Reflexioner 2008:29

2008-10-31
Reflexioner 2008:29

Så bra det blev – Grattis Endokrinologen!
I tisdags hade jag förmånen att få inleda och sedan delta i ett 50-årsfirande med Endokrinologiska kliniken på Karolinska i Solna. En visionär satsning med Rolf Luft i en mångårig nyckelroll och en donation från en Wallenbergstiftelse har gett resultat med världseko. Donationen var på en miljon svenska kronor, och året det begav sig var 1958. I Kunskapens Bok, ett uppslagsverka jag fick av min pappa när jag började realskolan 1956, har ett kapitel om sockersjuka och insulinets avgörande. Jämför jag det med vad jag läste där som finns att tillgå idag, 50 år senare, så har utvecklingen varit fantastisk. Gratulationen går till kliniken, men kanske framför allt till alla de personer som fått hjälp till liv och livskvalitet genom vård och forskning. God fortsättning!

Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor – inte bara ett slagord
”Med fokus på medicinsk teknik” som underrubrik genomförde Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa, CTMH, ett symposium i går eftermiddag. Imponerade stort deltagarantal med stor bredd. Förutom CTMH:s föreståndare Bertil Guve fick vi bl.a. ta del av erfarenheter, idéer och förslag från landshövdingen, rektorerna för KI och KTH, Capios VD Gunnar Nemeth och Carl Bennet, huvudägare och ordförande i Getinge AB. En bland flera intressanta iakttagelser jag gjorde var att vi var så rörande överens om betydelsen av forskning och utveckling, att stockholmsregionen bör kunna vara ett utvecklingscentrum, att vi måste arbeta mer långsiktigt och i samverkan.
I mitt inlägg fick jag tillfälle att lyfta fram behovet av och förslaget att formalisera ett åtagande genom ett flerårsavtal med i princip fyra parter, nämligen landstingen, staten, industrin (läkemedel och medicinsk teknik) och akademin. Syftet är att ge stöd och inspiration för utveckling av den framtida kliniska forskningen. Det jag ser framför mig är att avtal mellan de sex universitetssjukhuslandstingen, regeringen med Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet, Läkemedelsindustriföreningen och Swedish MedTech. Och det skall handla om ett åtagande som har ett tioårsperspektiv.
Tänk om vi kunde få se ett kapitel i slutbetänkande i utredningen om den framtida kliniska forskning och som kommer i mars nästa år. Och så kanske ”Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen” ordnar så att det blir ett seminarium under Almedalsveckan sommaren 2009. Det kunde vara ett sätt att bredda det angelägna samtalet om former och innehåll för bästa tänkbara förutsättningar för framtidens kliniska forskning.

Ett tänkvärt citat:
”En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.”
Jan Carlzon


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer