Reflexioner 2009:28

2009-10-18
Reflexioner 2009:28

Management Lessons…
För en tid sedan fick jag en rekommendation att läsa Management Lessons from Mayo Clinic, skriven av Leonard L. Berry, ”distinguished Professor of Marketing” och Kent D. Seltman, ”Director of Marketing av Mayo Clinic,” 1992-2006. Boken är publicerad av Mac Graw Hill Companies. Tack Johan Thor för rekommendationen!!!
Efter att ha läst ungefär en tredjedel av boken är jag beredd att rekommendera den till läsning av alla sjukvårdspolitiker som har intresse av att inflyta på sjukvårdspolitiken även efter nästa val och inte bara fram till dess. En lika varm rekommendation vill jag rikta till de sjukhusledningar och ledarna för vårdens fackliga företrädare, som ännu inte läst boken.
För mig är det näraliggande och logiskt att koppla det jag läser och lär till arbetet med och planeringen för Nya Karolinska. Mayo är en av våra förebilder och därför går det att känna igen en del av de bärande idéerna från denna synnerligen framgångsrika verksamhet. Att förverkliga erfarenheterna från Mayos framgångsrika historia i vårt landsting och i Sverige skulle kunna bli det mest angelägna som sker parallellt med medicinska och medicintekniska framsteg om vi vågar börja tänka långsiktigt med fokus på patientens behov i första hand eller som Mayo uttrycker det: ”patient first”

NKS – en tankesmedja
Arbetet med Nya Karolinska, NKS-projektet, bör betraktas som och erkännas vara en tankesmedja för framtidens hälso- och sjukvård.
I de kontakter jag själv och ledningen för projektet har haft under hösten, visar att de idéer som vi hittills haft och vägleder oss mot målet med Nya Karolinska kommer att kunna ha mycket stor betydelse för de närmaste årens sjukvårdspolitik. Därför vill jag uppmana mina läsare att medverka. Börja gärna med ett besök på hemsidan: [ http://www.nyakarolinskasolna.se ]www.nyakarolinskasolna.se
Alla konstruktiva bidrag är välkomna.

Ett tänkvärt citat:
“Operationsköerna till Grönköpings Hälso- och Sjukstuga, i synnerhet vad gäller knäledsoperationer, böra minska å längden, varför landstingsrådet Alarik Augustsson har beslutat, att de som stå i kön måste stå närmare varandra.”
Grönköpings Veckoblad nr 8, 2009


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin