Politisk markering välkomnas

Oseriösa taxiföretag och enskilda droskägare skinnar kunder i Stockholm. Det skadar turistnäringen och ger hela branschen ett dåligt rykte. Inte minst försvinner intäkter till staten i form av kassafiffel. Tågstationer, hotell, flyg- och båtterminaler i huvudstadsområdet kan inte längre acceptera rådande etiska missförhållanden. För att hålla de oseriösa taxiföretagen utanför tvingas de till extrema informationskampanjer och kunderna måste betala för myndigheternas bristande tillsyn och kontroll.

När taxibranschen avreglerades skulle en intensifierad tillsyn införas, det har inte infriats och tillsammans ed en bristande moral hos enskilda åkare kommer hela branschen åter behöva stramas upp. Det här får inte fortsätta, nu krävs att mycket omorganiseras dels inom polisverksamheten och dels inom Skatteverket.

Trafikpoliser behövs det fler av som jobbar med  taxiproblematiken på heltid. Inför en obligatorisk tömning och sparande av information från taxametrarna till lokala redovisningscentraler. Det är en enkel och billig metod och används redan av merparten av taxibolagen.
Kristdemokraterna har alltid intagit en ledande roll i att motverka ekonomisk brottslighet och hävda en jämlik konkurrens i näringslivet. Men myndigheternas obefintliga tillsyn har öppnat upp för att individer med rymligt samvete och morallöst taxikörande att härja fritt. Det är oacceptabelt.

Karl Henriksson (KD)

Ordförande Tillgänglighets- och färdtjänstberedningen.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin