Pendelbåtstrafiken får väderskydd

– Pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vattenvägar har blivit en succé. Oberoende av snökaos eller regnoväder går pendelbåtstrafiken. Dock drabbas resenärerna ändå hårt av både snö, regn och blåst eftersom det i dagsläget inte finns några väderskydd för pendelbåtsresenärerna, säger Michael Stjernström, gruppledare (kd) Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– För att ge de som reser med pendelbåt samma goda service som övriga resenärer fattar idag Trafiknämnden beslutet att utrusta kajplatser för pendelbåtstrafik med väderskydd, fortsätter Michael Stjernström.

Michael Stjernström

– Genom att utrustas Stockholms kajer med väderskydd får pendelbåtstrafiken långsiktiga förutsättningar att utvecklas, avslutar Michael Stjernström.

Att bättre nyttja Stockholms inre vattenvägar för en snabb och smidig kollektivtrafik är en del av Kristdemokraternas vision för stockholmsregionen.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin