Positivt om vården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

Sedan sommaren pågår ett aktivt arbete på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att kunna ge alla barn en ännu bättre vård. Framförallt handlar det om rätt grundbemanning, god arbetsmiljö och en patientsäker vård.

– Det är otroligt glädjande att Astrid Lindgrens barnsjukhus inte har behövt hänvisa barn till behandlingar utanför Stockholm under januari månad. Det är viktigt att familjen får den vård och behandling som behövs här hemma i Stockholm, både för att kunna vara nära varandra och ge varandra stöd, men också för att få vardagen att gå ihop, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD).

Den stora utmaningen inom barncancervården (liksom är fallet inom många andras speciliteter också) handlar om på brist på sjuksköterskor, framför allt inom den tunga slutenvården. Länet växer och därmed också vårdbehoven, behandlingarna blir mer avancerade men glädjande nog överlever också fler barn en cancerdiagnos.

För att locka sjuksköterskor till den högkvalificerade dygnet-runtvård som bedrivs varje dag på Astrid Lindgrens barnsjukhus har det gjorts särskilda lönesatsningar.

Alliansen satsar mer än någonsin på sjukvården och lägger stort fokus på cancervården i landstingets budget.          2,1 miljarder till hälso- och sjukvården. Det sker i kombination med noggrann uppföljning av arbetet, för att säkerställa och förbättra vårdens kvalitet, både för patienter men också för personalen.

– Det är viktigt att uppmärksamma och komma ihåg att Stockholm har en god cancervård. Astrid Lindgrens barnsjukhus har trots en hög belastning kunna ge vård till var och en som har sökt den. Det är ett bevis på den fantastiska insats som personalen dagligen levererar och ett viktigt steg mot den behandlingsgaranti som vi inför för barncancervården, säger Ella Bohlin.

 


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin