Reflektioner om ett nytt rehabiliteringssjukhus

2010:21

Nytt Rehabiliteringssjukhus!?
Parallellt med de pågående stora effektiviserings- och utvecklingsprojekten på våra sjukhus behöver vi planera för nödvändiga kompletteringar och vissa omprioriteringar.

Jag vill arbeta för att vi så snart som möjligt kan etablera ett nytt sjukhus med huvudsaklig inriktning på specialiserad rehabilitering. De vårdbehov jag tror kan tillgodoses bättre på så sätt skulle också leda till att akutsjukhusens resurser skulle kunna nyttjas ännu bättre. Antalet vårdplatser skulle kunna öka i en takt så att vi har omkring 400 nya vårdplatser i funktion innan nästa val.

De vårdbehov som jag identifierat som mest angelägna finns hos patienter med cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke samt hos personer med ryggmärgsskador. Akutsjukhusen har inte möjlighet att svara för hela vårdkedjan och sannolikt ska dom inte svara för det heller. Landstinget äger flera byggnader runt om i länet som med relativ lätthet skulle kunna anpassas till detta nya ändamål. Ett bra exempel är Sollentuna Sjukhus. Det finns också privat drivna enheter som kan erbjudas medverkan, t.ex. Rehab Station Stockholm.

På tal om vårdplatser
I lördags skrev chefläkaren Stefan Engqvist i Svenska Dagbladet på debattsidan Brännpunkt, att behovet av nya vårdplatser motsvarar ett nytt sjukhus. Han bedömer att Stockholms läns landsting skulle behöva ytterligare 500 vårdplatser till år 2015. Det är en initierad skribent med många års erfarenhet som tagit till orda. Jag tror att han drar korrekta slutsatser. Jag lyssnar gärna och har lyssnat och har kommit fram till att rekommendera mitt parti att inför valet i år lyfta frågan om vårdplatser och nu kan man läsa i vårt valprogram för landstinget att vi vill satsa på tillkomsten av 400 nya vårdplatser de närmaste åren. En del av dessa kommer med det nya Rehab-sjukhuset.

Stig Nyman, kristdemokrat som kandiderar för en ny period- Biträdande finanslandstingsråd, ordförande i FoUU-utskottet som fokuserar på forskning och utveckling, bereder byggandet av Nya Karolinska och arbetar med Patientsäkerhet vid Stockholms läns landsting. Ordförande i Nämnden för statligt tandvårdsstöd.
Tänkvärt citat:”The firs rule is not to lose. The second rule is not to forget the first one.”(Warren Buffet)

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!
Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se
Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.http://www.kristdemokraterna.se/stignyman
och så en blogg:http://stockholmslandsting.blogspot.com/


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin