Permanenta Sjövägen

Stockholm är Nordens Venedig.

Fram tills helt nyligen har SL inte haft någon pendelbåtstrafik förutom Djurgårdsfärjorna. Det är ett stort resursslöseri att inte bättre använda regionens naturliga vattenstruktur. När ny infrastruktur byggs ut kostar det stora summor pengar – oftast miljardbelopp vare sig det rör sig om nya spårvägar, tunnelbanor eller bredare vägar. Förutsättningarna för pendelbåtstrafiken finns redan på plats eftersom den använder sig av vattenvägar som fanns långt före att Stockholm grundades.

Succéprojektet med pendelbåtstrafik, Sjövägen mellan Nybroplan, Saltsjöqvarn, Finnboda, Nacka, Lidingö och Frihamnen kom till på Kristdemokraternas initiativ. I vår vision för kollektivtrafiken på Lidingö ingår en utbyggd och moderniserad Lidingöbana och en kraftfull satsning på ett nät av pendelbåtstrafik.

Genom att satsa på pendelbåtar kan helt nya tvärförbindelser skapas. Sjövägen är ett bra exempel på detta som förkortar restiden mellan Lidingö och Nacka med upp till 49 minuter enkelväg. För oss stockholmare är detta oceaner av tid. Reaktionen från resenärerna har inte låtit vänta på sig. De älskar pendelbåtstrafik. Under Sjövägens första år reste 178 000 resenärer och flera hade sin cykel med sig. Så många resenärer kan inte ha fel. Kristdemokraterna kommer därför att fortsätta arbeta för att Sjövägen permanentas och att fler pendelbåtslinjer kan starta under 2012. Varför resa runt vattnet när du kan resa rakt över?

Michael Stjernström,

gruppledare för KD,
trafiknämnden,
Stockholms läns landsting


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin