Räddande änglar saknar p-platser

Vårdpersonal tvingas köra runt och leta parkeringsplats i stället för att hjälpa patienter, skriver Margaretha Åkerberg i Dagens Medicin.

Alla de personer som i alla väder och alla tider på dygnet ger omvårdnad, leenden, en klapp på kinden, hjälp av olika slag till de människor som så innerligt behöver denna insats, gör det möjligt för dem att komma i tid.

Vad menas med detta?

Jo, på alltför många platser i Stockholm är det hart när omöjligt att under vissa tider på dygnet ställa ifrån sig sin tjänstebil. Personalen får åka omkring och leta efter en parkeringsplats. Det kan ofta vara ganska långt ifrån den person de ska besöka. Dessutom kan de drabbas av felparkeringsböter, som de oftast själva får betala. Det betyder inte att de kan parkera hur eller var som helst. Vanliga regler gäller. Men under vinterhalvåret är det extra besvärligt.

Exempel på en vanlig situation. Personalen har ställt ifrån sig bilen efter en tids letande. Är hos vårdtagaren och får ett larm. Det betyder att de genast måste ta sig till den personen som larmat. Denne har kanske trillat eller behöver snabbt hjälp av annan orsak.

Då ska personalen ta sig tillbaka till bilen, för att åka till nästa vårdtagare och där leta efter en parkeringsplats. Alla kan förstå att detta inte är optimalt och tar onödig mycket tid. Därefter tillbaka till den första vårdtagaren för att eventuellt slutföra hjälpen där. Det medför en förskjutning i tidsplaneringen för alla de som senare väntar på hjälp.

Vi i arbetslivet skulle inte acceptera att den hjälp vi väntar på, kanske att komma upp ur sängen, få hjälp att klä på sig, gå på toaletten för att nämna några exempel, inte kommer som planerat. Visst kan hinder dyka upp, men det går då att meddela vårdtagaren som väntar.

Hur skulle vi hantera alla de som så väl behöver hjälp om inte dessa fantastiska människor funnes?
Vi måste se till att hemtjänstpersonal och hemsjukvården får bättre arbetsvillkor i denna fråga!
Här har kommunen ett stort ansvar. Ge all hemtjänstpersonal och hemsjukvårdare generellt parkeringstillstånd.

Margaretha Åkerberg (KD)


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin