Pendelbåtar kan lösa trafikproppar

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 29 juli.

 

Stockholm behöver ett helt nytt tänk när det gäller hur människor ska pendla till och från sina jobb. Det förlegade tankesätt som ligger bakom många beslut kring trafiken i dag kommer att straffa sig om vi inte inser att framtiden innebär många innovationer som, om de tas i bruk, kommer att underlätta vardagen för miljoner människor i Mälardalen.

En del av lösningen på de trafikproblem som Stockholms läns trafikansvariga sliter sitt hår över heter pendelbåtar. Det är djupt beklagligt att den utredning som i våras hade möjligheten att ta fram förslag på pendelbåtslinjer satt så fast i gamla rännor att utredarna inte förmådde blicka bortom långsamgående fartyg och andra komplikationer som enligt dokumentet gjorde att samhällsnyttan med båtpendlandet försvann.

Stockholm måste dock för att möta framtidens utmaningar överge en del traditionella föreställningar om vad pendelbåtstrafik innebär. Moderna båtar håller hastigheter som utklassar den till lands gående busstrafiken, samtidigt som de kör en betydligt genare väg, och drivs med miljövänligare drivmedel än dagens. Moderna kajer har flytpontoner, vilket innebär höjdanpassning till båtarna oavsett vattenstånd. Med moderna regler, anpassade till såväl de nya båtmodellerna som krav på trafiksäkerhet på Mälaren, får stockholmarna förutsättningar på plats för att ha en pendelbåtsflotta som är samhällsekonomiskt lönsam, attraktiv, snabb och bekväm. Genom att dessutom se över turtätheten och kraven på att båtarna ska vara åretruntgående kan pendelbåtstrafiken göra ännu större samhällsekonomisk nytta.

Moderna pendelbåtar är katamaraner, som med hög komfort kan gå i hastigheter runt 30 knop (50–60 km/h) och som ger nästintill obefintliga svallvågor. Med den här typen av båtar har man i Göteborg halverat restiden med pendelbåt till Vrångö, så att resan nu tar 28 minuter.

Stockholm har en unik geografisk position. Nordens Venedig är inte bara en av världens vackraste huvudstäder, utan har också genom sitt vatten naturliga, glest trafikerade transportsträckor. När Stockholm växer och byggs ut – jämförelsen ”ett Skellefteå om året” brukar lyftas fram – finns de nästintill oanvända vattenvägarna alltjämt där.

Ekerö bör ha första prioritet för snabbgående pendelbåtar. Kristdemokraterna har länge drivit kravet på pendelbåtstrafik dit, inte minst utifrån det faktum att Brommaplan kommer att byggas om och Ekerövägen renoveras. Alliansen i Stockholms läns landsting står enig om betydelsen av en pendelbåtslinje till Ekerö, och har gett SL i uppdrag att inleda förhandlingar för att komma i gång med trafik så snart som möjligt.

Kristdemokraterna föreslår i dag att linjen från Ekerö går till Hägerstenshamnen, Kungsholmstorg och Gamla stan. Vi vill se en modern pendelbåtslinje som för de boende på Ekerö till arbeten i centrala Stockholm på kort tid. Vi vill genom att pendelbåten lägger till vid Gamla stans tunnelbanestation ge en god koppling till övrig kollektivtrafik. Och vi vill införa tvärförbindelser för två snabbväxande områden – Hägersten och Kungsholmen.

Succén med pendelbåtslinjen Sjövägen visar att det finns ett behov av att nyttja genvägarna över vattnet. Vi kan bara bekymrat konstatera att utredningen från i våras tog avstamp i en svunnen tid. I framtidens Stockholm finns både tid och resurser att vinna genom att använda vattnet som transportväg i stället för att åka runt det.

Vi bör inte låta vattnet fortsätta vara så underutnyttjat som kollektivtrafikresurs som det är i dag. Pendelbåtsmotståndare vill gärna måla upp en bild av välbeställda borgare som unnar sig sjöutsikt på sin makliga färd mot arbetet. Nog för att båtarna har ett attraktionsvärde i sig, men argumentationen visar åter upp en dåligt uppdaterad syn på modernt resande. Pendelbåtarna handlar om snabba genvägar som underlättar arbetspendling för människor som i dag åker omvägar med buss, tunnelbana och pendeltåg. Det är vad framtidens Stockholm behöver.

STIG NYMAN (KD)
landstingsråd, gruppledare Stockholms läns landsting

MICHAEL STJERNSTRÖM (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

KARL HENRIKSSON (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

 

Mer information:
Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) har bloggat om förslaget
Sveriges televisions ABC intervjuade förra veckan Karl Henriksson om förslaget


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin