Recept för en patientsäker vård utan undvikbara patientskador

PRESSMEDDELANDE
20101214
Kristdemokraterna
Stockholms läns landsting

En av hälso- och sjukvårds största utmaningar de kommande åren är att ständigt förbättrad patientsäkerheten så att Stockholmarna får en patientsäker vård i världsklass. För att nå det målet krävs en noll-vision för undvikbara patientskador inom vården, säger Stig Nyman, (KD) landstingsråd.

Årligen dör mellan 600 – 800 patienter en undvikbar död när de får vård i Stockholms läns landsting, vilket är helt oacceptabelt. Kristdemokraterna och Alliansen har påbörjat arbetet för att alla ska få en patientsäker vår där ingen ska drabbas av undvikbara patienskador, fortsätter Stig Nyman.

För att nå noll-visionen för undvikbara patientskador inom vården kommer SLL fortsätta att fokusera på en god och adekvat utbildning för vårdpersonalen, förbättrad läkemedelsförskrivning och ge patienten möjlighet att välja vård efter kvalitén inom patientsäkerheten, fortsätter Stig Nyman

Ersättningssystemet inom vården måste ses över så att en god kvalité inom vården lönar sig. Vårdgivare som förorsakar patientskador är i fel bransch. Så når vi en patientsäker vård i världsklass, avslutar Stig Nyman.

För mer information:
Stig Nyman
Forsknings- och äldrelandstingsråd
Telefon: 070 – 37 234 05

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Telefon: 070 – 737 41 51


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin