Recept för en patientsäker vård utan undvikbara patientskador

PRESSMEDDELANDE
20101214
Kristdemokraterna
Stockholms läns landsting

En av hälso- och sjukvårds största utmaningar de kommande åren är att ständigt förbättrad patientsäkerheten så att Stockholmarna får en patientsäker vård i världsklass. För att nå det målet krävs en noll-vision för undvikbara patientskador inom vården, säger Stig Nyman, (KD) landstingsråd.

Årligen dör mellan 600 – 800 patienter en undvikbar död när de får vård i Stockholms läns landsting, vilket är helt oacceptabelt. Kristdemokraterna och Alliansen har påbörjat arbetet för att alla ska få en patientsäker vår där ingen ska drabbas av undvikbara patienskador, fortsätter Stig Nyman.

För att nå noll-visionen för undvikbara patientskador inom vården kommer SLL fortsätta att fokusera på en god och adekvat utbildning för vårdpersonalen, förbättrad läkemedelsförskrivning och ge patienten möjlighet att välja vård efter kvalitén inom patientsäkerheten, fortsätter Stig Nyman

Ersättningssystemet inom vården måste ses över så att en god kvalité inom vården lönar sig. Vårdgivare som förorsakar patientskador är i fel bransch. Så når vi en patientsäker vård i världsklass, avslutar Stig Nyman.

För mer information:
Stig Nyman
Forsknings- och äldrelandstingsråd
Telefon: 070 – 37 234 05

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Telefon: 070 – 737 41 51


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer