Reflexioner 2008:14

2008-04-16
Reflexioner 2008:14

Vita eller röda lögner…?!
Det spekuleras rätt mycket om vad landstingsalliansen tänker hitta på med sjukvården i Salem-Nykvarn-Södertälje. Vårdgalleria med privata vinstintressen ska det bli, påstår framträdande socialdemokrater. Lika sanningsbefriat som att herrskapet Reinfeldt skulle umgås med planer att göra Nya Karolinska till en vårdgalleria, också den med suspekta privata vinstintressen. Jag undrar om inte verkligheten räcker som utgångspunkt för Mona Sahlin, Tomas Östros och Ingela Nylund-Watz. För de framstående socialdemokraterna i landstinget skall förbättringar och utveckling komma ur att göra allt som förr.
Den enda ljusglimt jag kan se från oppositionshåll här i landstinget är att det ser ut som vi kan ta ytterligare några viktiga steg i tillkomsten av Nya Karolinska i bred politisk enighet. Min förhoppning är att denna ljusglimt skall bli solklar innan sommaren i år.

Kortare väntetider
Landstingsfullmäktige i tisdags beslutade om extra satsningar på att minska väntetiderna i vården med 175 miljoner kronor. Syftet är att stärka vårdgarantin. Det kommer att gynna patienter som väntar för länge.
I debatten visades att allt flera vårdinrättningar nu rapporterar sina väntetider till landstinget. Detta tog oppositionen som tecken på att vårdköerna växer okontrollerat. Jag tycker att det borde vara möjligt även för erfarna vänsterorienterade politiker att hitta rätt på den redovisade kartan över behovsläget, som nu är bättre redovisat och kan bli ännu bättre. Sedan kan det vara klarläggande om man förmår skilja på matematik och politik. Om man inte har någon egen politik får man göra nåt av andras…

Nya tider
Jag har inte provat än, men nästa gång jag köper biljett ska jag begära pensionärsvarianten…

Ett tänkvärt citat:
”De sjuka skola iakttaga ett stillsamt och anständigt uppförande, bemöta såväl sjukhusets personal som varandra med hövlighet samt ställa sig till noggrann efterrättelse de föreskrifter, vilka dem för hälsans återvinnande eller ordningens upprätthållande meddelas.”
Patientinformation frön Södersjukhusets första år


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer