Pendelbåtar kan lösa trafikproppar

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 29 juli.

 

Stockholm behöver ett helt nytt tänk när det gäller hur människor ska pendla till och från sina jobb. Det förlegade tankesätt som ligger bakom många beslut kring trafiken i dag kommer att straffa sig om vi inte inser att framtiden innebär många innovationer som, om de tas i bruk, kommer att underlätta vardagen för miljoner människor i Mälardalen.

En del av lösningen på de trafikproblem som Stockholms läns trafikansvariga sliter sitt hår över heter pendelbåtar. Det är djupt beklagligt att den utredning som i våras hade möjligheten att ta fram förslag på pendelbåtslinjer satt så fast i gamla rännor att utredarna inte förmådde blicka bortom långsamgående fartyg och andra komplikationer som enligt dokumentet gjorde att samhällsnyttan med båtpendlandet försvann.

Stockholm måste dock för att möta framtidens utmaningar överge en del traditionella föreställningar om vad pendelbåtstrafik innebär. Moderna båtar håller hastigheter som utklassar den till lands gående busstrafiken, samtidigt som de kör en betydligt genare väg, och drivs med miljövänligare drivmedel än dagens. Moderna kajer har flytpontoner, vilket innebär höjdanpassning till båtarna oavsett vattenstånd. Med moderna regler, anpassade till såväl de nya båtmodellerna som krav på trafiksäkerhet på Mälaren, får stockholmarna förutsättningar på plats för att ha en pendelbåtsflotta som är samhällsekonomiskt lönsam, attraktiv, snabb och bekväm. Genom att dessutom se över turtätheten och kraven på att båtarna ska vara åretruntgående kan pendelbåtstrafiken göra ännu större samhällsekonomisk nytta.

Moderna pendelbåtar är katamaraner, som med hög komfort kan gå i hastigheter runt 30 knop (50–60 km/h) och som ger nästintill obefintliga svallvågor. Med den här typen av båtar har man i Göteborg halverat restiden med pendelbåt till Vrångö, så att resan nu tar 28 minuter.

Stockholm har en unik geografisk position. Nordens Venedig är inte bara en av världens vackraste huvudstäder, utan har också genom sitt vatten naturliga, glest trafikerade transportsträckor. När Stockholm växer och byggs ut – jämförelsen ”ett Skellefteå om året” brukar lyftas fram – finns de nästintill oanvända vattenvägarna alltjämt där.

Ekerö bör ha första prioritet för snabbgående pendelbåtar. Kristdemokraterna har länge drivit kravet på pendelbåtstrafik dit, inte minst utifrån det faktum att Brommaplan kommer att byggas om och Ekerövägen renoveras. Alliansen i Stockholms läns landsting står enig om betydelsen av en pendelbåtslinje till Ekerö, och har gett SL i uppdrag att inleda förhandlingar för att komma i gång med trafik så snart som möjligt.

Kristdemokraterna föreslår i dag att linjen från Ekerö går till Hägerstenshamnen, Kungsholmstorg och Gamla stan. Vi vill se en modern pendelbåtslinje som för de boende på Ekerö till arbeten i centrala Stockholm på kort tid. Vi vill genom att pendelbåten lägger till vid Gamla stans tunnelbanestation ge en god koppling till övrig kollektivtrafik. Och vi vill införa tvärförbindelser för två snabbväxande områden – Hägersten och Kungsholmen.

Succén med pendelbåtslinjen Sjövägen visar att det finns ett behov av att nyttja genvägarna över vattnet. Vi kan bara bekymrat konstatera att utredningen från i våras tog avstamp i en svunnen tid. I framtidens Stockholm finns både tid och resurser att vinna genom att använda vattnet som transportväg i stället för att åka runt det.

Vi bör inte låta vattnet fortsätta vara så underutnyttjat som kollektivtrafikresurs som det är i dag. Pendelbåtsmotståndare vill gärna måla upp en bild av välbeställda borgare som unnar sig sjöutsikt på sin makliga färd mot arbetet. Nog för att båtarna har ett attraktionsvärde i sig, men argumentationen visar åter upp en dåligt uppdaterad syn på modernt resande. Pendelbåtarna handlar om snabba genvägar som underlättar arbetspendling för människor som i dag åker omvägar med buss, tunnelbana och pendeltåg. Det är vad framtidens Stockholm behöver.

STIG NYMAN (KD)
landstingsråd, gruppledare Stockholms läns landsting

MICHAEL STJERNSTRÖM (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

KARL HENRIKSSON (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

 

Mer information:
Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) har bloggat om förslaget
Sveriges televisions ABC intervjuade förra veckan Karl Henriksson om förslaget


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin