Positivt om vården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

Sedan sommaren pågår ett aktivt arbete på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att kunna ge alla barn en ännu bättre vård. Framförallt handlar det om rätt grundbemanning, god arbetsmiljö och en patientsäker vård.

– Det är otroligt glädjande att Astrid Lindgrens barnsjukhus inte har behövt hänvisa barn till behandlingar utanför Stockholm under januari månad. Det är viktigt att familjen får den vård och behandling som behövs här hemma i Stockholm, både för att kunna vara nära varandra och ge varandra stöd, men också för att få vardagen att gå ihop, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD).

Den stora utmaningen inom barncancervården (liksom är fallet inom många andras speciliteter också) handlar om på brist på sjuksköterskor, framför allt inom den tunga slutenvården. Länet växer och därmed också vårdbehoven, behandlingarna blir mer avancerade men glädjande nog överlever också fler barn en cancerdiagnos.

För att locka sjuksköterskor till den högkvalificerade dygnet-runtvård som bedrivs varje dag på Astrid Lindgrens barnsjukhus har det gjorts särskilda lönesatsningar.

Alliansen satsar mer än någonsin på sjukvården och lägger stort fokus på cancervården i landstingets budget.          2,1 miljarder till hälso- och sjukvården. Det sker i kombination med noggrann uppföljning av arbetet, för att säkerställa och förbättra vårdens kvalitet, både för patienter men också för personalen.

– Det är viktigt att uppmärksamma och komma ihåg att Stockholm har en god cancervård. Astrid Lindgrens barnsjukhus har trots en hög belastning kunna ge vård till var och en som har sökt den. Det är ett bevis på den fantastiska insats som personalen dagligen levererar och ett viktigt steg mot den behandlingsgaranti som vi inför för barncancervården, säger Ella Bohlin.

 


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin