Pendelbåtstrafiken till Lidingö ännu närmare en lösning

27 mar 2012 kl. 00:14.

När Stockholms läns landstings trafiknämnd i dag sammanträder är en av punkterna på dagordning: Pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten. Man kommer då att besluta att starta en upphandling av pendelbåtstrafik mellan Nybroviken och Frihamnen, med stopp vid bl.a. Larsbergs brygga (Dalénum). Fram till dess att upphandlingen är klar förlänger man avtalet med Nacka Strand Fastighets AB, som driver projektet SjöVägen. Allt kan vara klart vid årsskiftet 2012/2013.

Den totala kostnaden för att förlänga avtalet med Nacka Strand från den 1 april till 31 december 2012 ligger på 9,2 miljoner kronor. SjöVägen har själva föreslagit att man till hösten under vardagar ska köra 30-minuterstrafik i rusningstid. I så fall kostar det en miljon kronor extra.

Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden säger till Lidingösidan:

– Vid Trafiknämndens sammanträde i dag finns förslag att SL utökar antalet resor för pendelbåtstrafiken, Sjövägen. Nu kommer SL och Sjövägen erbjuda halvtimmes-trafik i högtrafik på vardagar vilket är en enorm förbättring. I och med att utvecklingen av bostadsområden längs med Lidingös och Nackas stränder nu kommit igång på allvar ökar behovet av bra pendlingslösningar till och från Lidingö och Nacka.

– Sedan augusti 2010 har Sjövägen gjort det möjligt för stockholmarna att resa med båtpendlar från Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybrokajen. Framtiden för pendelbåtstrafik i Stockholms inre farvatten är en prioriterad fråga för Kristdemokraterna. Det är glädjande att projektet nu förlängs fram till och med december 2012 under tiden som pendelbåtstrafiken upphandlas, säger Michael Stjernström.

Från Lidingösidan.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin