Politisk markering välkomnas

Oseriösa taxiföretag och enskilda droskägare skinnar kunder i Stockholm. Det skadar turistnäringen och ger hela branschen ett dåligt rykte. Inte minst försvinner intäkter till staten i form av kassafiffel. Tågstationer, hotell, flyg- och båtterminaler i huvudstadsområdet kan inte längre acceptera rådande etiska missförhållanden. För att hålla de oseriösa taxiföretagen utanför tvingas de till extrema informationskampanjer och kunderna måste betala för myndigheternas bristande tillsyn och kontroll.

När taxibranschen avreglerades skulle en intensifierad tillsyn införas, det har inte infriats och tillsammans ed en bristande moral hos enskilda åkare kommer hela branschen åter behöva stramas upp. Det här får inte fortsätta, nu krävs att mycket omorganiseras dels inom polisverksamheten och dels inom Skatteverket.

Trafikpoliser behövs det fler av som jobbar med  taxiproblematiken på heltid. Inför en obligatorisk tömning och sparande av information från taxametrarna till lokala redovisningscentraler. Det är en enkel och billig metod och används redan av merparten av taxibolagen.
Kristdemokraterna har alltid intagit en ledande roll i att motverka ekonomisk brottslighet och hävda en jämlik konkurrens i näringslivet. Men myndigheternas obefintliga tillsyn har öppnat upp för att individer med rymligt samvete och morallöst taxikörande att härja fritt. Det är oacceptabelt.

Karl Henriksson (KD)

Ordförande Tillgänglighets- och färdtjänstberedningen.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin