Reflektioner om ett nytt rehabiliteringssjukhus

2010:21

Nytt Rehabiliteringssjukhus!?
Parallellt med de pågående stora effektiviserings- och utvecklingsprojekten på våra sjukhus behöver vi planera för nödvändiga kompletteringar och vissa omprioriteringar.

Jag vill arbeta för att vi så snart som möjligt kan etablera ett nytt sjukhus med huvudsaklig inriktning på specialiserad rehabilitering. De vårdbehov jag tror kan tillgodoses bättre på så sätt skulle också leda till att akutsjukhusens resurser skulle kunna nyttjas ännu bättre. Antalet vårdplatser skulle kunna öka i en takt så att vi har omkring 400 nya vårdplatser i funktion innan nästa val.

De vårdbehov som jag identifierat som mest angelägna finns hos patienter med cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke samt hos personer med ryggmärgsskador. Akutsjukhusen har inte möjlighet att svara för hela vårdkedjan och sannolikt ska dom inte svara för det heller. Landstinget äger flera byggnader runt om i länet som med relativ lätthet skulle kunna anpassas till detta nya ändamål. Ett bra exempel är Sollentuna Sjukhus. Det finns också privat drivna enheter som kan erbjudas medverkan, t.ex. Rehab Station Stockholm.

På tal om vårdplatser
I lördags skrev chefläkaren Stefan Engqvist i Svenska Dagbladet på debattsidan Brännpunkt, att behovet av nya vårdplatser motsvarar ett nytt sjukhus. Han bedömer att Stockholms läns landsting skulle behöva ytterligare 500 vårdplatser till år 2015. Det är en initierad skribent med många års erfarenhet som tagit till orda. Jag tror att han drar korrekta slutsatser. Jag lyssnar gärna och har lyssnat och har kommit fram till att rekommendera mitt parti att inför valet i år lyfta frågan om vårdplatser och nu kan man läsa i vårt valprogram för landstinget att vi vill satsa på tillkomsten av 400 nya vårdplatser de närmaste åren. En del av dessa kommer med det nya Rehab-sjukhuset.

Stig Nyman, kristdemokrat som kandiderar för en ny period- Biträdande finanslandstingsråd, ordförande i FoUU-utskottet som fokuserar på forskning och utveckling, bereder byggandet av Nya Karolinska och arbetar med Patientsäkerhet vid Stockholms läns landsting. Ordförande i Nämnden för statligt tandvårdsstöd.
Tänkvärt citat:”The firs rule is not to lose. The second rule is not to forget the first one.”(Warren Buffet)

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!
Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se
Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.http://www.kristdemokraterna.se/stignyman
och så en blogg:http://stockholmslandsting.blogspot.com/


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer