Reflexioner 2008:7

2008-02-28
Reflexioner 2008:7

Blir sjukvården bättre med vårdval?
När gratistidningen Punkt.SE:s läsare fick frågan den här veckan om sjukvården blir bättre med vårdval med anledning av att fyra enhetschefer slutat i protest mot vårdvalet, så svarade 23 procent JA. NEJ svarade 77 procent.
Om det verkligen var frågan som ställdes, så var den omöjlig att svara på. Frågan måste ha haft ett propagandistiskt syfte. Om fyra chefer slutar att vara chefer på 4 av landstingets ca 180 vårdcentraler och i stället börjar träffa patienter, så behöver vården inte alls bli sämre, vilket svaret från den 77 procenten skulle kunna tolkas som. Patientmöten med erfarna läkare brukar normalt sett medföra bättre vård.
PRO, som jag vill beteckna som en synnerligen seriös organisation, har publicerat en rapport i veckan, byggd på underlag från Vårdval Stockholm efter ungefär en månads verksamhet. Där jämför man bl.a. Vårdval Halland som etablerades för 13-14 månader sedan med Vårdval Stockholm, som varit i gång i fyra veckor. Halland får berömmet och Stockholm klandras.

Lars Ohly (v) är mot privatisering i Södertälje!
Detta framgår av en nyhetsartikel som finns i Länstidningen i Södertälje idag efter hans studiebesök i går. Och jag som trodde att massmedias uppgift var att informera om det som avviker från det normala…
Om tidningen återger korrekt, skulle Lars Ohly ha sagt följande: ”Just nu är vården behovsstyrd, men den riskerar att bli efterfrågestyrd med en utförsäljning.” Ohly spär på oron i Södertälje med falska beskyllningar. Hans uttalande uppfattas som att en privat entreprenör i hälso- och sjukvården är en risk och ett hot. När Lars Ohlys partivänner i vänsterpartiet regerande landstinget efter valet 2002, så utsattes Södertälje sjukhus för det politiska hotet om nedläggning. Och det var på riktigt. Nu underblåser han och vänsterpartiet spekulationer. Då var det bråttom, mycket bråttom. Nu vill landstingsalliansen seriöst pröva om det finns alternativa lösningar som stärker hälso- och sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje. Och det behöver få ta tid. Det behövs sansade samtal mera än folkomröstningar av den sort som nu bereds.
Konsultrapporten från förra året, som används som tillhygge i södertäljedebatten, var definitivt inte av den kvalitet man rimligen bör ställa, varken i analyser eller förslag till åtgärder. Glöm den! Den ger, enligt min mening, ingen som helst vägledning inför ambitionerna att förbättra och utveckla vården för dem som bor i området. Konsulternas idé om att lägga ut vårdbeställningar och finansiering på en entreprenör är direkt verklighetsfrämmande.

Årets uppmuntran till Scandic Hotels
Bemötandepriset är Stockholms läns landstings bidrag till att uppmuntra och belöna initiativ som förbättrar bemötande av människor med funktionshinder och ökar tillgängligheten, både fysiskt och kommunikativt, till landstingets olika verksamheter.
I nomineringen till 2007 års pris fanns också Scandic Hotels AB, nominerade av ett handikappförbund. Scandic är ju inte en landstingsverksamhet, men i juryn tyckte vi att de arbetar med bemötande och tillgänglighetsfrågor så målmedvetet och beslutsamt att vi inrättade en variant på det som brukar kallas hedersomnämnande. Det blev ”Årets uppmuntran”. Idag har Scandic fått diplomet med följande jurymotivering: ”Ett speciellt diplom för år 2007, ”Årets uppmuntran” har tilldelats Scandic Hotels AB, som på ett mycket framgångsrikt sätt arbetat med att göra sina hotell tillgängliga för personer med funktionshinder. Scandic Hotels AB har utarbetat en unik tillgänglighetsstandard.
Min korta kommentar: Efterföljansvärt och grattis, Scandic!

Och så en positiv nyhet till…
”Solna ger klartecknen för nya Karolinska” var en rubrik i Svenska Dagbladet i går. Ett viktigt steg i planärendet är taget. Andra tisdagen i april i år, tar landstinget sitt omfattande beslut i frågan om Nya Karolinska. Det är mer än 40 år sedan beslutet om att bygga Huddinge Sjukhus fattades. Då var det ett jättekliv in i framtidens hälso- och sjukvård. Flera steg har tagits sedan dess. Nu gäller det Nya Karolinska Solna. Vår tidplan pekar på utrustning av sjukhuset från 2013 och patienter från 2015.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin