Reflexioner 2008:11

2008-04-04
Reflexioner 2008:11

Ulvskogs oro för vården
I Länstidningen läste jag om Marita Ulvskogs, partisekreterare för socialdemokraterna, besök i Södertälje i lördags. Hon hade varit i USA och drömde i termer av ”take back…” För detta uttalande kan jag ha förståelse, eftersom att stiga tillbaka förefaller vara hennes framtidsscenario. Framtidens behov av vision och förnyelse har inte kännetecknat hennes parti i fråga om hälso- och sjukvård. Hon befarade att Sverige börjar närma sig vårdsystemet i USA i och med förslaget, som inte är något förslag, om att privatisera Södertälje sjukhus.
Om den socialdemokratiska partiledningen visade hälften så stort intresse att arbeta med förnyelse och utveckling i de landsting de innehar majoritet, och innehaft majoritet i decennier, så skulle mycket kunna vara vunnet för befolkning och patienter i berörda regioner. Utvecklingen av hälso- och sjukvården kan vara en ädel politisk tävlan, om vi anstränger oss om att vara seriösa och långsiktiga i både debatten och reformerna. Fria fantasier och skrämselpropaganda hör inte hemma i en seriös debatt.

Jag har mött Rune Larsson…
Även i år hade jag den stora förmånen, som representant för Stockholms läns landsting, att få delta i öppningen av AT-stämman på Norra Latin i Stockholm. AT-stämman firar 10-årsjubi-leum, grattis och god fortsättning!
Årets inledningsföreläsare var Rune Larsson, ultradistanslöpare, äventyrare och föredragshållare. Många föredrag har jag tagit del av, det här gick långt utöver mycket annat. Hans ämne var ”konsten att orka.” Från detta har vi mycket att lära, vi som valt politiken som inriktning och livsuppgift. För att bli en framgångsrik politiker måste man orka hålla ut, ha distans till det man håller på med, hålla sig med kunskap om förutsättningarna, både de egna och omgivningens. Kanske behöver vi vara mer av äventyrare och utmanare också. Jag vill veta mer om Rune och hans många mycket spännande och inspirerande framgångar. Hans hemsida, som jag rekommenderar, kan vara en av utgångspunkterna: http://www.loparlarsson.se/

Historisk tisdag
På tisdag, den 8 april, fattar landstingsfullmäktige beslut om att bygga Nya Karolinska. Det vill jag beteckna som ett historiskt beslut. Jag räknar med att den breda politiska uppslutning i landstingsstyrelsen skall prägla också fullmäktigebeslutet. Fortsättningen är en stor och mycket spännande utmaning för alla involverade.

Ett tänkvärt citat – en kopia av förra veckans…:
Segern har en benägenhet att gå till den som kommer igen… – håll ut!
Okänd tänkare


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer