Reflexioner 2008:14

2008-04-16
Reflexioner 2008:14

Vita eller röda lögner…?!
Det spekuleras rätt mycket om vad landstingsalliansen tänker hitta på med sjukvården i Salem-Nykvarn-Södertälje. Vårdgalleria med privata vinstintressen ska det bli, påstår framträdande socialdemokrater. Lika sanningsbefriat som att herrskapet Reinfeldt skulle umgås med planer att göra Nya Karolinska till en vårdgalleria, också den med suspekta privata vinstintressen. Jag undrar om inte verkligheten räcker som utgångspunkt för Mona Sahlin, Tomas Östros och Ingela Nylund-Watz. För de framstående socialdemokraterna i landstinget skall förbättringar och utveckling komma ur att göra allt som förr.
Den enda ljusglimt jag kan se från oppositionshåll här i landstinget är att det ser ut som vi kan ta ytterligare några viktiga steg i tillkomsten av Nya Karolinska i bred politisk enighet. Min förhoppning är att denna ljusglimt skall bli solklar innan sommaren i år.

Kortare väntetider
Landstingsfullmäktige i tisdags beslutade om extra satsningar på att minska väntetiderna i vården med 175 miljoner kronor. Syftet är att stärka vårdgarantin. Det kommer att gynna patienter som väntar för länge.
I debatten visades att allt flera vårdinrättningar nu rapporterar sina väntetider till landstinget. Detta tog oppositionen som tecken på att vårdköerna växer okontrollerat. Jag tycker att det borde vara möjligt även för erfarna vänsterorienterade politiker att hitta rätt på den redovisade kartan över behovsläget, som nu är bättre redovisat och kan bli ännu bättre. Sedan kan det vara klarläggande om man förmår skilja på matematik och politik. Om man inte har någon egen politik får man göra nåt av andras…

Nya tider
Jag har inte provat än, men nästa gång jag köper biljett ska jag begära pensionärsvarianten…

Ett tänkvärt citat:
”De sjuka skola iakttaga ett stillsamt och anständigt uppförande, bemöta såväl sjukhusets personal som varandra med hövlighet samt ställa sig till noggrann efterrättelse de föreskrifter, vilka dem för hälsans återvinnande eller ordningens upprätthållande meddelas.”
Patientinformation frön Södersjukhusets första år


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin