Reflexioner 2008:29

2008-10-31
Reflexioner 2008:29

Så bra det blev – Grattis Endokrinologen!
I tisdags hade jag förmånen att få inleda och sedan delta i ett 50-årsfirande med Endokrinologiska kliniken på Karolinska i Solna. En visionär satsning med Rolf Luft i en mångårig nyckelroll och en donation från en Wallenbergstiftelse har gett resultat med världseko. Donationen var på en miljon svenska kronor, och året det begav sig var 1958. I Kunskapens Bok, ett uppslagsverka jag fick av min pappa när jag började realskolan 1956, har ett kapitel om sockersjuka och insulinets avgörande. Jämför jag det med vad jag läste där som finns att tillgå idag, 50 år senare, så har utvecklingen varit fantastisk. Gratulationen går till kliniken, men kanske framför allt till alla de personer som fått hjälp till liv och livskvalitet genom vård och forskning. God fortsättning!

Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor – inte bara ett slagord
”Med fokus på medicinsk teknik” som underrubrik genomförde Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa, CTMH, ett symposium i går eftermiddag. Imponerade stort deltagarantal med stor bredd. Förutom CTMH:s föreståndare Bertil Guve fick vi bl.a. ta del av erfarenheter, idéer och förslag från landshövdingen, rektorerna för KI och KTH, Capios VD Gunnar Nemeth och Carl Bennet, huvudägare och ordförande i Getinge AB. En bland flera intressanta iakttagelser jag gjorde var att vi var så rörande överens om betydelsen av forskning och utveckling, att stockholmsregionen bör kunna vara ett utvecklingscentrum, att vi måste arbeta mer långsiktigt och i samverkan.
I mitt inlägg fick jag tillfälle att lyfta fram behovet av och förslaget att formalisera ett åtagande genom ett flerårsavtal med i princip fyra parter, nämligen landstingen, staten, industrin (läkemedel och medicinsk teknik) och akademin. Syftet är att ge stöd och inspiration för utveckling av den framtida kliniska forskningen. Det jag ser framför mig är att avtal mellan de sex universitetssjukhuslandstingen, regeringen med Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet, Läkemedelsindustriföreningen och Swedish MedTech. Och det skall handla om ett åtagande som har ett tioårsperspektiv.
Tänk om vi kunde få se ett kapitel i slutbetänkande i utredningen om den framtida kliniska forskning och som kommer i mars nästa år. Och så kanske ”Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen” ordnar så att det blir ett seminarium under Almedalsveckan sommaren 2009. Det kunde vara ett sätt att bredda det angelägna samtalet om former och innehåll för bästa tänkbara förutsättningar för framtidens kliniska forskning.

Ett tänkvärt citat:
”En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.”
Jan Carlzon


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin