Reflexioner 2009:32

Reflexioner 2009:32

Allt fastare konturer kring Nya Karolinska
Nu har vi i FoUU-utskottet identifierat och beslutat om sex tematiska områden för Nya Karolinska Solna, NKS. Aktuella områden är Barn, Cancer, Hjärta-kärl, Inflammation, Neuro och Reparativ medicin. De olika temaområdenas verksamhetsinnehåll och volymer kommer succesivt att fastställas i den takt och med den detaljeringsgrad som byggprocess och utrustningsinvesteringar kräver. Ett långt stycke på väg i detta kommer vi att behöva vara innan utgången av år 2011. Under de närmaste två åren kommer vi också att redovisa vilka förändringar etableringen av NKS kommer att medföra för dagens Karolinska i Solna. I allt väsentligt följer vi tidigare beslut beträffande NKS och tidplanen håller.

Sir Liam Donaldson avgår
Sir Liam har i tolv år varit nationell CMO, Chief Medical Officer, knuten till Health Department i Storbritannien. I maj nästa år lämnar han sitt uppdrag. Vi hade förmånen att lyssna till honom vid den andra nationella patientsäkerhetskonferensen i vårt land och jag har själv haft glädjen att lyssna till honom vid ett par andra tillfällen. Han är en av de främsta frontfigurerna både i ett europeiskt och i ett internationellt perspektiv, inte minst genom sitt ledarskap för WHO:s globala arbete för säkrare vård.

St. Göran har firat 10 år med Capio
I början av december i år firade St. Göran 10 år med Capio. I senaste numret av Communicare, St. Görans egen tidning berättas om jubileumsfirandet och så berättar man om ett nytt tema för tidningen under 2010, nämligen ”Steget före”. Temat kommer att ge både tillbaka- och framåtblickar, visa vad man åstadkommit och var man är på väg nästa tio år med Capio. Grattis och lycka till!

Och landstingets sjukhus… och landstinget itself
Uppmuntrande läsning har det varit de senaste månaderna när jag tar del av information från de olika verksamheterna. Tillgängligheten ökar, antalet patienter som får god hjälp ökar, personalens trivsel förefaller öka, sjukskrivningarna minskar och alla som vill och behöver får sina influensavacciner. Och till råga på alltihop, så går det ihop ekonomiskt. Sasmmantagezt förefaller landstinget itself gå till och med bättre än budget. Jag gläds över detta och skänker alla medarbetare tacksamma tankar.
Och oppositionen är sig lik, förutsägbart och säkert som den första snöns trafikproblem. Att fler patienter får vård, att landstinget får del av regeringens kömiljard och allt annat inom vård och kollektivtrafik fungerar allt bättre måste tyda på något allvarligt fel. Det som händer kallas ibland nedmontering av välfärden. Något gott kan ju inte komma från en landstingsallians som sänkt skatten med 17 öre på fyra år. Nu satsar vi i alliansen på en ny regeringsperiod. Och önskar andra partier god oppositionspolitik ett bra tag till.

Nominering till val
Ödmjukt tacksam är jag för stödet jag fått från medlemmarna i provvalet och nomineringsförslaget från den särskilda nomineringskommittén. Den 23 januari fastställs nomineringen och då kan valplaneringen preciseras och en landstingsgrupp börja anas.

God Jul
tillönskas alla som tar del av mina reflexioner.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin