Reflexioner 2008:15

2008-04-22
Reflexioner 2008:15

Nya Karolinska Solna och finansieringen
Idag har landstingets politiska majoritet av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet publicerat sitt förslag att föreslå en s.k. Funktionsupphandling i Offentlig Privat Samverkan, OPS, för byggandet och etableringen av Nya Karolinska Solna.

Det hade ur flera aspekter varit en stor fördel och en styrka för projektet om en bred politisk enighet hade kunnat uppnås i frågan om finansiering och form för upphandling.

Det har under en tid varit ingående samtal i landstingets olika partier och överläggningar över blockgränsen. Dessa överläggningar har visat prov på öppenhet och intresse att söka finna en politiskt bred lösning. När vi nu sammanfattat inför beslut i Landstingsstyrelsen nästa vecka och i Landstingsfullmäktige den 10 juni, så kan vi konstatera, att politisk bredd eller enighet inte varit möjlig att uppnå.

Från oppositionen fanns inte tillräcklig öppenhet för något annat alternativ än att säga nej till det vi betecknat som OPS-lösningen. För majoriteten fanns inte öppenhet att söka någon form av kompromiss om det vi i ärendet betecknat som ”samverkansentreprenad”. I vanlig demokratisk ordning, föregånget av ingående breda samtal, har majoriteten nu valt ett alternativ som majoritetens partier är överens om vara den bästa. Frågan nu blir om oppositionen kan acceptera att en politisk majoritet har en viss handlingsfrihet.

Med den valda formen för finansiering och upphandling blir de viktigaste fördelarna en i förväg bestämd omfattning av investeringen, kvaliteten i funktion och tillförlitligheten i byggtid och färdigställande. Detta har varit några av motiven för ställningstagandet i landstingsmajoritetens beslut i frågan.

Med en OPS finns det starka incitament för konsortiet som får uppdraget att hålla överenskommen tid och kvalitet för att så snabbt som möjligt få ersättning för levererad tjänst i form av tillgänglighet till fastighet och därtill kopplade servicetjänster. För landstinget innebär detta, att drivkrafterna för hyra och servicetjänster är känd för en lång tid. Tidsfaktorn är viktig eftersom nuvarande Karolinska i Solna, i ett 40-tal olika byggnader, är i dåligt skick. Färdigställandet av NKS är av stor betydelse för att undvika onödiga, akuta renoveringsåtgärder av befintliga lokaler.

Genomförandet av en OPS sker endast om förväntad konkurrens kan uppnås i den kommande upphandlingen. Detta innebär, att en OPS-entreprenad inte kommer att genomföras till vilket pris som helst.

En fråga jag mött några gånger under den tid vi diskuterat alternativen för finansiering och upphandlingsform är den här: Blir det dyrare med OPS? Och mitt svar är: Nej. OPS har använts vid hundratals sjukhusbyggen och infrastrukturbyggen runtom i Europa under ett antal år. Den samlade erfarenheten är att det leder till lägre byggkostnader. Framförallt har OPS visat sig mer effektivt när det gäller att hålla budget och hålla tidsplanering. Traditionella byggen blir som regel betydligt dyrare än budget.

När jag idag läser oppositionspartiernas pressmeddelande om att riva upp beslutet om de finner nästa val, så gör jag följande reflexion: Deras utspel visar att de i opposition inte är beredda att visa normal demokratisk hänsyn till väl underbyggda, ansvarsfulla och demokratiskt grundade beslut, utan att man istället väljer konfrontationslinjen, vilket är mycket olyckligt. En annan reflexion är att de under sin regeringsperiod efter valet 2002 inte ens gjorde försök till överläggning med dåvarande opposition inför de stora och långtgående beslut som man då genomdrev. Ett exempel var sammanslagningen av Karolinska och Huddinge.

Ett tänkvärt citat:
”Att lyssna uppmärksamt och verkligen ta in vad andra menar innebär att man riskerar att förändras av det man hör.”
Juanita Brown


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin