De yngre vann Kristdemokraternas provval i Stockholms stad

Kristdemokraterna i Stockholms stads provval inför riksdag-, landstings- och kommunvalet 2014 är genomfört. Riksdagsledamoten Caroline Szyber vann provvalet till riksdagen, politisk sakkunnig Ella Bohlin vann provvalet till landstinget, och vice gruppledare i stadshuset Erik Slottner vann provvalet till kommunen.

– Resultatet visar på en föryngring. De sedan tidigare etablerade namnen blandas med yngre förmågor. Det ger en bra åldersspridning och vi kan även konstatera att provvalsresultatet har en jämn könsfördelning, säger nomineringskommitténs ordförande Anders Broberg.

Provvalet är rådgivande för nomineringskommitténs arbete med att ta fram förslag på valsedlar för riksdagsval, landstingsval och kommunval till nomineringsstämman i november 2013. Den kandidat som fått placering som nummer ett har fått tio poäng, nummer två har fått nio poäng och så vidare ned till en poäng för plats nummer tio. Av de drygt 1000 medlemmarna deltog knappt 20 procent i provvalet.

Caroline Szyber vann provvalet för riksdagen med 108 röster och 779 poäng. Lars Adaktusson, kom på andra plats med 98 röster och 682 poäng.

Ella Bohlin vann provvalet för landstingsvalet med 86 röster och 651 poäng. Jonas Vikman kom på andra plats med 70 röster och 442 poäng.

Erik Slottner vann provvalet för kommunen med 92 röster och 718. Ella Bohlin kom på andra plats med 81 röster och 548 poäng.

Provvalsresultat Riksdagsval
(Antal röster/Antal poäng)
1. Caroline Szyber 108/779
2. Lars Adaktusson 98/682
3. Désirée Pethrus 87/571
4. Emma Henriksson 80/506
5. Aron Modig 77/413
6. Erik Slottner 66/343
7. Andreas Carlsson 51/318
8. Sofia Modigh 65/312
9. Jakob Forssmed 50/309
10. Maria Fälth 43/244
11. Ewa Samuelsson 45/238
12. Fredrik Wallén 40/224
13. Sara Skyttedal 46/205
14. Henrik Ehrenberg 38/204
15. Christian Carlsson 37/182

Provvalsresultat Landstingsval
(Antal röster/Antal poäng)
1. Ella Bohlin 86/651
2. Jonas Vikman 70/442
3. Margaretha Åkerberg 59/380
4. Aron Modig 60/366
5. Malin Appelgren 51/317
6. Eva Lannerö 50/286
7. Karl Henriksson 46/269
8. Torbjörn Larsson 44/258
9. Fredrik Wallén 43/227
10. Magda Ayoub 42/219
11. Helena Piensoho 43/203
12. Henrik Ehrenberg 38/203
13. Carina Franke 38/201
14. Inger Strömbom 41/200
15. Madeleine Stjernström 40/196

Provvalsresultat Kommunval
(Antal röster/Antal poäng)
1. Erik Slottner 92/718
2. Ella Bohlin 81/548
3. Ewa Samuelsson 64/475
4. Fredrik Wallén 66/360
5. Sofia Modigh 62/332
6. Sara Skyttedal 54/295
7. Christian Carlsson 47/295
8. Michaela Hollis 51/286
9. Maurice Forslund 47/220
10. Bertil Fredriksson 34/205
11. Göran Sydhage 43/198
12. Henrik Ehrenberg 36/181
13. Mikael Valier 32/177
14. Mejke Runström 29/175
15. Madeleine Stjernström 28/165

Anders Broberg, ordförande i nomineringskommittén 08-50830218

Sedan tidigare är provvalet till Stockholms län klart. Se resultatet här.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin