Reflexioner 2009:28

2009-10-18
Reflexioner 2009:28

Management Lessons…
För en tid sedan fick jag en rekommendation att läsa Management Lessons from Mayo Clinic, skriven av Leonard L. Berry, ”distinguished Professor of Marketing” och Kent D. Seltman, ”Director of Marketing av Mayo Clinic,” 1992-2006. Boken är publicerad av Mac Graw Hill Companies. Tack Johan Thor för rekommendationen!!!
Efter att ha läst ungefär en tredjedel av boken är jag beredd att rekommendera den till läsning av alla sjukvårdspolitiker som har intresse av att inflyta på sjukvårdspolitiken även efter nästa val och inte bara fram till dess. En lika varm rekommendation vill jag rikta till de sjukhusledningar och ledarna för vårdens fackliga företrädare, som ännu inte läst boken.
För mig är det näraliggande och logiskt att koppla det jag läser och lär till arbetet med och planeringen för Nya Karolinska. Mayo är en av våra förebilder och därför går det att känna igen en del av de bärande idéerna från denna synnerligen framgångsrika verksamhet. Att förverkliga erfarenheterna från Mayos framgångsrika historia i vårt landsting och i Sverige skulle kunna bli det mest angelägna som sker parallellt med medicinska och medicintekniska framsteg om vi vågar börja tänka långsiktigt med fokus på patientens behov i första hand eller som Mayo uttrycker det: ”patient first”

NKS – en tankesmedja
Arbetet med Nya Karolinska, NKS-projektet, bör betraktas som och erkännas vara en tankesmedja för framtidens hälso- och sjukvård.
I de kontakter jag själv och ledningen för projektet har haft under hösten, visar att de idéer som vi hittills haft och vägleder oss mot målet med Nya Karolinska kommer att kunna ha mycket stor betydelse för de närmaste årens sjukvårdspolitik. Därför vill jag uppmana mina läsare att medverka. Börja gärna med ett besök på hemsidan: [ http://www.nyakarolinskasolna.se ]www.nyakarolinskasolna.se
Alla konstruktiva bidrag är välkomna.

Ett tänkvärt citat:
“Operationsköerna till Grönköpings Hälso- och Sjukstuga, i synnerhet vad gäller knäledsoperationer, böra minska å längden, varför landstingsrådet Alarik Augustsson har beslutat, att de som stå i kön måste stå närmare varandra.”
Grönköpings Veckoblad nr 8, 2009


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin