Reflexioner 2008:29

2008-10-31
Reflexioner 2008:29

Så bra det blev – Grattis Endokrinologen!
I tisdags hade jag förmånen att få inleda och sedan delta i ett 50-årsfirande med Endokrinologiska kliniken på Karolinska i Solna. En visionär satsning med Rolf Luft i en mångårig nyckelroll och en donation från en Wallenbergstiftelse har gett resultat med världseko. Donationen var på en miljon svenska kronor, och året det begav sig var 1958. I Kunskapens Bok, ett uppslagsverka jag fick av min pappa när jag började realskolan 1956, har ett kapitel om sockersjuka och insulinets avgörande. Jämför jag det med vad jag läste där som finns att tillgå idag, 50 år senare, så har utvecklingen varit fantastisk. Gratulationen går till kliniken, men kanske framför allt till alla de personer som fått hjälp till liv och livskvalitet genom vård och forskning. God fortsättning!

Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor – inte bara ett slagord
”Med fokus på medicinsk teknik” som underrubrik genomförde Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa, CTMH, ett symposium i går eftermiddag. Imponerade stort deltagarantal med stor bredd. Förutom CTMH:s föreståndare Bertil Guve fick vi bl.a. ta del av erfarenheter, idéer och förslag från landshövdingen, rektorerna för KI och KTH, Capios VD Gunnar Nemeth och Carl Bennet, huvudägare och ordförande i Getinge AB. En bland flera intressanta iakttagelser jag gjorde var att vi var så rörande överens om betydelsen av forskning och utveckling, att stockholmsregionen bör kunna vara ett utvecklingscentrum, att vi måste arbeta mer långsiktigt och i samverkan.
I mitt inlägg fick jag tillfälle att lyfta fram behovet av och förslaget att formalisera ett åtagande genom ett flerårsavtal med i princip fyra parter, nämligen landstingen, staten, industrin (läkemedel och medicinsk teknik) och akademin. Syftet är att ge stöd och inspiration för utveckling av den framtida kliniska forskningen. Det jag ser framför mig är att avtal mellan de sex universitetssjukhuslandstingen, regeringen med Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet, Läkemedelsindustriföreningen och Swedish MedTech. Och det skall handla om ett åtagande som har ett tioårsperspektiv.
Tänk om vi kunde få se ett kapitel i slutbetänkande i utredningen om den framtida kliniska forskning och som kommer i mars nästa år. Och så kanske ”Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen” ordnar så att det blir ett seminarium under Almedalsveckan sommaren 2009. Det kunde vara ett sätt att bredda det angelägna samtalet om former och innehåll för bästa tänkbara förutsättningar för framtidens kliniska forskning.

Ett tänkvärt citat:
”En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.”
Jan Carlzon


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin