reflektioner, ett nytt redskap i patientsäkerhetsarbetet är lanserat

Nu ére klart…

Fördelningen av tjänsterum är klar hos landstingsalliansen, budgetfullmäktige på tisdag och onsdag nästa vecka, den 14-15 december kommer bl.a. att visa att väljarna gjorde klokt i att erbjuda landstingets borgerliga partier att leda landstinget ytterligare en period.

Ett nytt redskap i patientsäkerhetsarbetet är lanserat
I onsdags hade jag förmånen att få inleda ett lanseringsseminarium av patientsäkerhetsverktyget ”Modifierad Automatiserad GTT”.I december 2009 inleddes i Stockholms läns landsting (SLL) ett arbete med att utveckla ett elektroniskt stödverktyg för journalgranskning enligt GTT (Modifierad Automatiserad GTT), med syfte att identifiera och underlätta åtgärder inom områden med bristande patientsäkerhet. Stödverktyget Modifierad Automatiserad GTT har tagits fram av chefläkare och kvalitetsansvariga medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset samt IT-expertis, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf), SLL. Genom det elektroniska stödverktyget automatiseras de inledande stegen i GTT-metoden. Detta innebär att sjukhusledningen på ett effektivt sätt kan genomsöka ett slumpmässigt urval eller samtliga journaler på kliniknivå, efter områden där brister i patientsäkerheten kan föreligga. Den frigjorda arbetstiden kan användas till att åtgärda identifierade patientsäkerhetsbrister och följa upp effekter av insatta åtgärder. Under sommaren 2010 har en anpassning av det elektroniska verktyget påbörjats för användning även inom barnsjukvården. En nationell referensgrupp bestående av kompetens inom patientsäkerhetsområdet har medverkat vid framtagningen.Ett arbete har nu inletts med att införa redskapet Modifierad Automatiserad GTT vid samtliga akutsjukhus i SLL, ansvariga för avtalen med akutsjukhusen har beslutat att samtliga opererande kliniker ska genomföra slumpvis journalgranskning under 2011. Allt som kan göras för att stärka patientsäkerheten skall göras. Med den meningen inledde jag min seminarieinledning. Det är min absoluta mening – och jag delar den…

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
“What do we ask for when we seek guidance? And what are our sources of guidance? Seek out people and opportunities that expand your thinking and improve your skills. Be willing to explore and listen for new ideas and different solutions that develop your abilities to be effective and productive.”Og Mandino

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare. www.kristdemokraterna.se/stignyman


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin