Reflektioner om ett nytt rehabiliteringssjukhus

2010:21

Nytt Rehabiliteringssjukhus!?
Parallellt med de pågående stora effektiviserings- och utvecklingsprojekten på våra sjukhus behöver vi planera för nödvändiga kompletteringar och vissa omprioriteringar.

Jag vill arbeta för att vi så snart som möjligt kan etablera ett nytt sjukhus med huvudsaklig inriktning på specialiserad rehabilitering. De vårdbehov jag tror kan tillgodoses bättre på så sätt skulle också leda till att akutsjukhusens resurser skulle kunna nyttjas ännu bättre. Antalet vårdplatser skulle kunna öka i en takt så att vi har omkring 400 nya vårdplatser i funktion innan nästa val.

De vårdbehov som jag identifierat som mest angelägna finns hos patienter med cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke samt hos personer med ryggmärgsskador. Akutsjukhusen har inte möjlighet att svara för hela vårdkedjan och sannolikt ska dom inte svara för det heller. Landstinget äger flera byggnader runt om i länet som med relativ lätthet skulle kunna anpassas till detta nya ändamål. Ett bra exempel är Sollentuna Sjukhus. Det finns också privat drivna enheter som kan erbjudas medverkan, t.ex. Rehab Station Stockholm.

På tal om vårdplatser
I lördags skrev chefläkaren Stefan Engqvist i Svenska Dagbladet på debattsidan Brännpunkt, att behovet av nya vårdplatser motsvarar ett nytt sjukhus. Han bedömer att Stockholms läns landsting skulle behöva ytterligare 500 vårdplatser till år 2015. Det är en initierad skribent med många års erfarenhet som tagit till orda. Jag tror att han drar korrekta slutsatser. Jag lyssnar gärna och har lyssnat och har kommit fram till att rekommendera mitt parti att inför valet i år lyfta frågan om vårdplatser och nu kan man läsa i vårt valprogram för landstinget att vi vill satsa på tillkomsten av 400 nya vårdplatser de närmaste åren. En del av dessa kommer med det nya Rehab-sjukhuset.

Stig Nyman, kristdemokrat som kandiderar för en ny period- Biträdande finanslandstingsråd, ordförande i FoUU-utskottet som fokuserar på forskning och utveckling, bereder byggandet av Nya Karolinska och arbetar med Patientsäkerhet vid Stockholms läns landsting. Ordförande i Nämnden för statligt tandvårdsstöd.
Tänkvärt citat:”The firs rule is not to lose. The second rule is not to forget the first one.”(Warren Buffet)

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!
Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se
Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.http://www.kristdemokraterna.se/stignyman
och så en blogg:http://stockholmslandsting.blogspot.com/


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin