Reflexioner 2009:31

2009-12-04
Reflexioner 2009:31

Inrätta Hälsodepartementet!
För ett par veckor sedan avslutades Odontologiska Riksstämman, veckan efter genomfördes Kvalitetsmässan och Politikerdagarna i Göteborg och förra genomfördes Läkarsällskapets Riksstämma. Jag har haft tillfälle att delta i många intressanta seminarier och haft förmånen att möta många intressanta människor under dessa evenemang.
Vid några tillfällen har jag tagit upp en fråga jag aktualiserade tidigare den här hösten. Det handlar om en departementsreform. Jag skulle önska, att några fler började fundera och ge bidrag till en lösning. Hittills har jag enbart fått stöd för idén. Jag är riktigt nyfiken på vilka argument det finns emot idén.
Första gången jag tog upp frågan var i augusti 2005, dvs. ett år före senaste valet. Den gången skrev jag bl.a.: ”Inrätta ett hälsodepartement som tar ett helhetsgrepp om hälsa, ohälsa, arbetsmiljöfrågorna, medicinsk forskning och utveckling.”
Så här tänker jag att det skulle kunna bli:
– Nuvarande Socialdepartementet byter namn (och behåller ett par KD-ministrar…)
– Det nya namnet blir Hälsodepartementet
– Hanteringen av Systembolaget flyttar till Näringsdepartementet
– Pensionerna hanteras av Arbetsmarknadsdepartementet
– Sjukförsäkringen flyttas också till Arbetsmarknadsdepartementet till dess en regionreform genomförts. Då tar sjukvårdshuvudmännen, regioner/landsting över…
– Det nya Hälsodepartementet får ansvaret för den medicinska och odontologiska utbildningen och forskningen.
I övrigt behålles nuvarande Socialdepartementets uppgifter.

För denna reform behövs ingen statlig utredning. Därför kan den vara i funktion i början av oktober nästa år.

Europamästare i vaccinering!
Det måste vara alliansregeringens förtjänst att Sverige är bäst i Europa på att hantera pandemivaccineringen. Därför skall ett folkets och ett massmedias tack riktas till folkhälsoministern Maria Larsson. Hon hanterades inte särskilt välvilligt av massmedia under inledningsskedet av pandemihanteringen. Hennes pressinformationer tillsammans med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen och SKL ifrågasattes. Men titta nu i facit! Tack, Maria, och god fortsättning!

Ett tänkvärt citat:
”We´ve got a story to tell that isn´t just against something but for something, We know that we´re the party of opportunity.”
Barack Obama


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin