Reflexioner 2009:28

2009-10-18
Reflexioner 2009:28

Management Lessons…
För en tid sedan fick jag en rekommendation att läsa Management Lessons from Mayo Clinic, skriven av Leonard L. Berry, ”distinguished Professor of Marketing” och Kent D. Seltman, ”Director of Marketing av Mayo Clinic,” 1992-2006. Boken är publicerad av Mac Graw Hill Companies. Tack Johan Thor för rekommendationen!!!
Efter att ha läst ungefär en tredjedel av boken är jag beredd att rekommendera den till läsning av alla sjukvårdspolitiker som har intresse av att inflyta på sjukvårdspolitiken även efter nästa val och inte bara fram till dess. En lika varm rekommendation vill jag rikta till de sjukhusledningar och ledarna för vårdens fackliga företrädare, som ännu inte läst boken.
För mig är det näraliggande och logiskt att koppla det jag läser och lär till arbetet med och planeringen för Nya Karolinska. Mayo är en av våra förebilder och därför går det att känna igen en del av de bärande idéerna från denna synnerligen framgångsrika verksamhet. Att förverkliga erfarenheterna från Mayos framgångsrika historia i vårt landsting och i Sverige skulle kunna bli det mest angelägna som sker parallellt med medicinska och medicintekniska framsteg om vi vågar börja tänka långsiktigt med fokus på patientens behov i första hand eller som Mayo uttrycker det: ”patient first”

NKS – en tankesmedja
Arbetet med Nya Karolinska, NKS-projektet, bör betraktas som och erkännas vara en tankesmedja för framtidens hälso- och sjukvård.
I de kontakter jag själv och ledningen för projektet har haft under hösten, visar att de idéer som vi hittills haft och vägleder oss mot målet med Nya Karolinska kommer att kunna ha mycket stor betydelse för de närmaste årens sjukvårdspolitik. Därför vill jag uppmana mina läsare att medverka. Börja gärna med ett besök på hemsidan: [ http://www.nyakarolinskasolna.se ]www.nyakarolinskasolna.se
Alla konstruktiva bidrag är välkomna.

Ett tänkvärt citat:
“Operationsköerna till Grönköpings Hälso- och Sjukstuga, i synnerhet vad gäller knäledsoperationer, böra minska å längden, varför landstingsrådet Alarik Augustsson har beslutat, att de som stå i kön måste stå närmare varandra.”
Grönköpings Veckoblad nr 8, 2009


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer