Reflexioner 2008:23

2008-09-04
Reflexioner 2008:23

”Är det att arbeta…?”
Är det att arbeta när du är på konferens? Av ganska naturliga skäl har jag fått frågan på sistone eftersom konferensmedverkan och dito deltagande har kommit att prägla den senaste och den närmast följande tiden. Jag vill ju gärna tro det, att det är i varje fall en del av mitt arbete.
Den här veckan inleddes med att landstingsrådsberedningen möttes för att samtala och planera för andra halvan av mandatperioden. Strax efter det en s.k. work-shop på Karolinska Institutet om innovationer och idag och i morgon deltar jag i IHE-Forum i Lund. Nästa vecka besöker FoUU-utskottet Oslo för en rad seminarier i syfte att söka vägledning i det fortsatta arbetet med Nya Karolinska. Veckan därpå genomförs den fjärde nationella Patientsäkerhetskonferensen i Stockholm.
Konferenser ger kunskap och inspiration, erbjuder tillfällen till spännande möten och tid för samtal och egna reflexioner.

Offentlig privat samverkan
Det svenska uttrycket för Public Privare Partnership har blivit Offentlig Privat Samverkan. Och det är, som bekant, den finansieringsmodell vi valt för Nya Karolinska. Men vi behöver mer av offentlig privat samverkan för att kunna möta hälso- och sjukvårdens utmaningar i den nära framtiden och för åren som kommer.
Jag vill öppna för en dialog med läkemedelsindustrin, med den medicinsk tekniska industrin, med universitet och högskolor och privata vårdgivare i syfte att söka former och möjligheter för s.k. joint ventures.
Nya Karolinska är tidernas utmaning – nytt universitetssjukhus med framtidsfokus och ett formulerat uppdrag i allt väsentligt. Det ska tillkomma nya byggnader för bl.a. operation och moderniserad akutsjukvård vid Huddinge, Danderyd och Södersjukhuset. I Södertälje behöver operationsavdelningen förnyas. Allt detta erbjuder möjligheter och utmanar på ett sätt som vi knappast sett motsvarigheter till tidigare.

Så klokt…
Jag har fått en del positiva reaktioner på temat, ”så klokt…” på förra veckans reflexioner om en trätofri period fram till nästa höst. Reaktionerna kommer främst från medarbetare i vården och andra som jag skickar mina reflexioner till. Inga reaktioner från politiker, dock…

Ett tänkvärt citat:
”Det är inte innovationerna jag är emot, det är förändringarna…”
Avlyssnat


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin