Reflexioner 2008:23

2008-09-04
Reflexioner 2008:23

”Är det att arbeta…?”
Är det att arbeta när du är på konferens? Av ganska naturliga skäl har jag fått frågan på sistone eftersom konferensmedverkan och dito deltagande har kommit att prägla den senaste och den närmast följande tiden. Jag vill ju gärna tro det, att det är i varje fall en del av mitt arbete.
Den här veckan inleddes med att landstingsrådsberedningen möttes för att samtala och planera för andra halvan av mandatperioden. Strax efter det en s.k. work-shop på Karolinska Institutet om innovationer och idag och i morgon deltar jag i IHE-Forum i Lund. Nästa vecka besöker FoUU-utskottet Oslo för en rad seminarier i syfte att söka vägledning i det fortsatta arbetet med Nya Karolinska. Veckan därpå genomförs den fjärde nationella Patientsäkerhetskonferensen i Stockholm.
Konferenser ger kunskap och inspiration, erbjuder tillfällen till spännande möten och tid för samtal och egna reflexioner.

Offentlig privat samverkan
Det svenska uttrycket för Public Privare Partnership har blivit Offentlig Privat Samverkan. Och det är, som bekant, den finansieringsmodell vi valt för Nya Karolinska. Men vi behöver mer av offentlig privat samverkan för att kunna möta hälso- och sjukvårdens utmaningar i den nära framtiden och för åren som kommer.
Jag vill öppna för en dialog med läkemedelsindustrin, med den medicinsk tekniska industrin, med universitet och högskolor och privata vårdgivare i syfte att söka former och möjligheter för s.k. joint ventures.
Nya Karolinska är tidernas utmaning – nytt universitetssjukhus med framtidsfokus och ett formulerat uppdrag i allt väsentligt. Det ska tillkomma nya byggnader för bl.a. operation och moderniserad akutsjukvård vid Huddinge, Danderyd och Södersjukhuset. I Södertälje behöver operationsavdelningen förnyas. Allt detta erbjuder möjligheter och utmanar på ett sätt som vi knappast sett motsvarigheter till tidigare.

Så klokt…
Jag har fått en del positiva reaktioner på temat, ”så klokt…” på förra veckans reflexioner om en trätofri period fram till nästa höst. Reaktionerna kommer främst från medarbetare i vården och andra som jag skickar mina reflexioner till. Inga reaktioner från politiker, dock…

Ett tänkvärt citat:
”Det är inte innovationerna jag är emot, det är förändringarna…”
Avlyssnat


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin