Reflexioner 2008:6

2008-02-22
Reflexioner 2008:6

Sju av tio södertäljebor (s)äger nej… eller ”som man ropar får man svar.
Socialdemokraterna i Södertälje har beställt en enkät som ställer frågan om Södertälje sjukhus bör privatiseras eller inte. Som man ropar får man svar… Om jag minns rätt så tog socialdemokraterna i Södertälje inget initiativ till enkät eller för den delen folkomröstning när partivännerna i den dåvarande s-ledda landstingsmajoriteten vill lägga ner sjukhuset som akutsjukhus. Annars hade väl frågan: Tycker du att Södertälje sjukhus skall läggas ner som akutsjukhus, JA eller NEJ, varit mycket passande.

Vad har Singapore att göra med vården i Södertälje?
Nu är sjukhuset räddat med hjälp av lokal opinion och dåvarande borgerliga opposition i landstinget. Nu regeras landstinget av en alliansmajoritet, som bl.a. låtit ett konsultföretag ”utreda” förutsättningar för entreprenaddrift av sjukvården i Södertälje, Nykvarn och Salem. Konsultrapporten var definitivt inte av den kvalitet man rimligen bör ställa och ger, enligt min mening, ingen som helst vägledning för att förbättra och utveckla vården för dem som bor i området.
Konsultrapporten har dock lett till en omfattande debatt i Länstidningen. Debatten präglas av ett och annat sakligt inlägg, men från politiskt håll mer präglad av spekulationer. Bland spekulationerna finns risk för inflytande både från Singapores regering och USA. När sakliga argument tryter, höjer man rösten. Samtidigt som många socialdemokrater agerar mot entreprenader i vården, så säger flera av partiets mera framstående politiker att man ingenting har emot entreprenörer i vården, när frågan om förnyelse av partiets vårdpolitik förs på tal.

Vem leder privatiseringsligan…? Jag har ett svar
Inget av landstingets nuvarande landstingsråd har medverkat till flera och mer omfattande ”privatisering” av hälso- och sjukvård än jag har gjort. Mer än hälften av primärvården drivs numera privat, stora delar av geriatriken drivs privat och ett akutsjukhus, Capio St. Görans sjukhus, drivs privat. Detta efter tre valperioder i majoritet sedan valet 1991.
På goda grunder påstår jag att dessa s.k. privatiseringar lett till en mycket positiv utveckling för hälso- och sjukvården i vårt landsting. Mest har det gagnat patienterna, men också finansiärerna, länets skattebetalare. Övertoner är inte min melodi. Alla gagnas av ett sansat samtal.

Bra med goda initiativ
Att några av vårdens väl etablerade aktörer ger landstingsledningen intressanta förslag till utveckling och förbättring av vården är jättebra. Att medarbetare, nu landstingsanställda, ger landstingsledningen intressanta förslag till utveckling är också jättebra. Det finns en idérikedom och initiativkraft hos många av vårdens medarbetare, som måste kunna tas tillvara i syfte att utveckla och förnya. Status quo och nostalgi har aldrig lett till utveckling och förbättring.

Ett rubrikcitat:
”Säll är den som har till rättesnöre, att man bör tänka efter före.”
Tage Danielsson


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin