Positivt om vården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

Sedan sommaren pågår ett aktivt arbete på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att kunna ge alla barn en ännu bättre vård. Framförallt handlar det om rätt grundbemanning, god arbetsmiljö och en patientsäker vård.

– Det är otroligt glädjande att Astrid Lindgrens barnsjukhus inte har behövt hänvisa barn till behandlingar utanför Stockholm under januari månad. Det är viktigt att familjen får den vård och behandling som behövs här hemma i Stockholm, både för att kunna vara nära varandra och ge varandra stöd, men också för att få vardagen att gå ihop, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD).

Den stora utmaningen inom barncancervården (liksom är fallet inom många andras speciliteter också) handlar om på brist på sjuksköterskor, framför allt inom den tunga slutenvården. Länet växer och därmed också vårdbehoven, behandlingarna blir mer avancerade men glädjande nog överlever också fler barn en cancerdiagnos.

För att locka sjuksköterskor till den högkvalificerade dygnet-runtvård som bedrivs varje dag på Astrid Lindgrens barnsjukhus har det gjorts särskilda lönesatsningar.

Alliansen satsar mer än någonsin på sjukvården och lägger stort fokus på cancervården i landstingets budget.          2,1 miljarder till hälso- och sjukvården. Det sker i kombination med noggrann uppföljning av arbetet, för att säkerställa och förbättra vårdens kvalitet, både för patienter men också för personalen.

– Det är viktigt att uppmärksamma och komma ihåg att Stockholm har en god cancervård. Astrid Lindgrens barnsjukhus har trots en hög belastning kunna ge vård till var och en som har sökt den. Det är ett bevis på den fantastiska insats som personalen dagligen levererar och ett viktigt steg mot den behandlingsgaranti som vi inför för barncancervården, säger Ella Bohlin.

 


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer