Reflexioner 2008:27

2008-10-17
Reflexioner 2008:27

Så fel det kan bli
Häromdagen demonstrerar socialdemokraterna i landstinget vid stora trappan vid landstingshuset. Radio Stockholm uppmärksammade evenemanget och där sades bl.a. – En mycket lång vid limousine, som dagen till ära förklätts till ambulans, får illustrera budskapet ”längre vårdköer för den som inte kan betala”. I en intervju i radioinslaget säger gruppledaren Ingela Nylund-Watz följande: ”Man (=alliansen) har prioriterat att sänka skatterna och införa ett orättfärdigt vårdvalssystem och naturligtvis också svikit vallöften om köfri sjukvård.”
Kort och koncist, traditionellt och förenklat.
En sak vi aldrig får höra från Ingela är att aldrig tidigare har landstinget haft så gott grepp om väntetiderna och aldrig tidigare har vårdgivarna rapporterat så tydligt om väntetider som nu. Då kan det se ut som köerna växer. Alliansens vallöften om köfri vård hade varit enklare att uppfylla om vi fortsatt med den bristfälliga rapportering som gällde under Ingelas ledarskap förra mandatperioden. Det skulle ha varit manipulation med siffror, och det hjälper inte människor som väntar på vård.
Och vad är så orättfärdigt med vårdvalssystemet? Det har sina brister, visst, med bristerna försöker vi rätta till efter hand. Men det är ett ofrånkomligt faktum, att tillgängligheten har ökat väsentligt. Uppemot 20 nya vårdcentraler har etablerats, en listningsandel av befolkningen på omkring 95 procent är det högsta i landet. Ökad tillgänglighet i primärvården ger fler remisser till sjukhus och specialister. Det är ett faktum man måste konstatera i den seriösa debatten om väntetider. Ökad tillgänglighet ökar arbetsbördan för primärvårdens medarbetare. Detta kan ge utslag i ökade väntetider. Jag ber inte om ursäkt för alliansens politik, jag vill vara med och genomföra den. Under andra halvan av mandatperioden kommer patienterna att kunna se goda resultat av en förnuftig politik.
I samma radiointervju hann Ingela Nylund-Watz lova högre skatt och ”stora omfördelningar om hon vinner valet 2010.
I KG Bergströms ”Rakt på” i SVT i tisdags lyfte partiledare Mona Sahlin fram framgångsexemplet Kalmar läns landsting. Det hon konsekvent förtiger är, att lyftet för kalmarlandstinget skedde under en alliansperiod efter 2002 års val med en kristdemokrat i ordföranderollen. Varför har så många politikiska ledare så svårt för sanning och konsekvens?

Samling för hälso- och sjukvård
För första gången samlar alliansen idag ihop beslutsfattare från hela landet till riksdagshuset för att diskutera viktiga och aktuella hälso- och sjukvårdspolitiska frågor.
På heldagskonferensen idag samlar alliansen 170 ledande sjukvårdspolitiker. Socialdepartementets ledning möter alliansens ledare i riksdagens socialutskott, SKL:s sjukvårdsdelegation och gruppledningar från landets samtliga landsting och regioner.
– Alliansen vill sätta patienten i centrum. Högre patientsäkerhet, mer inflytande och valmöjligheter för den enskilde och kortare köer är några av de saker som står på agendan. Vården innebär stora och spännande utmaningar. Vi måste bli bättre på att se den enskilde patienten och låta dennes behov avgöra hur vi organiserar vården, lyder en kommentar Göran Hägglund, kristdemokraternas partiledare, socialminister och värd för dagen. Det är därför naturligt att alliansen nu samlas kring en gemensam agenda och visar ledarskap i för patienten avgörande frågor. I dessa frågor finns inget alternativ, som jag ser det. Det ser utomordentligt tunt ut i den mer eller mindre rödgröna röra, som eventuellt kommer att samla sig till ett regeringsalternativ.

Ett tänkvärt citat:
”Den som vill göra verklighet av sina drömmar måste vara vaken”
Michael Pfleger


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin