Pendelbåtstrafiken till Lidingö ännu närmare en lösning

27 mar 2012 kl. 00:14.

När Stockholms läns landstings trafiknämnd i dag sammanträder är en av punkterna på dagordning: Pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten. Man kommer då att besluta att starta en upphandling av pendelbåtstrafik mellan Nybroviken och Frihamnen, med stopp vid bl.a. Larsbergs brygga (Dalénum). Fram till dess att upphandlingen är klar förlänger man avtalet med Nacka Strand Fastighets AB, som driver projektet SjöVägen. Allt kan vara klart vid årsskiftet 2012/2013.

Den totala kostnaden för att förlänga avtalet med Nacka Strand från den 1 april till 31 december 2012 ligger på 9,2 miljoner kronor. SjöVägen har själva föreslagit att man till hösten under vardagar ska köra 30-minuterstrafik i rusningstid. I så fall kostar det en miljon kronor extra.

Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden säger till Lidingösidan:

– Vid Trafiknämndens sammanträde i dag finns förslag att SL utökar antalet resor för pendelbåtstrafiken, Sjövägen. Nu kommer SL och Sjövägen erbjuda halvtimmes-trafik i högtrafik på vardagar vilket är en enorm förbättring. I och med att utvecklingen av bostadsområden längs med Lidingös och Nackas stränder nu kommit igång på allvar ökar behovet av bra pendlingslösningar till och från Lidingö och Nacka.

– Sedan augusti 2010 har Sjövägen gjort det möjligt för stockholmarna att resa med båtpendlar från Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybrokajen. Framtiden för pendelbåtstrafik i Stockholms inre farvatten är en prioriterad fråga för Kristdemokraterna. Det är glädjande att projektet nu förlängs fram till och med december 2012 under tiden som pendelbåtstrafiken upphandlas, säger Michael Stjernström.

Från Lidingösidan.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin