Reflexioner 2009:01

2009-01-15
Reflexioner 2009:01

När jag för ett par veckor sedan gav uttryck för min önskan om nio månaders käbbelfri borgfred, så fick jag en hel del positiva reaktioner. Dock kom inga reaktioner från några politiska kollegor, varken bun eller bän. Antingen är jag helt fel ute eller så har jag i allt väsentligt rätt. Jag utgår från att jag har rätt, men det kan dröja innan jag tar upp frågan igen. Jag ska försöka praktisera tanken i stället. Jag skulle vilja arbeta så, att ingen på saklig grund har något att invända mot mina kloka förslag. Går det? Den som överlever får se…
Jag inleder 2009 med några korta reflexioner om Nya Karolinska och medieuppmärksamheten kring projektet den gångna veckan.

Om Nya Karolinska, NKS
I söndags publicerade Svenska Dagbladet en artikel om Nya Karolinska Solna. Den innehöll ett par kritiska röster, dels från Stockholms Läkarförening, dels från infektionssjukdomsspecialiserad professor.
Stockholms Läkarförenings ordförande, Thomas Flodin, som jag mötte i en dialog i Radio Stockholm i går eftermiddag i ämnet NKS, tycker jag har fel när han bl.a. påstår att ”alldeles för många frågor hänger i luften för att kunna bedöma om en investering i den här mångmiljardklassen verkligen håller måttet.” Sedan 2001 har de frågor Flodin torde avse, utretts, publicerats och diskuterats i många sammanhang.
I slutet av detta nya år kommer vi i FoUU-utskottet, som bereder bygget av NKS, att presentera vad det nya sjukhuset i detalj kommer att innehålla och vi kommer samtidigt att presentera en konsekvensbeskrivning av all övrig landstingsfinansierade vård i vårt landsting. I det arbetet ser jag gärna konstruktiv medverkan bl.a. från Stockholms Läkarförening.
Som de flesta intresserade torde veta, så finns rätt mycket beskrivet av NKS redan. Gå in på [ http://www.nyakarolinskasolna.se ]www.nyakarolinskasolna.se så får man en stor mängd aktuell information.
Infektionsprofessorn vänder sig emot vår inriktning att bygga enpatientrum i NKS. Det finns flera exempel på nya sjukhus, bland annat i Trondheim, som valt ”enkelrum” och funnit att det är ekonomiskt mera fördelaktigt än den traditionella lösningen med 2-4 patienter per rum. Jag påstår att professor Sven Britton har fel. Att han kallar det för ”ett potensprojekt för Stockholms sjukvårdspolitiker,” behöver han inte be om ursäkt för, men det stärker inte professorns trovärdighet i det sammanhang det är uttryckt.

Ett tänkvärt citat
”Den som vill göra verklighet av sina drömmar måste vara vaken.”


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin