Reflexioner 2008:10

2008-03-15
Reflexioner 2008:10

En märkesdag, den 18 mars 2008: Nya Karolinska – i dag togs ett steg till…
I bred enighet har landstingsstyrelsen i dag beslutat om att bygga Nya Karolinska. Den 8 april behandlas ärendet i Landstingsfullmäktige.
För lite fördjupning erbjuder jag ett par länkar, varav den första är landstingsrådsberedningens text och det andra landstingsdirektörens tjänsteutlåtande:

http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/ls080318/710-1039.pdf
http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/ls080318/tjut1039.pdf

Nu går projektet över i genomförande, påstår jag, trots att finansieringsfrågan och formen för upphandling kommer att hanteras senare. Det är både med glädje och ödmjukhet som jag vill ta mig an att leda arbetet vidare tillsammans med ledning och medarbetare för NKS.
Det är synnerligen angeläget att alla medverkande partier i vårt landsting nu anstränger sig för att bidra till goda lösningar baserade på enhälliga beslut. Det är våra chefer och medarbetare värda och det är framtidens patienter och personal värda.
Vi hanterar en angelägenhet som sträcker sig långt in i framtiden. Som det ser ut nu så kommer patienter att kunna nyttja det nya universitetssjukhuset efter sommaren 2015. Med nödvändiga anpassningar till medicinsk och medicinteknisk utveckling, så borde Nya Karolinska kunna hålla bra framemot år 2100.

Ett tänkvärt citat:
Segern har en benägenhet att gå till den som kommer igen… – håll ut!
Okänd klok tänkare


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin