Politiker Landstinget

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare

Ella Bohlin är Kristdemokraternas landstingsråd
och gruppledare i Stockholms läns landsting

Sedan 2014 är Ella Bohlin barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms län. Hon är född 1979, gift och har två barn. Ella Bohlin har varit engagerad för Kristdemokraterna sedan 1994, var ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 2005–2008 och var Kristdemokraternas förstanamn till Europaparlamentsvalet 2009. Hon har som landstingsråd ansvar för följande områden:

  • Funktionshinder
  • Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
  • Äldre och multisjuka
  • Palliativ vård
  • Kvinnosjukvård och förlossningsvården
  • Sjukvård för barn och unga
  • De stora folksjukdomarna (cancer, diabetes, rörelseorganens sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar)

Övriga uppdrag:
Gruppledare
Vice ordförande, landstingsstyrelsens arbetsutskott
Ledamot, landstingsstyrelsen
Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordförande, programberedningen för barn- och kvinnosjukvård
Vice ordförande, stiftelsen Äldrecentrum

 

Kristdemokraternas landstingspolitiker 2015–2018

Maria Fälth (KD)Maria Fälth – ledamot, landstingsfullmäktige
Vice gruppledare
Ersättare, landstingsstyrelsen
Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordförande, programberedningen för stora folksjukdomar
Ledamot, Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Ledamot, sjukvårdsstyrelse norr
Ersättare, programberedningen för äldre och multisjuka
Ordförande, handikapprådet

IngerStrömbom – ledamot, landstingsfullmäktige
Vice ordförande, landstingsfullmäktige

Karl Henriksson – ledamot, landstingsfullmäktigeveckobrev_karl
Ledamot, trafiknämnden
Ordförande, beredningen för trafikplanering
Ledamot, Beredningen för utbyggd tunnelbana
Ledamot, valberedningen
Ledamot, Mälardalsrådet

 

 

Aram El Khoury – ledamot, landstingsfullmäktigeveckobrev_aram
Ersättare, landstingsstyrelsen
Ledamot, ägarutskottet/LISAB
Ersättare, personalutskottet
Ledamot, innovationsberedningen

 

 

 

Margaretha Åkerbergveckobrev_Margaretha– ledamot, landstingsfullmäktige
Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden
Vice ordförande, sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Ersättare, valberedningen

 

 

 

Eva Lannerö (KD)Eva Lannerö – ledamot, landstingsfullmäktige
Ordförande, patientnämnden
Ersättare, Skärgårdsstiftelsen
Ersättare, Nordiska skärgårdssamarbetets råd

 

 

 

 

Thorbjörn Larsson (KD)Thorbjörn Larsson – ledamot, landstingsfullmäktige
Ordförande, programberedningen för äldre och multisjuka
Ledamot, forskningsberedningen

 

 

 

 

Fredrik Wallén (KD)Fredrik Wallén – ledamot, landstingsfullmäktige
Ersättare, trafiknämnden
Ordförande, färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen

 

 

 

Ingrid Ahlman – ersättare, landstingsfullmäktige
Ledamot, pensionärsrådet

Yusuf Aydin – ersättare, landstingsfullmäktige
Vice ordförande, fastighetsberedningen
Ledamot, LOCUM:s styrelse

Magda Ayoub – ersättare, landstingsfullmäktige
Ledamot, miljöberedningen

Edvin Bernhardsson – ersättare, landstingsfullmäktige
Ledamot, sjukvårdsstyrelse Söder

Christina Blom-Andersson – ersättare, landstingsfullmäktige
Ersättare, trafiknämnden
Ersättare, trafiknämndens färdtjänstutskott
Ersättare, sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Ledamot, programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Stefan Dozzi – ersättare, landstingsfullmäktige
Ersättare, patientnämnden

Inga-Lill Engelmark Schönning – ersättare, landstingfullmäktige
Ledamot, programberedningen för akutsjukvård

Kickan Enman – ersättare, landstingsfullmäktige
Ersättare, programberedningen för stora folksjukdomar

Jonathan Gunnarsson – ersättare, landstingsfullmäktige

Jonatan Hedin – ersättare, landstingsfullmäktige
Ersättare, beredningen för trafikplanering

Birgitta Karlsson – ersättare, landstingsfullmäktige
Ersättare, färdtjänstberedningen

Anna Lund – ersättare, landstingsfullmäktige

Sonia Lunnergård – ersättare, landstingsfullmäktige
Ersättare, Länsmuséets styrelse

Ulf Lönnberg – ersättare, landstingsfullmäktige

Lennart Nilsson – ersättare, landstingsfullmäktige
Ledamot, tillväxt- och regionplanenämnden
Ledamot, kulturnämnden
Ersättare, fastighetsberedningen

Håkan Paulson – ersättare, landstingsfullmäktige

Antonella Pirrone – ersättare, landstingsfullmäktige
Ledamot, programberedningen för tandvård

Linus Rehn – ersättare, landstingsfullmäktige
Ledamot, programberedningen för vårdval

Lena Samuelsson
Revisor

Carl-Johan Schiller – ersättare, landstingsfullmäktige
Ersättare, tillväxt- och regionplanenämnden

Kent-Rune Sjöholm – ersättare, landstingsfullmäktige
Ledamot, beredningen för sjötrafik

Madeleine Stjernström – ersättare, landstingsfullmäktige
Ersättare, regionala skärgårdsrådet
Ersättare, programberedningen för barn- och kvinnosjukvård

Michael Stjernström
Revisor

Owe Svantegård – ersättare, landstingsfullmäktige
Ledamot, regionala skärgårdsrådet
Nämndeman, Svea hovrätt

Eva von Wowern – ersättare, landstingsfullmäktige
Ersättare, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

tai iwin