De yngre vann Kristdemokraternas provval i Stockholms stad

Kristdemokraterna i Stockholms stads provval inför riksdag-, landstings- och kommunvalet 2014 är genomfört. Riksdagsledamoten Caroline Szyber vann provvalet till riksdagen, politisk sakkunnig Ella Bohlin vann provvalet till landstinget, och vice gruppledare i stadshuset Erik Slottner vann provvalet till kommunen.

– Resultatet visar på en föryngring. De sedan tidigare etablerade namnen blandas med yngre förmågor. Det ger en bra åldersspridning och vi kan även konstatera att provvalsresultatet har en jämn könsfördelning, säger nomineringskommitténs ordförande Anders Broberg.

Provvalet är rådgivande för nomineringskommitténs arbete med att ta fram förslag på valsedlar för riksdagsval, landstingsval och kommunval till nomineringsstämman i november 2013. Den kandidat som fått placering som nummer ett har fått tio poäng, nummer två har fått nio poäng och så vidare ned till en poäng för plats nummer tio. Av de drygt 1000 medlemmarna deltog knappt 20 procent i provvalet.

Caroline Szyber vann provvalet för riksdagen med 108 röster och 779 poäng. Lars Adaktusson, kom på andra plats med 98 röster och 682 poäng.

Ella Bohlin vann provvalet för landstingsvalet med 86 röster och 651 poäng. Jonas Vikman kom på andra plats med 70 röster och 442 poäng.

Erik Slottner vann provvalet för kommunen med 92 röster och 718. Ella Bohlin kom på andra plats med 81 röster och 548 poäng.

Provvalsresultat Riksdagsval
(Antal röster/Antal poäng)
1. Caroline Szyber 108/779
2. Lars Adaktusson 98/682
3. Désirée Pethrus 87/571
4. Emma Henriksson 80/506
5. Aron Modig 77/413
6. Erik Slottner 66/343
7. Andreas Carlsson 51/318
8. Sofia Modigh 65/312
9. Jakob Forssmed 50/309
10. Maria Fälth 43/244
11. Ewa Samuelsson 45/238
12. Fredrik Wallén 40/224
13. Sara Skyttedal 46/205
14. Henrik Ehrenberg 38/204
15. Christian Carlsson 37/182

Provvalsresultat Landstingsval
(Antal röster/Antal poäng)
1. Ella Bohlin 86/651
2. Jonas Vikman 70/442
3. Margaretha Åkerberg 59/380
4. Aron Modig 60/366
5. Malin Appelgren 51/317
6. Eva Lannerö 50/286
7. Karl Henriksson 46/269
8. Torbjörn Larsson 44/258
9. Fredrik Wallén 43/227
10. Magda Ayoub 42/219
11. Helena Piensoho 43/203
12. Henrik Ehrenberg 38/203
13. Carina Franke 38/201
14. Inger Strömbom 41/200
15. Madeleine Stjernström 40/196

Provvalsresultat Kommunval
(Antal röster/Antal poäng)
1. Erik Slottner 92/718
2. Ella Bohlin 81/548
3. Ewa Samuelsson 64/475
4. Fredrik Wallén 66/360
5. Sofia Modigh 62/332
6. Sara Skyttedal 54/295
7. Christian Carlsson 47/295
8. Michaela Hollis 51/286
9. Maurice Forslund 47/220
10. Bertil Fredriksson 34/205
11. Göran Sydhage 43/198
12. Henrik Ehrenberg 36/181
13. Mikael Valier 32/177
14. Mejke Runström 29/175
15. Madeleine Stjernström 28/165

Anders Broberg, ordförande i nomineringskommittén 08-50830218

Sedan tidigare är provvalet till Stockholms län klart. Se resultatet här.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer