”Pinsamt”, sa Dag Larsson, S, men inte bara för landstinget

Stigs Reflexioner

2012:12
Visst är det pinsamt när Stockholms läns landsting för andra gången på relativt kort tid i ett upphandlingsärende tvingas konstatera ett formfel, som den här gången handlar om en upphandling av intensivträning av barn med cp-skador m.fl.

Men det är väl så pinsamt att socialdemokraterna en vecka efter att ha gett sitt stöd för ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden ångrar sig med hänvisning till att beslutsunderlaget skulle ha brister, t.ex. i fråga om patientorganisationernas medverkan. Det är fegt att skylla på tjänstemän, när man har valet att skaffa informationen själv. På sidan två i förfrågningsunderlaget, från maj i år, står att landstinget inhämtat synpunkter från RBU och FUB. Man kan inte påstå att man saknat tid för kunskapsinhämtningen. Det kan väl inte vara så att man inte läst handlingarna i ärendet? Varför har man inte skaffat sig tillräckligt underlag om man nu tyckte att man behöver det? Som förtroendevalda beslutsfattare är det rimligt att vi skaffar oss den kunskap vi anser oss behöva.

Formfelet har gjort att landstinget beslutat sig för att avbryta upphandlingen, det skedde i går eftermiddag. Vår förvaltning har fått ett uppdrag att utreda alternativ upphandlingsform som kan tillgodose patienternas behov av intensivträning. Jag hoppas att det kan ske relativt snabbt så att tänkbara anbudsgivare får rimlig tid för att komma med anbud. Formfelet har ingenting med kvalitetsutvärderingen att göra, inte heller med de reaktioner mot landstingets tilldelningsbeslut som kom oss till del.
Norrtäljeprojektet ”TioHundra” räddas

I juni i år beslutade landstingsfullmäktige att det s.k. norrtäljeprojektet med Tiohundranämnden och Tiohundra AB fortsätter till och med år 2015. Det är angeläget, viktigt och framåtsyftande. Under det här året är begreppet ”innovation” på många läppar. Frågan är om det blir något mer än snack. I fråga om TioHundra kan sägas att det är unikt, en fråga om innovation, eller hellre nytänkande. Jag och mina partikamrater har varit och är angelägna om att projektet får fortsätta. Erfarenheterna i verksamheterna är goda, det har tre utvärderingar med vetenskaplig inriktning visat. Egentligen borde projektet kunnat få konverteras till kontinuerlig verksamhet. Men jag gläds över det faktum att landstinget beslutat för en fortsättning i den form det nu får, dvs. i allt väsentligt som tidigare med förtydligat uppdrag till nämnden och skärpta ägardirektiv till bolaget. Om en vecka fattar Norrtälje kommun sitt beslut i ärendet. Goda Nya År vill jag önska de personer som får förtroendet att leda arbetet från och med nästa år.

Ett tänkvärt citat:
Lord, deliver me from the man who never makes a mistake, and also from the man who makes the same mistake twice.
William J. Mayo, grundare av Mayo Clinics


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin