Reflexioner 2009:06

2009-02-02
Reflexioner 2009:06

”Sahlin vill riva upp fri etablering i vården” (2009-01-31 Dagens Nyheter)
Med frontalangrepp mot regeringen och löften om att riva upp den fria etableringsrätten i vården, så inledde partiledaren Mona Sahlin (S) Socialdemokraternas ”vårtoppmöte” i Västerås i fredags, berättar bl.a. Dagens Nyheter på årets sista januaridag. Samtidigt fick S-förslaget om nytt sjukvårdspolitiskt program kritik från tungt socialdemokratiskt håll, som publicerades på SvD:s debatt. Landstingsrådet Ingela Nylund Watz och riksdagsledamoten Mikael Damberg menar att en politik saknas för att använda sjukvården offensivt för att skapa tillväxt och jobb. Av debattartikeln framgår att de vill satsa på mer samverkan med industrin inom medicinsk och medicinsk teknisk forskning och utveckling. Ingela och Mikael efterlyser nytänkande, som enligt deras mening lyser med sin frånvaro i programförslaget.
I väsentlig grad kan jag hålla med debattörerna i deras slutsatser. En del av nytänkandet i debattartikeln av Ingela och Mikael uppfattar jag som ett relativt positivt svar på det som jag och Anders Lönnberg (s) skrev i vår DN-debattartikel i maj 2007, som jag i några delar i all ödmjukhet vill dela med mig av igen:

”De som förkunnar att valet står mellan offentlig och privat sektor har fel. Det är inte frågan om antingen eller utan om både och. Vi har en situation numera och kanske framför allt i Stockholms läns landsting som just återspeglar ”både och”.
Vi måste inleda en översyn av vår hälso- och sjukvårdspolitik med denna breda utgångspunkt. Om vi kan lyckas med det i ett blocköverskridande samarbete i syfte att utveckla vårdgivarnas verksamhetsförutsättningar, då har vi tagit ansvar på ett nytt sätt, på ett sätt som vi är övertygade om tilltalar många.
I Stockholms läns landsting befinner vi oss i ett läge där vi har alla förutsättningar att åstadkomma något helt nytt, något som kan tillgodose alla rimliga krav på modern hälso- och sjukvård. Tillfället erbjuds i planeringen och genomförandet av ”Nya Karolinska” Det arbetet kommer att behöva handla om mycket mer än nya lokaler på ett område nära Karolinska Institutet och gamla Karolinska. Det kommer att behöva handla om hälso- och sjukvårdens hela organisation och uppdrag i vårt landsting. Detta historiska tillfälle får vi inte missa.”
….
”Ytterligare skäl för ett närmare samarbete är behovet av stabila förutsättningar för näringslivets investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn i Stockholm. Stockholm kan bli en dynamo för medicinsk teknik, läkemedel och bioteknik med jobb och tillväxt för hela regionen om vi kan få till stånd ett samarbetsklimat mellan näringsliv, forskning och sjukvård. Ett samförstånd över blockgränsen är en viktig förutsättning för att skapa en långsiktig trovärdighet för Stockholm som investeringsområde.”

Kommun- och landstingsdagar i Örebro
Med lätt överdrift påstod jag följande i mitten av förra veckan: ”Om jag räknat rätt, så genomför kristdemokraterna sina femtonde kommun- och landstingsdagar i Örebro i slutet av denna vecka”. Jag räknade fel, det var trettonde gången. I år var vi 1.140 deltagare som skaffade oss nya lärdomar och bytte erfarenheter från vardag och reformer inom den kommunala sektorn.

Nyttigt projekt i Norrtälje
Under kommun- och landstingsdagarna hade jag själv förmånen att tillsammans med förvaltningschefen Karin Thalén och vd Lars Skoglund medverka i ett seminarium om erfarenheter från ”TioHundra-projektet”, det som vi inledningsvis kallade för Norrtäljeprojektet. Det är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting, där en politiskt sammansatt nämnd svarar för planering, beställning och finansiering av all vård och omsorg utom barnomsorg och tandvård. Ett vårdbolag, Tiohundra AB, ägt till lika delar av Norrtälje kommun och landstinget, ansvarar för driften av offentligt ägda verksamheter inom nämnda områden.
Intressant är att kunna konstatera att vården och omsorgen i allt väsentligt förbättrats, förtroendet från patienter och närstående har ökat och detta samtidigt som kostnadseffektiviteten förbättrats och styr- och ledningsfunktioner utvecklats. Det gläder mig alldeles särskilt eftersom jag betraktar mig och mitt parti som en av tillskyndarna av den organisation vi nu driver i projektform och som jag hoppas kan finna en permanent, förstärkt och utvecklad form efter den utvärdering som kommer att genomföras under året.

Ett tänkvärt citat:
”Det bästa är att veta vad man letar efter innan man början leta efter det.”


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer