”Pinsamt”, sa Dag Larsson, S, men inte bara för landstinget

Stigs Reflexioner

2012:12
Visst är det pinsamt när Stockholms läns landsting för andra gången på relativt kort tid i ett upphandlingsärende tvingas konstatera ett formfel, som den här gången handlar om en upphandling av intensivträning av barn med cp-skador m.fl.

Men det är väl så pinsamt att socialdemokraterna en vecka efter att ha gett sitt stöd för ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden ångrar sig med hänvisning till att beslutsunderlaget skulle ha brister, t.ex. i fråga om patientorganisationernas medverkan. Det är fegt att skylla på tjänstemän, när man har valet att skaffa informationen själv. På sidan två i förfrågningsunderlaget, från maj i år, står att landstinget inhämtat synpunkter från RBU och FUB. Man kan inte påstå att man saknat tid för kunskapsinhämtningen. Det kan väl inte vara så att man inte läst handlingarna i ärendet? Varför har man inte skaffat sig tillräckligt underlag om man nu tyckte att man behöver det? Som förtroendevalda beslutsfattare är det rimligt att vi skaffar oss den kunskap vi anser oss behöva.

Formfelet har gjort att landstinget beslutat sig för att avbryta upphandlingen, det skedde i går eftermiddag. Vår förvaltning har fått ett uppdrag att utreda alternativ upphandlingsform som kan tillgodose patienternas behov av intensivträning. Jag hoppas att det kan ske relativt snabbt så att tänkbara anbudsgivare får rimlig tid för att komma med anbud. Formfelet har ingenting med kvalitetsutvärderingen att göra, inte heller med de reaktioner mot landstingets tilldelningsbeslut som kom oss till del.
Norrtäljeprojektet ”TioHundra” räddas

I juni i år beslutade landstingsfullmäktige att det s.k. norrtäljeprojektet med Tiohundranämnden och Tiohundra AB fortsätter till och med år 2015. Det är angeläget, viktigt och framåtsyftande. Under det här året är begreppet ”innovation” på många läppar. Frågan är om det blir något mer än snack. I fråga om TioHundra kan sägas att det är unikt, en fråga om innovation, eller hellre nytänkande. Jag och mina partikamrater har varit och är angelägna om att projektet får fortsätta. Erfarenheterna i verksamheterna är goda, det har tre utvärderingar med vetenskaplig inriktning visat. Egentligen borde projektet kunnat få konverteras till kontinuerlig verksamhet. Men jag gläds över det faktum att landstinget beslutat för en fortsättning i den form det nu får, dvs. i allt väsentligt som tidigare med förtydligat uppdrag till nämnden och skärpta ägardirektiv till bolaget. Om en vecka fattar Norrtälje kommun sitt beslut i ärendet. Goda Nya År vill jag önska de personer som får förtroendet att leda arbetet från och med nästa år.

Ett tänkvärt citat:
Lord, deliver me from the man who never makes a mistake, and also from the man who makes the same mistake twice.
William J. Mayo, grundare av Mayo Clinics


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin