Reflexioner 2009:31

2009-12-04
Reflexioner 2009:31

Inrätta Hälsodepartementet!
För ett par veckor sedan avslutades Odontologiska Riksstämman, veckan efter genomfördes Kvalitetsmässan och Politikerdagarna i Göteborg och förra genomfördes Läkarsällskapets Riksstämma. Jag har haft tillfälle att delta i många intressanta seminarier och haft förmånen att möta många intressanta människor under dessa evenemang.
Vid några tillfällen har jag tagit upp en fråga jag aktualiserade tidigare den här hösten. Det handlar om en departementsreform. Jag skulle önska, att några fler började fundera och ge bidrag till en lösning. Hittills har jag enbart fått stöd för idén. Jag är riktigt nyfiken på vilka argument det finns emot idén.
Första gången jag tog upp frågan var i augusti 2005, dvs. ett år före senaste valet. Den gången skrev jag bl.a.: ”Inrätta ett hälsodepartement som tar ett helhetsgrepp om hälsa, ohälsa, arbetsmiljöfrågorna, medicinsk forskning och utveckling.”
Så här tänker jag att det skulle kunna bli:
– Nuvarande Socialdepartementet byter namn (och behåller ett par KD-ministrar…)
– Det nya namnet blir Hälsodepartementet
– Hanteringen av Systembolaget flyttar till Näringsdepartementet
– Pensionerna hanteras av Arbetsmarknadsdepartementet
– Sjukförsäkringen flyttas också till Arbetsmarknadsdepartementet till dess en regionreform genomförts. Då tar sjukvårdshuvudmännen, regioner/landsting över…
– Det nya Hälsodepartementet får ansvaret för den medicinska och odontologiska utbildningen och forskningen.
I övrigt behålles nuvarande Socialdepartementets uppgifter.

För denna reform behövs ingen statlig utredning. Därför kan den vara i funktion i början av oktober nästa år.

Europamästare i vaccinering!
Det måste vara alliansregeringens förtjänst att Sverige är bäst i Europa på att hantera pandemivaccineringen. Därför skall ett folkets och ett massmedias tack riktas till folkhälsoministern Maria Larsson. Hon hanterades inte särskilt välvilligt av massmedia under inledningsskedet av pandemihanteringen. Hennes pressinformationer tillsammans med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen och SKL ifrågasattes. Men titta nu i facit! Tack, Maria, och god fortsättning!

Ett tänkvärt citat:
”We´ve got a story to tell that isn´t just against something but for something, We know that we´re the party of opportunity.”
Barack Obama


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin