Reflexioner 2008:21

2008-08-21
Reflexioner 2008:21

Upphandlingen av Nya Karolinska fick en tidplan idag
Idag har landstingsstyrelsens FoUU-utskott beslutat om en genomförande- och tidplan för arbetet med OPS-upphandlingen för Nya Karolinska. Samtalet inför beslutet var bra, gav vägledning och reste många intressanta frågor, varav de flesta kunde besvaras på ett uttömmande sätt. Andra frågor får vi återkomma till. Nu, om någonsin, är det på riktigt.
Som jag noterade i förra veckans reflexioner skall sjukhuset byggas under åren 2011-2014, fram till början av 2011 fortgår planering och upphandling. Vi räknar med att utse vinnande OPS-konsortium till årsskiftet 2009-2010. Innan jul år 2015, planerar vi för öppnande och inflyttningsåret kommer att behövas för utrustning, tester etc.

Sjukvården i Södertälje
Den rödgröna oppositionen i Stockholms läns landsting anser att sjukvården vid Södertälje sjukhus är hotad. Detta, skriver Dagens Medicin, skulle bero på att alliansledningen i landstinget sagt nej till en framställan från sjukhuset på 20 extra miljoner. … ska dom säga, som hade långtgående planer på att lägga ner sjukhuset tillsammans med Norrtälje sjukhus för så där 5 år sedan. Då valde jag och min partigrupp att gå emot nedläggningsplanerna och vi ställde oss bakom ett ganska tufft besparingsprogram på omkring 50 miljoner för Södertälje sjukhus. Det blev senare landstingets beslut och akutsjukhuset är kvar och skall vara kvar och kommer att utvecklas.
Som framgått av lokala och andra medier, så pågår samtal om etablering av ett samarbete mellan sjukhuset och ett privatägt vårdföretag, Global Health Partner, som inriktar sig på vård av personer med överviktsproblem. Det är nog bara ett majoritetsskifte som skulle hindra den utvecklingen. Här kan vi ha en vision om ett kvalificerat centrum för vård, forskning och utveckling kring ett växande problem (…om uttrycket tillåts)

Vårdcentral som riktar sig till invandrare
– Vi kan nå de invandrarkvinnor som i dag inte vill komma till sjukvården, säger läkaren Adam Halimonson, som har sett goda möjligheter att möta invandrares särskilda behov i vården. Planerna möts direkt av hård kritik, framför allt från socialdemokraternas kvinnoförbunds ordförande.
Inom ramen för det tillgänglighetsstärkande Vårdval Stockholm finns åtminstone två vårdcentraler som uttryckt intresse för att starta verksamhet med inriktning mot vissa etniska eller religiösa grupper av människor.
Nalin Pekgul, ordförande i socialdemokraternas kvinnoförbund, reagerar och är mycket kritisk till tanken på etniska vårdcentraler och tror att de kan bidra till en segregation av vården. Jag påstår att hon har helt fel.
Nalin Pekgul spekulerar i hur det skulle vara om Livets Ord öppnar vårdcentral och tramsar vidare i traditionell utvecklingsfientlig stil. Har hon inte fattat att det är patienterna som väljer och att dom ska ha den friheten och möjligheten och att det är och bör vara en vägledande princip för 2000-talets sjukvårdshuvudmän.

Tandvårdsreformen på plats…
På försommaren antog jag regeringens uppdrag att vara ordförande i ”Nämnden för statligt tandvårdsstöd”. Nu har jag och styrelsen tillträtt och börjar vårt arbete. Det kommer att bli mycket spännande. Den slutsatsen drar jag efter de möten jag haft med hittills utsedda ledamöter och de medarbetare som skall arbeta med reformen. Det sker med bas hos nuvarande Läkemedelsförmånsnämnden, som snart byter namn till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
Det har hunnit bli några intressanta samtal från patienter och tandläkare. Frågorna och undringarna är många i början. Från patienterna handlar frågorna om prissättningen och varför inte munhålans alla tänder och behandlingar ingår. Från tandläkarna handlar det mest om oron för ökande byråkrati och administrativa bördor. Reformen är knappt två månader gammal, så jag drar inga slutsatser ännu.

Ett tänkvärt citat:
”Många som yttrar sig har ingen egen mening, bara motsatsen till andras.”
Olle Holmberg


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin