Pilotprojekt med pendelbåt i Stockholm förlängs och utvecklas

Idag presenterade Stig Nyman pendelbåtssatsningen.

– Alliansen i Stockholms läns landsting satsar fyra nya miljoner under år 2011 på att kollektivtrafiken på Stockholms inre vattenvägar ska utvecklas. Försöket med pendelbåt, M/S Ballerina, mellan Larsberg på Lidingö, Nacka och Nybroviken har varit uppskattat. Vi vill därför gå vidare och utveckla och förlänga projektet till och med augusti 2011, säger Stig Nyman.

– I takt med att sjönära boendet ökar i Stockholmsregionen längs stränder och kajer växer ökar behovet av en sjönära kollektivtrafik. Genom pilotprojektet får vi en ökad kunskap om hur framtidens kollektivtrafik på de inre vattenvägarna kan utformas, fortsätter Stig Nyman.

– Pilotprojektet är ett unikt samverkansprojekt som finansieras av både Landstinget Vasakronan Kommun i samarbete Nacka mellan JM, Kvarnholmen Utvecklings AB, HSB Bostad och Elite Hotel Marina Tower och Telegrafberget Fastigeter AB. De stora vinnarna på pilotprojektet är resenärerna som får åka med SL:s periodkort ombord på pendelbåtarna, avslutar Stig Nyman.

Fakta om förlängningen av pilotprojekt med Pendelbåt:
Pilotprojektet gäller från och med den 23 augusti till och med augusti år 2011. Genom att trafikera med flera pendelbåtar utöka tidtabellen och angöra fler brygger kan fler resenärer resa med pendelbåtstrafiken.

Linjedragning: Nybroviken, Saltsjöqvarn, Finnboda hamn, Kvarnolmen, Nacka Strand, och Larsberg

Restid Pendelbåt SL-trafiken*

Nybroviken – Nacka Strand 20 minuter Upp till 25 minuter
Saltsjöqvarn – Nacka Strand 15 minuter Upp till 29 minuter
Dalénum (Lidingö) – Nacka Strand 10 minuter Upp till 49 minuter

* Restid enligt SL:s reseplanerare

För vidare information:
Stig NymanForsknings- och äldrelandstingsråd
Kristdemokraterna mobil: 070-3723405

Robertho SettergrenLandstingsrådssekreterare
Kristdemokraterna mobil: 070-7374151


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin