Reflexioner 2009:02

2009-01-20
Reflexioner 2009:02

Idag har landstingsstyrelsen beslutat om bolagisering av Södertälje sjukhus. Det är ett bra beslut och bygger på en idé som jag själv varit med om att lansera och arbeta för. En av konsekvenserna av bolagiseringen är att den psykiatrisk verksamhet till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, därför att verksamheten rymmer myndighetsbeslut, som bolag, även kommunala bolag, inte får hantera. Beslutet idag innebär också överföring av primärvården till SLSO.

Jag valde att inte delta i beslutet till den del som handlar om att primärvården överförs till SLSO. Den delen av beslutet betraktar jag som ett steg tillbaka i det utvecklingsarbete som hittills bedrivits och som bör vara en uttalad ambition för vårt landsting. Jag kan inte förlika mig med de övriga allianspartiernas ställningstagande och jag kan inte identifiera några bärande motiv för deras agerande. Mitt agerande torde inte överraska eftersom det har varit – och är – en linje som kristdemokraterna drivit i flera år. Det var också därför som vi gav vårt stöd till bildandet av Sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje, som förkortats SNS. Det stödet gav inte Moderaterna och Folkpartiet den gången.

De kristdemokratiska motiven för att låta primärvården ingå i bolagiseringen av Södertälje sjukhus är bland annat följande. Framtidens patienter och vårdbehov kommer att behöva allt starkare vårdkedjor för att kunna tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Ett effektivt sätt att tillgodose behovet av starkare vårdkedjor och vårdsamband, påstår vi, är att organisera vården mellan det som traditionellt betecknas primärvård med sjukhusvård, såväl akut som planerad.

I ”Tiohundraprojektet” har Stockholms läns landsting i samverkan och samägande med Norrtälje kommun tagit ytterligare steg i syfte att stärka vårdkedjor och vårdsamband på ett samlat och ambitiöst sätt. Det är ett val av organisation och samverkan som behöver värnas och stödjas.

Också för att kunna följa och utvärdera olika sätt att jämföra vårdresultat i olika vårdorganisationer vore det en fördel om den landstingsdrivna primärvården i Salem, Nykvarn och Södertälje införlivades i det nya bolaget.

Ett tänkvärt citat
”Om man tänker efter en stund kan det hända att man kommer fram till ett
mycket viktigt beslut.”
(A.A. Milne)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer