Reflexioner 2009:31

2009-12-04
Reflexioner 2009:31

Inrätta Hälsodepartementet!
För ett par veckor sedan avslutades Odontologiska Riksstämman, veckan efter genomfördes Kvalitetsmässan och Politikerdagarna i Göteborg och förra genomfördes Läkarsällskapets Riksstämma. Jag har haft tillfälle att delta i många intressanta seminarier och haft förmånen att möta många intressanta människor under dessa evenemang.
Vid några tillfällen har jag tagit upp en fråga jag aktualiserade tidigare den här hösten. Det handlar om en departementsreform. Jag skulle önska, att några fler började fundera och ge bidrag till en lösning. Hittills har jag enbart fått stöd för idén. Jag är riktigt nyfiken på vilka argument det finns emot idén.
Första gången jag tog upp frågan var i augusti 2005, dvs. ett år före senaste valet. Den gången skrev jag bl.a.: ”Inrätta ett hälsodepartement som tar ett helhetsgrepp om hälsa, ohälsa, arbetsmiljöfrågorna, medicinsk forskning och utveckling.”
Så här tänker jag att det skulle kunna bli:
– Nuvarande Socialdepartementet byter namn (och behåller ett par KD-ministrar…)
– Det nya namnet blir Hälsodepartementet
– Hanteringen av Systembolaget flyttar till Näringsdepartementet
– Pensionerna hanteras av Arbetsmarknadsdepartementet
– Sjukförsäkringen flyttas också till Arbetsmarknadsdepartementet till dess en regionreform genomförts. Då tar sjukvårdshuvudmännen, regioner/landsting över…
– Det nya Hälsodepartementet får ansvaret för den medicinska och odontologiska utbildningen och forskningen.
I övrigt behålles nuvarande Socialdepartementets uppgifter.

För denna reform behövs ingen statlig utredning. Därför kan den vara i funktion i början av oktober nästa år.

Europamästare i vaccinering!
Det måste vara alliansregeringens förtjänst att Sverige är bäst i Europa på att hantera pandemivaccineringen. Därför skall ett folkets och ett massmedias tack riktas till folkhälsoministern Maria Larsson. Hon hanterades inte särskilt välvilligt av massmedia under inledningsskedet av pandemihanteringen. Hennes pressinformationer tillsammans med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen och SKL ifrågasattes. Men titta nu i facit! Tack, Maria, och god fortsättning!

Ett tänkvärt citat:
”We´ve got a story to tell that isn´t just against something but for something, We know that we´re the party of opportunity.”
Barack Obama


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer