Pendelbåtstrafiken får väderskydd

– Pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vattenvägar har blivit en succé. Oberoende av snökaos eller regnoväder går pendelbåtstrafiken. Dock drabbas resenärerna ändå hårt av både snö, regn och blåst eftersom det i dagsläget inte finns några väderskydd för pendelbåtsresenärerna, säger Michael Stjernström, gruppledare (kd) Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– För att ge de som reser med pendelbåt samma goda service som övriga resenärer fattar idag Trafiknämnden beslutet att utrusta kajplatser för pendelbåtstrafik med väderskydd, fortsätter Michael Stjernström.

Michael Stjernström

– Genom att utrustas Stockholms kajer med väderskydd får pendelbåtstrafiken långsiktiga förutsättningar att utvecklas, avslutar Michael Stjernström.

Att bättre nyttja Stockholms inre vattenvägar för en snabb och smidig kollektivtrafik är en del av Kristdemokraternas vision för stockholmsregionen.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin