Reflexioner 2008:10

2008-03-15
Reflexioner 2008:10

En märkesdag, den 18 mars 2008: Nya Karolinska – i dag togs ett steg till…
I bred enighet har landstingsstyrelsen i dag beslutat om att bygga Nya Karolinska. Den 8 april behandlas ärendet i Landstingsfullmäktige.
För lite fördjupning erbjuder jag ett par länkar, varav den första är landstingsrådsberedningens text och det andra landstingsdirektörens tjänsteutlåtande:

http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/ls080318/710-1039.pdf
http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/ls080318/tjut1039.pdf

Nu går projektet över i genomförande, påstår jag, trots att finansieringsfrågan och formen för upphandling kommer att hanteras senare. Det är både med glädje och ödmjukhet som jag vill ta mig an att leda arbetet vidare tillsammans med ledning och medarbetare för NKS.
Det är synnerligen angeläget att alla medverkande partier i vårt landsting nu anstränger sig för att bidra till goda lösningar baserade på enhälliga beslut. Det är våra chefer och medarbetare värda och det är framtidens patienter och personal värda.
Vi hanterar en angelägenhet som sträcker sig långt in i framtiden. Som det ser ut nu så kommer patienter att kunna nyttja det nya universitetssjukhuset efter sommaren 2015. Med nödvändiga anpassningar till medicinsk och medicinteknisk utveckling, så borde Nya Karolinska kunna hålla bra framemot år 2100.

Ett tänkvärt citat:
Segern har en benägenhet att gå till den som kommer igen… – håll ut!
Okänd klok tänkare


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin