Recept för en patientsäker vård utan undvikbara patientskador

PRESSMEDDELANDE
20101214
Kristdemokraterna
Stockholms läns landsting

En av hälso- och sjukvårds största utmaningar de kommande åren är att ständigt förbättrad patientsäkerheten så att Stockholmarna får en patientsäker vård i världsklass. För att nå det målet krävs en noll-vision för undvikbara patientskador inom vården, säger Stig Nyman, (KD) landstingsråd.

Årligen dör mellan 600 – 800 patienter en undvikbar död när de får vård i Stockholms läns landsting, vilket är helt oacceptabelt. Kristdemokraterna och Alliansen har påbörjat arbetet för att alla ska få en patientsäker vår där ingen ska drabbas av undvikbara patienskador, fortsätter Stig Nyman.

För att nå noll-visionen för undvikbara patientskador inom vården kommer SLL fortsätta att fokusera på en god och adekvat utbildning för vårdpersonalen, förbättrad läkemedelsförskrivning och ge patienten möjlighet att välja vård efter kvalitén inom patientsäkerheten, fortsätter Stig Nyman

Ersättningssystemet inom vården måste ses över så att en god kvalité inom vården lönar sig. Vårdgivare som förorsakar patientskador är i fel bransch. Så når vi en patientsäker vård i världsklass, avslutar Stig Nyman.

För mer information:
Stig Nyman
Forsknings- och äldrelandstingsråd
Telefon: 070 – 37 234 05

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Telefon: 070 – 737 41 51


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin