Reflexioner 2009:31

2009-12-04
Reflexioner 2009:31

Inrätta Hälsodepartementet!
För ett par veckor sedan avslutades Odontologiska Riksstämman, veckan efter genomfördes Kvalitetsmässan och Politikerdagarna i Göteborg och förra genomfördes Läkarsällskapets Riksstämma. Jag har haft tillfälle att delta i många intressanta seminarier och haft förmånen att möta många intressanta människor under dessa evenemang.
Vid några tillfällen har jag tagit upp en fråga jag aktualiserade tidigare den här hösten. Det handlar om en departementsreform. Jag skulle önska, att några fler började fundera och ge bidrag till en lösning. Hittills har jag enbart fått stöd för idén. Jag är riktigt nyfiken på vilka argument det finns emot idén.
Första gången jag tog upp frågan var i augusti 2005, dvs. ett år före senaste valet. Den gången skrev jag bl.a.: ”Inrätta ett hälsodepartement som tar ett helhetsgrepp om hälsa, ohälsa, arbetsmiljöfrågorna, medicinsk forskning och utveckling.”
Så här tänker jag att det skulle kunna bli:
– Nuvarande Socialdepartementet byter namn (och behåller ett par KD-ministrar…)
– Det nya namnet blir Hälsodepartementet
– Hanteringen av Systembolaget flyttar till Näringsdepartementet
– Pensionerna hanteras av Arbetsmarknadsdepartementet
– Sjukförsäkringen flyttas också till Arbetsmarknadsdepartementet till dess en regionreform genomförts. Då tar sjukvårdshuvudmännen, regioner/landsting över…
– Det nya Hälsodepartementet får ansvaret för den medicinska och odontologiska utbildningen och forskningen.
I övrigt behålles nuvarande Socialdepartementets uppgifter.

För denna reform behövs ingen statlig utredning. Därför kan den vara i funktion i början av oktober nästa år.

Europamästare i vaccinering!
Det måste vara alliansregeringens förtjänst att Sverige är bäst i Europa på att hantera pandemivaccineringen. Därför skall ett folkets och ett massmedias tack riktas till folkhälsoministern Maria Larsson. Hon hanterades inte särskilt välvilligt av massmedia under inledningsskedet av pandemihanteringen. Hennes pressinformationer tillsammans med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen och SKL ifrågasattes. Men titta nu i facit! Tack, Maria, och god fortsättning!

Ett tänkvärt citat:
”We´ve got a story to tell that isn´t just against something but for something, We know that we´re the party of opportunity.”
Barack Obama


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin