm behöver ett helt nytt tänk när det gäller hur människor ska pendla till och från sina jobb. Det förlegade tankesätt som ligger bakom många beslut kring trafiken i dag kommer att straffa sig om vi inte inser att framtiden innebär många innovationer som, om de tas i bruk, kommer att underlätta vardagen för miljoner människor i Mälardalen.

En del av lösningen på de trafikproblem som Stockholms läns trafikansvariga sliter sitt hår över heter pendelbåtar. Det är djupt beklagligt att den utredning som i våras hade möjligheten att ta fram förslag på pendelbåtslinjer satt så fast i gamla rännor att utredarna inte förmådde blicka bortom långsamgående fartyg och andra komplikationer som enligt dokumentet gjorde att samhällsnyttan med båtpendlandet försvann.

Stockholm måste dock för att möta framtidens utmaningar överge en del traditionella föreställningar om vad pendelbåtstrafik innebär. Moderna båtar håller hastigheter som utklassar den till lands gående busstrafiken, samtidigt som de kör en betydligt genare väg, och drivs med miljövänligare drivmedel än dagens. Moderna kajer har flytpontoner, vilket innebär höjdanpassning till båtarna oavsett vattenstånd. Med moderna regler, anpassade till såväl de nya båtmodellerna som krav på trafiksäkerhet på Mälaren, får stockholmarna förutsättningar på plats för att ha en pendelbåtsflotta som är samhällsekonomiskt lönsam, attraktiv, snabb och bekväm. Genom att dessutom se över turtätheten och kraven på att båtarna ska vara åretruntgående kan pendelbåtstrafiken göra ännu större samhällsekonomisk nytta.

Moderna pendelbåtar är katamaraner, som med hög komfort kan gå i hastigheter runt 30 knop (50–60 km/h) och som ger nästintill obefintliga svallvågor. Med den här typen av båtar har man i Göteborg halverat restiden med pendelbåt till Vrångö, så att resan nu tar 28 minuter.

Stockholm har en unik geografisk position. Nordens Venedig är inte bara en av världens vackraste huvudstäder, utan har också genom sitt vatten naturliga, glest trafikerade transportsträckor. När Stockholm växer och byggs ut – jämförelsen ”ett Skellefteå om året” brukar lyftas fram – finns de nästintill oanvända vattenvägarna alltjämt där.

Ekerö bör ha första prioritet för snabbgående pendelbåtar. Kristdemokraterna har länge drivit kravet på pendelbåtstrafik dit, inte minst utifrån det faktum att Brommaplan kommer att byggas om och Ekerövägen renoveras. Alliansen i Stockholms läns landsting står enig om betydelsen av en pendelbåtslinje till Ekerö, och har gett SL i uppdrag att inleda förhandlingar för att komma i gång med trafik så snart som möjligt.

Kristdemokraterna föreslår i dag att linjen från Ekerö går till Hägerstenshamnen, Kungsholmstorg och Gamla stan. Vi vill se en modern pendelbåtslinje som för de boende på Ekerö till arbeten i centrala Stockholm på kort tid. Vi vill genom att pendelbåten lägger till vid Gamla stans tunnelbanestation ge en god koppling till övrig kollektivtrafik. Och vi vill införa tvärförbindelser för två snabbväxande områden – Hägersten och Kungsholmen.

Succén med pendelbåtslinjen Sjövägen visar att det finns ett behov av att nyttja genvägarna över vattnet. Vi kan bara bekymrat konstatera att utredningen från i våras tog avstamp i en svunnen tid. I framtidens Stockholm finns både tid och resurser att vinna genom att använda vattnet som transportväg i stället för att åka runt det.

Vi bör inte låta vattnet fortsätta vara så underutnyttjat som kollektivtrafikresurs som det är i dag. Pendelbåtsmotståndare vill gärna måla upp en bild av välbeställda borgare som unnar sig sjöutsikt på sin makliga färd mot arbetet. Nog för att båtarna har ett attraktionsvärde i sig, men argumentationen visar åter upp en dåligt uppdaterad syn på modernt resande. Pendelbåtarna handlar om snabba genvägar som underlättar arbetspendling för människor som i dag åker omvägar med buss, tunnelbana och pendeltåg. Det är vad framtidens Stockholm behöver.

STIG NYMAN (KD)
landstingsråd, gruppledare Stockholms läns landsting

MICHAEL STJERNSTRÖM (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

KARL HENRIKSSON (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

 

Mer information:
Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) har bloggat om förslaget
Sveriges televisions ABC intervjuade förra veckan Karl Henriksson om förslaget


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer