Reflexioner 2008:14

2008-04-16
Reflexioner 2008:14

Vita eller röda lögner…?!
Det spekuleras rätt mycket om vad landstingsalliansen tänker hitta på med sjukvården i Salem-Nykvarn-Södertälje. Vårdgalleria med privata vinstintressen ska det bli, påstår framträdande socialdemokrater. Lika sanningsbefriat som att herrskapet Reinfeldt skulle umgås med planer att göra Nya Karolinska till en vårdgalleria, också den med suspekta privata vinstintressen. Jag undrar om inte verkligheten räcker som utgångspunkt för Mona Sahlin, Tomas Östros och Ingela Nylund-Watz. För de framstående socialdemokraterna i landstinget skall förbättringar och utveckling komma ur att göra allt som förr.
Den enda ljusglimt jag kan se från oppositionshåll här i landstinget är att det ser ut som vi kan ta ytterligare några viktiga steg i tillkomsten av Nya Karolinska i bred politisk enighet. Min förhoppning är att denna ljusglimt skall bli solklar innan sommaren i år.

Kortare väntetider
Landstingsfullmäktige i tisdags beslutade om extra satsningar på att minska väntetiderna i vården med 175 miljoner kronor. Syftet är att stärka vårdgarantin. Det kommer att gynna patienter som väntar för länge.
I debatten visades att allt flera vårdinrättningar nu rapporterar sina väntetider till landstinget. Detta tog oppositionen som tecken på att vårdköerna växer okontrollerat. Jag tycker att det borde vara möjligt även för erfarna vänsterorienterade politiker att hitta rätt på den redovisade kartan över behovsläget, som nu är bättre redovisat och kan bli ännu bättre. Sedan kan det vara klarläggande om man förmår skilja på matematik och politik. Om man inte har någon egen politik får man göra nåt av andras…

Nya tider
Jag har inte provat än, men nästa gång jag köper biljett ska jag begära pensionärsvarianten…

Ett tänkvärt citat:
”De sjuka skola iakttaga ett stillsamt och anständigt uppförande, bemöta såväl sjukhusets personal som varandra med hövlighet samt ställa sig till noggrann efterrättelse de föreskrifter, vilka dem för hälsans återvinnande eller ordningens upprätthållande meddelas.”
Patientinformation frön Södersjukhusets första år


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin