Reflexioner 2009:32

Reflexioner 2009:32

Allt fastare konturer kring Nya Karolinska
Nu har vi i FoUU-utskottet identifierat och beslutat om sex tematiska områden för Nya Karolinska Solna, NKS. Aktuella områden är Barn, Cancer, Hjärta-kärl, Inflammation, Neuro och Reparativ medicin. De olika temaområdenas verksamhetsinnehåll och volymer kommer succesivt att fastställas i den takt och med den detaljeringsgrad som byggprocess och utrustningsinvesteringar kräver. Ett långt stycke på väg i detta kommer vi att behöva vara innan utgången av år 2011. Under de närmaste två åren kommer vi också att redovisa vilka förändringar etableringen av NKS kommer att medföra för dagens Karolinska i Solna. I allt väsentligt följer vi tidigare beslut beträffande NKS och tidplanen håller.

Sir Liam Donaldson avgår
Sir Liam har i tolv år varit nationell CMO, Chief Medical Officer, knuten till Health Department i Storbritannien. I maj nästa år lämnar han sitt uppdrag. Vi hade förmånen att lyssna till honom vid den andra nationella patientsäkerhetskonferensen i vårt land och jag har själv haft glädjen att lyssna till honom vid ett par andra tillfällen. Han är en av de främsta frontfigurerna både i ett europeiskt och i ett internationellt perspektiv, inte minst genom sitt ledarskap för WHO:s globala arbete för säkrare vård.

St. Göran har firat 10 år med Capio
I början av december i år firade St. Göran 10 år med Capio. I senaste numret av Communicare, St. Görans egen tidning berättas om jubileumsfirandet och så berättar man om ett nytt tema för tidningen under 2010, nämligen ”Steget före”. Temat kommer att ge både tillbaka- och framåtblickar, visa vad man åstadkommit och var man är på väg nästa tio år med Capio. Grattis och lycka till!

Och landstingets sjukhus… och landstinget itself
Uppmuntrande läsning har det varit de senaste månaderna när jag tar del av information från de olika verksamheterna. Tillgängligheten ökar, antalet patienter som får god hjälp ökar, personalens trivsel förefaller öka, sjukskrivningarna minskar och alla som vill och behöver får sina influensavacciner. Och till råga på alltihop, så går det ihop ekonomiskt. Sasmmantagezt förefaller landstinget itself gå till och med bättre än budget. Jag gläds över detta och skänker alla medarbetare tacksamma tankar.
Och oppositionen är sig lik, förutsägbart och säkert som den första snöns trafikproblem. Att fler patienter får vård, att landstinget får del av regeringens kömiljard och allt annat inom vård och kollektivtrafik fungerar allt bättre måste tyda på något allvarligt fel. Det som händer kallas ibland nedmontering av välfärden. Något gott kan ju inte komma från en landstingsallians som sänkt skatten med 17 öre på fyra år. Nu satsar vi i alliansen på en ny regeringsperiod. Och önskar andra partier god oppositionspolitik ett bra tag till.

Nominering till val
Ödmjukt tacksam är jag för stödet jag fått från medlemmarna i provvalet och nomineringsförslaget från den särskilda nomineringskommittén. Den 23 januari fastställs nomineringen och då kan valplaneringen preciseras och en landstingsgrupp börja anas.

God Jul
tillönskas alla som tar del av mina reflexioner.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin