De yngre vann Kristdemokraternas provval i Stockholms stad

Kristdemokraterna i Stockholms stads provval inför riksdag-, landstings- och kommunvalet 2014 är genomfört. Riksdagsledamoten Caroline Szyber vann provvalet till riksdagen, politisk sakkunnig Ella Bohlin vann provvalet till landstinget, och vice gruppledare i stadshuset Erik Slottner vann provvalet till kommunen.

– Resultatet visar på en föryngring. De sedan tidigare etablerade namnen blandas med yngre förmågor. Det ger en bra åldersspridning och vi kan även konstatera att provvalsresultatet har en jämn könsfördelning, säger nomineringskommitténs ordförande Anders Broberg.

Provvalet är rådgivande för nomineringskommitténs arbete med att ta fram förslag på valsedlar för riksdagsval, landstingsval och kommunval till nomineringsstämman i november 2013. Den kandidat som fått placering som nummer ett har fått tio poäng, nummer två har fått nio poäng och så vidare ned till en poäng för plats nummer tio. Av de drygt 1000 medlemmarna deltog knappt 20 procent i provvalet.

Caroline Szyber vann provvalet för riksdagen med 108 röster och 779 poäng. Lars Adaktusson, kom på andra plats med 98 röster och 682 poäng.

Ella Bohlin vann provvalet för landstingsvalet med 86 röster och 651 poäng. Jonas Vikman kom på andra plats med 70 röster och 442 poäng.

Erik Slottner vann provvalet för kommunen med 92 röster och 718. Ella Bohlin kom på andra plats med 81 röster och 548 poäng.

Provvalsresultat Riksdagsval
(Antal röster/Antal poäng)
1. Caroline Szyber 108/779
2. Lars Adaktusson 98/682
3. Désirée Pethrus 87/571
4. Emma Henriksson 80/506
5. Aron Modig 77/413
6. Erik Slottner 66/343
7. Andreas Carlsson 51/318
8. Sofia Modigh 65/312
9. Jakob Forssmed 50/309
10. Maria Fälth 43/244
11. Ewa Samuelsson 45/238
12. Fredrik Wallén 40/224
13. Sara Skyttedal 46/205
14. Henrik Ehrenberg 38/204
15. Christian Carlsson 37/182

Provvalsresultat Landstingsval
(Antal röster/Antal poäng)
1. Ella Bohlin 86/651
2. Jonas Vikman 70/442
3. Margaretha Åkerberg 59/380
4. Aron Modig 60/366
5. Malin Appelgren 51/317
6. Eva Lannerö 50/286
7. Karl Henriksson 46/269
8. Torbjörn Larsson 44/258
9. Fredrik Wallén 43/227
10. Magda Ayoub 42/219
11. Helena Piensoho 43/203
12. Henrik Ehrenberg 38/203
13. Carina Franke 38/201
14. Inger Strömbom 41/200
15. Madeleine Stjernström 40/196

Provvalsresultat Kommunval
(Antal röster/Antal poäng)
1. Erik Slottner 92/718
2. Ella Bohlin 81/548
3. Ewa Samuelsson 64/475
4. Fredrik Wallén 66/360
5. Sofia Modigh 62/332
6. Sara Skyttedal 54/295
7. Christian Carlsson 47/295
8. Michaela Hollis 51/286
9. Maurice Forslund 47/220
10. Bertil Fredriksson 34/205
11. Göran Sydhage 43/198
12. Henrik Ehrenberg 36/181
13. Mikael Valier 32/177
14. Mejke Runström 29/175
15. Madeleine Stjernström 28/165

Anders Broberg, ordförande i nomineringskommittén 08-50830218

Sedan tidigare är provvalet till Stockholms län klart. Se resultatet här.


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin