Positivt om vården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

Sedan sommaren pågår ett aktivt arbete på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att kunna ge alla barn en ännu bättre vård. Framförallt handlar det om rätt grundbemanning, god arbetsmiljö och en patientsäker vård.

– Det är otroligt glädjande att Astrid Lindgrens barnsjukhus inte har behövt hänvisa barn till behandlingar utanför Stockholm under januari månad. Det är viktigt att familjen får den vård och behandling som behövs här hemma i Stockholm, både för att kunna vara nära varandra och ge varandra stöd, men också för att få vardagen att gå ihop, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD).

Den stora utmaningen inom barncancervården (liksom är fallet inom många andras speciliteter också) handlar om på brist på sjuksköterskor, framför allt inom den tunga slutenvården. Länet växer och därmed också vårdbehoven, behandlingarna blir mer avancerade men glädjande nog överlever också fler barn en cancerdiagnos.

För att locka sjuksköterskor till den högkvalificerade dygnet-runtvård som bedrivs varje dag på Astrid Lindgrens barnsjukhus har det gjorts särskilda lönesatsningar.

Alliansen satsar mer än någonsin på sjukvården och lägger stort fokus på cancervården i landstingets budget.          2,1 miljarder till hälso- och sjukvården. Det sker i kombination med noggrann uppföljning av arbetet, för att säkerställa och förbättra vårdens kvalitet, både för patienter men också för personalen.

– Det är viktigt att uppmärksamma och komma ihåg att Stockholm har en god cancervård. Astrid Lindgrens barnsjukhus har trots en hög belastning kunna ge vård till var och en som har sökt den. Det är ett bevis på den fantastiska insats som personalen dagligen levererar och ett viktigt steg mot den behandlingsgaranti som vi inför för barncancervården, säger Ella Bohlin.

 


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin