reflektioner, ett nytt redskap i patientsäkerhetsarbetet är lanserat

Nu ére klart…

Fördelningen av tjänsterum är klar hos landstingsalliansen, budgetfullmäktige på tisdag och onsdag nästa vecka, den 14-15 december kommer bl.a. att visa att väljarna gjorde klokt i att erbjuda landstingets borgerliga partier att leda landstinget ytterligare en period.

Ett nytt redskap i patientsäkerhetsarbetet är lanserat
I onsdags hade jag förmånen att få inleda ett lanseringsseminarium av patientsäkerhetsverktyget ”Modifierad Automatiserad GTT”.I december 2009 inleddes i Stockholms läns landsting (SLL) ett arbete med att utveckla ett elektroniskt stödverktyg för journalgranskning enligt GTT (Modifierad Automatiserad GTT), med syfte att identifiera och underlätta åtgärder inom områden med bristande patientsäkerhet. Stödverktyget Modifierad Automatiserad GTT har tagits fram av chefläkare och kvalitetsansvariga medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset samt IT-expertis, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf), SLL. Genom det elektroniska stödverktyget automatiseras de inledande stegen i GTT-metoden. Detta innebär att sjukhusledningen på ett effektivt sätt kan genomsöka ett slumpmässigt urval eller samtliga journaler på kliniknivå, efter områden där brister i patientsäkerheten kan föreligga. Den frigjorda arbetstiden kan användas till att åtgärda identifierade patientsäkerhetsbrister och följa upp effekter av insatta åtgärder. Under sommaren 2010 har en anpassning av det elektroniska verktyget påbörjats för användning även inom barnsjukvården. En nationell referensgrupp bestående av kompetens inom patientsäkerhetsområdet har medverkat vid framtagningen.Ett arbete har nu inletts med att införa redskapet Modifierad Automatiserad GTT vid samtliga akutsjukhus i SLL, ansvariga för avtalen med akutsjukhusen har beslutat att samtliga opererande kliniker ska genomföra slumpvis journalgranskning under 2011. Allt som kan göras för att stärka patientsäkerheten skall göras. Med den meningen inledde jag min seminarieinledning. Det är min absoluta mening – och jag delar den…

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
“What do we ask for when we seek guidance? And what are our sources of guidance? Seek out people and opportunities that expand your thinking and improve your skills. Be willing to explore and listen for new ideas and different solutions that develop your abilities to be effective and productive.”Og Mandino

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare. www.kristdemokraterna.se/stignyman


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin