Stockholm ska vara Sveriges bästa landsting att växa upp i

Pojke som leker doktor.

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting arbetar för en ständigt förbättrad sjukvård och trafik i Stockholms län. Vår högst prioriterade fråga är barns och ungas uppväxtvillkor. Stockholm ska vara Sveriges bästa län att växa upp i.

Kristdemokraterna har sju mandat i landstingsfullmäktige i Stockholm. Gruppledare är Stig Nyman, forsknings- och äldrelandstingsråd, som är ordförande för beredningen för äldre och multisjuka, samt forskningsberedningen. Han har dessutom ansvar för hjälpmedel, patientsäkerhet, rehabilitering och habilitering.

Kristdemokraterna har också ansvar för färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor inom trafiknämnden.

Vi vill förverkliga den kristdemokratiska ideologin i praktisk politik, i alla landstingets områden. Det handlar om att trafiklösningarna ska byggas långsiktigt, för att kunna tillgodose en växande befolkning utan att belasta vår natur.

Vi ska bygga ett system som uppmuntrar människor att fatta rätt beslut, utan att förledas att tro att alla kommer att fatta rätt beslut. Inom vården är ett nyckelvärde att beslut ska fattas så nära patienten som möjligt. Därför vänder vi oss emot alla politiska lösningar som sätter systemen i centrum, i stället för människan.

Människor ingår i sociala sammanhang och alla människor har olika behov som måste beaktas. Därför måste varje patient bli bemött med hänsyn till fysiska, psykiska, andliga och sociala behov.

Vi anser att tillit, självbestämmande, respekt för den enskilde och en strävan efter att skapa goda möten i alla vårdrelationer är jätteviktiga för att vården ska nå ett gott resultat. Vi arbetar också för att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder ska ha ett större utrymme inom den dagliga hälso- och sjukvården.

 

Mer om vad vi står för: 

Hälso och sjukvård: Vem ska bestämma över din vård? >>

Trafik: Bygg ut SL-trafiken för framtiden >>

Vår politik från A till Ö >>

 

tai iwin