Räddande änglar saknar p-platser

Vårdpersonal tvingas köra runt och leta parkeringsplats i stället för att hjälpa patienter, skriver Margaretha Åkerberg i Dagens Medicin.

Alla de personer som i alla väder och alla tider på dygnet ger omvårdnad, leenden, en klapp på kinden, hjälp av olika slag till de människor som så innerligt behöver denna insats, gör det möjligt för dem att komma i tid.

Vad menas med detta?

Jo, på alltför många platser i Stockholm är det hart när omöjligt att under vissa tider på dygnet ställa ifrån sig sin tjänstebil. Personalen får åka omkring och leta efter en parkeringsplats. Det kan ofta vara ganska långt ifrån den person de ska besöka. Dessutom kan de drabbas av felparkeringsböter, som de oftast själva får betala. Det betyder inte att de kan parkera hur eller var som helst. Vanliga regler gäller. Men under vinterhalvåret är det extra besvärligt.

Exempel på en vanlig situation. Personalen har ställt ifrån sig bilen efter en tids letande. Är hos vårdtagaren och får ett larm. Det betyder att de genast måste ta sig till den personen som larmat. Denne har kanske trillat eller behöver snabbt hjälp av annan orsak.

Då ska personalen ta sig tillbaka till bilen, för att åka till nästa vårdtagare och där leta efter en parkeringsplats. Alla kan förstå att detta inte är optimalt och tar onödig mycket tid. Därefter tillbaka till den första vårdtagaren för att eventuellt slutföra hjälpen där. Det medför en förskjutning i tidsplaneringen för alla de som senare väntar på hjälp.

Vi i arbetslivet skulle inte acceptera att den hjälp vi väntar på, kanske att komma upp ur sängen, få hjälp att klä på sig, gå på toaletten för att nämna några exempel, inte kommer som planerat. Visst kan hinder dyka upp, men det går då att meddela vårdtagaren som väntar.

Hur skulle vi hantera alla de som så väl behöver hjälp om inte dessa fantastiska människor funnes?
Vi måste se till att hemtjänstpersonal och hemsjukvården får bättre arbetsvillkor i denna fråga!
Här har kommunen ett stort ansvar. Ge all hemtjänstpersonal och hemsjukvårdare generellt parkeringstillstånd.

Margaretha Åkerberg (KD)


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin